İşgalin MimarisiFotoğraf Yarışması 2013

İşgal: 1. Bir yeri ele geçirme 2. Bir yeri geçici bir süre için ele geçirme 3. Bir kimseyi işten alıkoyma, engelleme, oyalama 4. Uğraştırma (TDK)
Mimarlık: 1. Belirli ölçü ve kurallara göre yapılar yapma sanatı (TDK) 2. Bir şeyin kompleks ve dikkatli tasarlanmış yapısı (Oxford)

İşgal ediliyoruz.
Vaktimiz, zihnimiz, hakkımız, yaşamımız işgal ediliyor...
Sokağımız, meydanımız, parkımız, kentimiz işgal ediliyor. Tabiat işgal ediliyor. Mesleklerimiz işgal ediliyor...
İşgal ediyoruz.
Başkalarının vaktini, zihnini, hakkını, yaşamını işgal ediyoruz...
Sokakları, meydanları, parkları işgal ediyoruz. Tabiatı işgal ediyoruz. Kendimizi işgal ediyoruz. Mesleğimizle alanlar, mevkiler işgal ediyoruz...

Mimarlar Derneği 1927 tarafından düzenlenen Fotoğraf Yarışması'nın 2013 yılı teması "İşgalin Mimarisi"dir.”

Yarışma şartnamesi ve sonuçlar için ilgili linke tıklayınız.

Jüri Toplantısından

Para Ödülü Kazanan Eserler

Başarı Plaketi Kazanan Eserler

Sergilenmeye Değer Bulunan Eserler

Ödül Töreninden Fotoğraflar