Yeni MedyaMimarlık Öğrencileri Mimari Fotoğraf Yarışması 2022

Mimarlık, disipliner araçları, üretim teknikleri, temsiliyet ve söylem gücü ile “yeni”yi arayan, sorgulayan, üreten, eleştiren bir aygıt olmakla birlikte teknolojik, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve toplumsal gelişim ve dönüşümlerle etkileşimli “yinelenen” ve “yenilenen” bir alan.

Hemen her entelektüel üretim ve paylaşımın, kamuoyuna en hızlı ulaşabildiği, dağıtıma/ dolaşıma sokulabildiği mecranın biçim ve kapasitesine uyma, bu kabın biçimini alma zorunluluğu uzun süredir tartışılmakta. Yaygın kullanılan paylaşım platformlarında tanımlanan karakter ya da boyut sınırları, paylaşım ve beğeni sayısı gibi parametrelere bağlı olarak üretilen işin mesajı öne çıkarması ya da görünürlüğünü azaltması sadece formatı değil içeriği de belirler hale geldi.

Pandemi ile birlikte hemen her alanda olduğu gibi mimarlığa dair de yoğun bir paylaşım ve etkileşim söz konusu. Mimarlığın imge ve medya aracılığıyla sürekli olarak (yeniden) üretiliyor ve tüketiliyor olması paylaşılan mimari içerikleri hızla viral yapabiliyor, mimar olmayan kent kullanıcılarının ya da diğer aktörlerin mimarlıkla ve kentle ilişkisini izlemek, anlamak, değerlendirmek için fırsat sunabiliyor. Evlerde kapalı kalırken medya aracılığıyla olan bitene şahitlik ettiğimiz, bedenlerimiz aracılığıyla değil, imgeler vasıtasıyla kentleri, yapıları deneyimlediğimiz, fiziki olarak sınırlı dolaşıma sahipken, imgelerin sürekli sirküle olduğu, yer değiştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Mimarlığın sürekli olarak yeniden üretilen içeriği ve kullanılan platformlar aracılığıyla yapının bağlamında yeniden üretilmesi ya da farklı bir bağlamlarda “yeni” anlamlar üretmesi, yeni olana dair sorgulamalara, eleştirilere, tanımlara ve üretimlere aracılık ediyor. “Yeni medya” başlığı ile açılan fotoğraf yarışması, her türlü medya aracının, mimarlığın bu araçlarla kurduğu ilişkilerin ve bu yolla “yeni” olanın sorgulanmasını ve/veya yeniden yorumlanmasını tartışmaya açmaktadır.

Mimari içeriğin, mimarlık düşüncesinin, farklı mimari üretim biçimlerinin, farklı medya / ortam ilişkileri ile birlikte ele alındığı, yeniden üretildiği dijital, geleneksel ya da karma her türlü teknik kullanımına açık olan 1927 Mimarlar Derneği Fotoğraf Yarışmalarının dokuzuncusu üretilen eserin estetik/mimari değerler, ifade ettiği fikir ve mimari ifadenin sınırlarının araştırıldığı bütünlüğü her türlü içerik ve teknik sorgulama ile yeniden düşünmeye davet ediyor.

Yarışma şartnamesi ve ve "sonuçlar" için ilgili linke tıklayınız.

Ödül Kazanan Eserler

Eşdeğer Mansiyon Kazanan Eserler