Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 7: Başka Bir Mimarlık MümkünÜniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2017

2017 yılında yedincisi düzenlenen “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar – Metin Yarışması,” BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN iddiasıyla katılımcıları, mimarlığa egemen, bildik ve alışılagelmiş olanın dışından bakmaya çağırır. Burada amaç, başka bir mimarlık pratiğine dair düşünceler üretmeye kapı açmak; bir yandan mimarlığın bugününü değerlendirirken bir yandan da geleceğine bakmaktır. Bunu yaparken, mimarın ve mimarlığın toplumsal, çevresel, ekonomik, politik, etik meselelerle olan temasını; bu meselelerle ilgili nasıl pozisyon aldığını; mevcut koşulların ya da statükonun dayattıklarının ötesine nasıl geçebildiğini veya geçebileceğini ve yaşam kalitesini arttırmadaki potansiyelini, farklı (kuramsal) açılımlar, yaklaşımlar ve uygulamalar çerçevesinde sorgulamaktır.

BAŞKA BİR MİMARLIK MÜMKÜN açık uçlu bir iddia olarak sunulmakta; bu sayede karşı argümanlar üzerinden de bu iddianın tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

Yarışma şartnamesi ve sonuçlar için ilgili linke tıklayınız.

Ödül Töreninden Fotoğraflar