Yeni NormallerÇizim ve Fotoğraf Yarışması 2019

1927 Mimarlar Derneği Fotoğraf Yarışmalarının sekizincisi, farklı ortamlarda hazırlanmış yaratıcı görsel çalışmaların katılımına olanak sağlayacak ve mimari üretimin ifadesi olan mimari çizimi de kapsayacak şekilde ‘Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışması’na evriliyor. Katılımcılardan, kavramsal, edebi ve görsel ifadenin kendi özerk yollarının farkında olarak, kendi estetik düzeyine odaklanan, bildiğimiz, aşina olduğumuz araçlarla (fotoğraf, mimari çizim, eskiz, kolaj) mimarlığa dair yeni, taze bir katkı, bakış ve duygu yaratabilecek, geniş bir alandan beslenen eserler bekliyoruz. Dijital, geleneksel ve karma her türlü teknik kullanımına açık olan yarışmada, eserin taşıdığı estetik/mimari değerler, ifade ettiği fikir, mimari ifadenin sınırlarının araştırılması ve tüm bunların bütünlüğü önem taşıyor.

Yarışma şartnamesi ve sonuçlar için ilgili linke tıklayınız.

Ödül Kazanan Eserler

Sergilenmeye Değer Bulunan Eserler

Jüri Toplantısından ve Ödül Töreninden Fotoğraflar