Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 6: Modern GüzeldirÜniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2015

2015 yılında 6.sı düzenlenen “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Metin Yarışması”, ‘modern’ ile ‘güzel’ arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Modern olan herşey güzel midir? Güzel olanın sadece modern olabileceğini savunmanın/sorgulamanın kavramsal çerçevesi nasıl kurulabilir?

Yarışma, ana motto'dan yola çıkan benzer soruları, mimarlığı merkeze alarak yanıtlamayı amaçlıyor ve zaman/mekân, gerçek/temsil, yeni/eski, yıkım/koruma, unutma/anımsama, gündelik/ebedi, geçici/kalıcı, yerleşik/göçebe, egemen/azınlık, sahici/sahte gibi ikiliklerle konuyu farklı düşünce eksenlerinde tartışan yazılara ulaşmayı hedefliyor. Konunun kuramsal açılımları, mimari modernizmi bu yönde irdelemeye elverişli disipliner çerçevelerle (sanat ve estetik kuramları, kültürel çalışmalar, tarih ve toplumsal kuram, göstergebilim, mimarlık tarihi ve eleştirisi) kurulan ilişkiye bağlı olarak, katılımcılara bırakılıyor.

Yarışma şartnamesi ve sonuçlar için ilgili linke tıklayınız.

Yarışmada ödül kazanan ve yayınlanmaya değer bulunan eserler, Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 5 – 6 Öğrenci Metin Yarışmaları 2013-2015 kitabında yayınlanmıştır. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Jüri Toplantısından