Modern Mimarlık Araştırmaları (MMA) Destek Programı

Mimarlar Derneği 1927 Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı 2023

Mimarlar Derneği 1927, Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi, korunması ve/veya modern mimarlık mirası hakkında kamuoyunun/sivil toplum örgütlerinin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalık yaratılmasına yönelik projelerin geliştirilmesine ve/veya çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2020 yılında “Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programını” başlatmıştır.

Program disiplinler arası, özgün ve yaratıcı araştırma projesi önerilerine açıktır. Program kapsamında bağımsız araştırmacıların, akademisyenlerin ve lisansüstü çalışma yapan araştırmacıların geliştirecekleri projeler ve/veya bu projeler ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri etkinlikler destek kapsamındadır. Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı, 2023 dönemindeki değerlendirmelerinde Cumhuriyet’in 100. Yılı olması nedeniyle seçilecek önerilerde yapı ve/veya yerleşkenin programı, konumu, işlevi ve biçimsel tavrının Cumhuriyet ile bağını sorgulayan, vurgulayan, araştıran projelere öncelik tanınmasını öngörür.

Önerilen projelere sağlanacak destek gereksinim duyulan maddi ihtiyaçların kısmen ya da tamamen karşılanmasına yönelik olabileceği gibi; dernek mekânında etkinlik organizasyonu yapma olanağı, kurumsal ve akademik birliktelikler ve bağlantıların kurulması için danışmanlık sağlamak veya yapılan çalışmaların tanıtımına, sunumuna ve yayınına yardımcı olmak şeklinde de olabilecektir. Program kapsamında proje başına sağlanacak maddi destek miktarı en fazla 25.000 TL’dır. Bir dönemde en fazla üç proje destek alabilir. Desteklenecek projelerin her birine verilecek maddi destek miktarı ve ödeme planı, araştırmacı tarafından sunulan bütçe kapsamında ve değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecektir. Destek süresi en fazla 9 aydır.

Başvurular için son tarih: 12 Şubat 2024

Başvuru İçin Gerekli Belgeler