Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 5: Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/YerÜniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2013

Mimarlar Derneği 1927 tarafından 2009 yılında başlatılan Mimarlıkta Eleştirel Okumalar - Metin Yarışmalarının amacı; mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir.

Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması, mimarlık düşün ve uygulamasının “özgürleştirici” bir nitelik edinebilmesinin ön-koşuludur. Bu nedenle, mimarlığın kuramsal çatkıları, ezber bozan okumalar, aykırı yaklaşımlar ve duruşlarla sınanmalı; eleştirel okumanın araç ve yöntemleriyle yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

Mimarlar Derneği 1927, betimlediğimiz türden eleştirel okumaların yaygınlaşmasına katkıda bulunmakta; mimarlığın salt yaratıcı olmanın ötesinde, özgürleştirici bir nitelik de edinmesi gerektiğine işaret ederek, günümüz mimarlığının geleceğin mimarlığına nasıl bir altyapı hazırladığının izini, genç araştırmacılar aracılığıyla sürmektedir.

Yarışmanın konusu: “Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/Yer” teması olarak belirlenmiş; konunun içeriği de göz önüne alınarak, tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açılmıştır.

Yarışma şartnamesi ve sonuçlar için ilgili linke tıklayınız.

Yarışmada ödül kazanan ve yayınlanmaya değer bulunan eserler, Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 5 – 6 Öğrenci Metin Yarışmaları 2013-2015 kitabında yayınlanmıştır. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.