Türkiye'de Çağdaş Mimarlık?Mimarlık Metin Yarışması 2009

Mimarlar Derneği 1927, çağdaş Türkiye mimarlığını tanımlayan ve tartışan bir denemeler seçkisi oluşturmak üzere, mimarlık öğrencilerini, günümüz mimarlık ortamı ve üretimi hakkında gözlem ve düşüncelerini paylaşmaya davet etmektedir.

Türkiye’de çağdaş mimarlık ortamı ve üretimini değerlendiren düşünsel çerçeveleri, ‘doğu-batı’, ‘evrensel-bağlamsal’, ‘yerel-küresel’ gibi yerleşik kavram çiftleri üzerinden kurgulamak olasıdır. Öte yandan, günümüz mimarlığının sınırlarını ve barındırdığı çeşitliliği farklı bakışlarla yorumlamak ve alternatif düşünsel çerçeveler oluşturmak da olasıdır. Bu çerçeveler, belirtilen kavram çiftlerinin yeniden yorumlanmasının yanı sıra, yeni kavramsal eşleştirmeler, karşılaştırmalar ya da anahtar sözcük/ler ve tema/lar üzerinden de oluşturulabilir.

Türkiye’de Çağdaş Mimarlık? Metin Yarışması, mimarlık öğrencilerinin önerdikleri özgün düşüncelerle günümüz mimarlığını tartıştıkları metinleri görsel malzeme eşliğinde bir araya getirerek, Türkiye’deki çağdaş mimarlık ortamını anlamaya ve değerlendirmeye yönelik katkı sağlamalarını hedeflemektedir.

Yarışma şartnamesi ve sonuçlar için ilgili linke tıklayınız.

Yarışmada ödül kazanan ve yayınlanmaya değer bulunan eserler, Mimarlıkta Eleştirel Okumalar I – II Öğrenci Metin Yarışmaları 2009-2010 kitabında yayınlanmıştır. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Ödül Töreninden Fotoğraflar