Yarışmalar

Yeni Medya

Mimarlık Öğrencileri Mimari Fotoğraf Yarışması 2022

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8: Yeni Üzerine Spekülasyonlar

Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2019

Yeni Normaller

Çizim ve Fotoğraf Yarışması 2019

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 7: Başka Bir Mimarlık Mümkün

Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2017

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 6: Modern Güzeldir

Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2015

Modern Güzeldir

Fotoğraf Yarışması 2014

İşgalin Mimarisi

Fotoğraf Yarışması 2013

İnsan Yapısı Çevre ve Doğa

Fotoğraf Yarışması 2012

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 3: Modernite ve Yeni-Ütopya

Mimarlık Öğrencileri Yazı Yarışması 2011

Mimariye Bakış

Fotoğraf Yarışması 2011

Türkiye Mimarisi?

Fotoğraf Yarışması 2010

Türkiye'de Çağdaş Mimarlık?

Mimarlık Metin Yarışması 2009

Türkiye Mimarisi?

Fotoğraf Yarışması 2009

“Mimarlıkta Eleştirel Okumalar” Metin Yarışmaları

“Mimarlıkta Eleştirel Okulamalar” Metin Yarışmalarının amacı mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir. 2009’dan bu yana gerçekleştiren sekiz yarışmada ödül yazanan ve yayınlanmaya değer bulunan eserler beş ayrı kitapla okuyucuya sunulmuştur.

Fotoğraf ve Mimari Çizim Yarışmaları

Fotoğraf yarışmalarının amacı belirlenen tema çerçevesinde fotoğraf eserlerinin elde edilmesi ve bu eserlerin estetik niteliklerine göre değerlendirilerek ödüllendirilmesidir. 2019 yılından itibaren fotoğraf yarışmasının formatı, başka sunum ortamlarında hazırlanmış yaratıcı görsel çalışmaların katılımına olanak sağlayacak şekilde değiştirilmiş ve mimari üretimin ifadesi olan mimari çizimi de kapsayacak şekilde ‘Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışmasına’ evrilmiştir. Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler geçici olarak dernek mekânında kalıcı olarak ise dernek web sayfasında izleyiciye sunulmaktadır.