Üyeler

Adnan Aksu

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi

GÜMMF Mimarlık bölümünde 1984’de lisans, 1987’de yüksek lisans 1997’de doktora eğitimini tamamlamış, Şubat 2013’de doçentlik derecesini almıştır. 1985 yılından günümüze Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim elemanı olarak mimari eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Mimari ve kentsel tasarım alanlarında lisans dersleri ile mimarlık kuramı ve kılgısı üzerine yüksek lisans dersleri yürütmektedir. Mimari tasarım eğitimi, mimarlık kavram ve kuramları üzerine çeşitli araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Mimari tasarım pratiğini “azaksu mimarlık” ofisinde sürdürmektedir. Tasarladığı projeler arasında her branştan spor tesisi bulunmaktadır. Bunlarda, yurt içinde ve yurt dışında, 50’ye yakın spor yapısı inşa edilmiştir.

http://www.azaksu.com/tr

Adnan Ural

1957 Yılında Ankara'da doğdu. 1975 TED Ankara kolejinden, 1982 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.
1978 - 1982 Öğrencilik yıllarında, (1981) ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci yarışmasında Mimar, Thomas Godfrey birincilik ödülü ve (1982) "Cumalıkızık 2000" Proje yarışmasında mansiyon ödülü kazanmıştır. 1982 - 1983 ODTÜ Uygulamalı Araştırmalar Bölümünde proje mimarı olarak görev aldı. 1983 - 1984 Oral Vural - Orsel Mimarlık Şirketinde ve 1984 - 1985 Şevki Vanlı Mimarlık Bürosunda yardımcı mimar olarak çalıştı. Kısa dönem askerlik görevi ardından, 1985'den beri Ural Mimarlık Ltd. Şirketinde çalışmalarını sürdürmektedir. Katıldığı yarışmalarda ikisi birinci ödül olmak üzere dokuz derece ve mansiyon kazandı.

Ahmet Berk

Ahmet Can Ersan

Ahmet Can Ersan 1953 yılında Samsun’da doğdu. 1974 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1977 yılında Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesi’nde, 1980 yılında yine Ankara Belediyesinde İmar Müdürlüğü Proje Şubesi’nde proje şefliği görevini üstlendi.1984 yılında ise Altındağ Belediyesinde İmar Müdürlüğü yaptı. 1985 yılında ACE Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Bürosu’nu kurdu.

1974 yılından beri mimarlık alanında faaliyet gösteren A. Can Ersan’ın eserlerine Beysukent’teki Angora Evleri-426900m2- , Temelli’deki Türk Konut Yerleşkesi-5000 konut-, Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi projeleri örnek gösterilebilir. A. Can Ersan TMMOB ve Mimarlar Derneği 1927 üyesidir ve Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) 9. ve 10. dönem 2. başkanlık görevini üstlenmiştir. Hâlihazırda faaliyetlerine kurucusu olduğu ACE Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Limited Şirketi’nde devam etmektedir.

http://acemimarlik.com/

Ahmet Özsüt

Ahmet Sezen Özsayın

Ahmet Ünveren

Aktan Acar

Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Üniversitesi

2000 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. ODTÜ’de Mimarlık ve Temel Tasarım Eğitimi’nin kurumsallaşması üzerine yaptığı çalışması ile 2003 yılında ODTÜ’de yüksek lisans derecesini aldı. 2000-2003 arasında ODTÜ Rektörlüğü bünyesinde mimar olarak çalıştı ve Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin kuruluşunda, müzenin ilk koleksiyonunun araştırılması ve oluşturulması çalışmalarında görev aldı. 2004 yılında, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH-Z) Mimarlık Bölümü’nde yine Temel Tasarım Eğitimi üzerine yüksek lisans yaptı.

2006 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Psikolojisi doktora programına başladı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalında başladığı doktora çalışmasını 2014 yılında Çankaya Üniversitesi’nde tamamladı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına katıldı, ulusal ve uluslararası atölyelerde katılımcı ve yürütücü oldu. 2005-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı, 2014 – 2016 arasında Çankaya Üniversitesi ve TOBB ETÜ Mimarlık Bölümlerinde yarı zamanlı olarak çalıştı. 2016 yılından bu yana tam zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü’nde Temel Tasarım Stüdyosu ve Anlatım ve İfade Teknikleri derslerini yürütüyor. Mimarlık öğrencilerin görsel-mekânsal algı ve becerilerinin izlenmesine yönelik olarak nöropsikolojik testlerin ve sanal-arttırılmış-karıştırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanımı üzerine çalışıyor. İklim değişikliğine bağlı dönüşümlerin mimarlığı bir meslek veya hizmet olmaktan çıkartıp bir yaşam biçimine dönüştüreceğini fikri ve çocukların yerküremizin yaşayacağı büyük dönüşüme sağlıklı, sürdürülebilir ve dayanıklı uyum becerileri kazanmaları gerektiği düşüncesi ile atölye çalışmaları yapıyor.

Ali Artun

1972’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mimarlar Odası’nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları üzerine araştırmalar yürüttü, çeşitli makalelerin yanı sıra Fordizmin ve Mühendisin Dönüşümü adlı kitabı yazdı. 1980’den sonra Ankara Çağdaş Sahne Kültür Merkezi’ni yönetti ve burada 500 Yıllık Bilmece programı çerçevesinde sanat tarihi, edebiyat ve müzikle ilgili etkinlikler düzenledi. 1984’te Galeri Nev’in kurucusu oldu. Bu zamandan başlayarak Galeri’nin Ankara’daki sergilerini düzenledi ve aralarında Resme Bakan Yazılar, Arslan-Defterler ve Tiraje-Zamanların Hafızası’nın da bulunduğu yüzü aşkın Galeri Nev yayınının editörlüğünü yaptı. Galeri sergilerinden başka,

Ankara’da Cobra ve 1950-2000, Kopenhag’da Ben Bir Başkası, İstanbul’da Mübin Orhon-Sainsbury Koleksiyonu sergilerini hazırladı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. Marmara ve Yıldız üniversiteleri güzel sanatlar fakülteleri ile, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sanat tarihi dersleri verdi. 2000 yılından bu yana, kültürel eleştiri alanında eserlerin derlendiği “Sanathayat” dizisini yönetiyor. Ayrıca, kurucusu olduğu e-skop internet dergisinin editörlüğünü sürdürüyor. Son yayınlanan kitapları: Modernliğin Sınırında Sanat: Eleştiri, Özerklik, Siyaset (2006); Müze ve Modernlik (2006); Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi (2011); Sanatın İktidarı: 1917 Devrimi, Avangard Sanat ve Müzecilik (2015); Mümkün Olmayan Müze: Müzeler Ne Gösteriyor?(2017), Nur Altınyıldız Artun ile birlikte Dada Kılavuz 1913-1923

Ali Cengizkan

Prof. Dr., TED Üniversitesi

Mimar; mimarlık ve kent tarihçisi; şair. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi (1978); Yüksek Lisansını (1981; “Komşuluk Olgusunun Sosyo-Fiziksel Boyutları”) ve Doktorasını (2000; Türk Konut Mimarlığında Söylemsel Oluşumlar: Ankara, 1948-1962”) aynı fakültenin programlarında tamamladı. ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı (1994-1998), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Derleyeni (2002-2013) ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı (2012-2015). ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde lisans stüdyoları yürüttü; konut tasarımı, kent ve konut tarihi dersleri verdi (1981-2015). 2015 - 2021 tarihleri arasında TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde dekanı olarak görev yaptı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde ders vermeye devam etmektedir.

Mimarlar Derneği 1927’nin yanı sıra Mimarlar Odası, SANART, Edebiyatçılar Derneği gibi ulusal; CICA, docomomo-int, ENHR gibi uluslararası örgütlerin üyesi oldu. Docomomo_tr'nin 14 kurucusundan biri. Mimarlar Odası adına Türkiye’yi üç yıl Avrupa Mimarlar Birliği’nde (ACE) temsil etti (2009-2012); MO Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi SMGM Yürütme Kurulu (2005-2010) ve Danışma Kurulu (2010-2015) üyesi ve YÖK Mimarlık Alanı Denklik Komitesi Başkanı (2015-2017) olarak görev yaptı.

Aralarında “Modernin Saati”; “Ankara’nın İlk Planı 1924-25 Lörcher Planı” (2004 Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü); “Mübadele Konut ve Yerleşimleri” (2006 Türk Tarih Kurumu Ödülü), “Ankara Hukuk Mektebi”, “80 Yılda Devr-i Türkiye: 80 Kare Ankara”, “Fabrikada Barınmak” da olan çok sayıda kitabı, derlemesi ve makalesi bulunmakta. Mimarlar Odası Anma Komitesi Üyeliği (2006-2016) kapsamında yapılan çalışmalarda Mimar Kemalettin, Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Melih Birsel-Haluk Baysal ve Ernst A. Egli üzerine araştırmaları yürüttü ve yayına dönüşmesinde katkıda bulundu. Çalışmaları, uzmanlaşmış olduğu mimarlık tasarım eğitimi; erken Türkiye Cumhuriyeti dönemi mimarlık tarihi; kent tarihçiliği; konut tasarımı ile tarihi; Ankara tarihi alanlarındadır.

On şiir kitabı, çok sayıda şiir çeviri kitabı ve şiir çevirileri, şiir poetikası üzerine denemelerini bir araya getiren kitabı ile, mimarlık, psikoloji ve fotoğraf çeviri kitapları da katkıları arasında bulunmakta.

Ali Osman Öztürk

1965 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. 1987-1993 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü tasarım stüdyosunda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1997 yılına kadar ODTÜ’de, 1998 yılında Gazi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etti. TMMOB Mimarlar Odası, Türkiye Serbest Mimarlar Derneği, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Arkitekt Dergisi’nde çeşitli görevlerde bulundu. Mimari proje yarışmalarına katıldı. Dereceler aldı. İlk mesleki deneyimlerin ardından 1997 yılında A Tasarım Mimarlık adıyla kendi firmasını kurdu.

Mimarlık ofisinin kurumsal yapısını geliştirici düzenlemeler yaptı. Her yıl düzenli olarak sürdürdüğü A Tasarım yurtdışı çalıştaylarında tüm ekibinin katıldığı, yapı teknolojilerini yerinde görme, inceleme ve bilgilenme konusunda çok kapsamlı geziler düzenledi. Kamu ve özel sektör için önemli projeler gerçekleştirdi. Yarışmalara katıldı. Projeleri arasında Türk Telekom Genel Müdürlüğü, Tepe Prime, Panora, Antares, Viaport, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Congresium, Armada ve Gelişimi yer almaktadır. Tanınmış uluslararası mimarlık gruplarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Başlıca ödüllendirilen yapıları arasında Armada, Gelişim Projesi, Panora ve Viaport yer almaktadır. Ali Osman Öztürk’ün proje ve yapılarının yer aldığı kitabı Images Publishing Master Architect Series yayınları arasında basılmıştır. Proje sınırlarını aşan bir kent hissi ve süreklilik ortaya koymayı hedefleyen projeler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

http://atasarim.com.tr/tr

Ali Ulusoy

Alper Gündüz

Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu mimar ve tasarımcı Alper Gündüz, 1978 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Tasarımlarını pek çok uluslararası ve ulusal yarışmalara sunmuştur. Gündüz, 2010 yılında Amerika'da “Product Designer of the Year" ödülüne , 2013 yılında “Furniture Designer of the Year" ödülüne layık bulunmuştur. 2012 yılında Alper Gündüz Tasarım ofisini kurmuş ve tasarladığı ürünleri uluslararası fuarlarda ve tasarım haftalarında sergilemiştir. 2014 yılında “Best of the Best”, 2015 yıllında “Winner” Red Dot ödüllerine layık bulunmuştur. Ulusal tasarım yarışmalarında 3 kez birinciliğe layık görülmüştür. Onun için tasarım; mimarlıktan, şiirden ve ya müzikten farklı değildir, duyarlılık ve akıl barındırır.

Arif Şentek

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da bitirdi. İki yıl İstanbul Tıp Fakültesine devam etti. Daha sonra girdiği ODTÜ Mimarlık Bölümünden 1970’da mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını “1940-1950 Yıllarında Türkiye’de Kentleşme, Konut ve Yapı Üretimine İlişkin Görüşler” başlıklı teziyle 1979’da tamamladı.

Kısa bir süre Ankara’da serbest mimarlık yaptı. 1979’da İzmir’e yerleşti. Bir süre Kültür Bakanlığı İzmir Teknik Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalıştı. Mesleğini genellikle inşaat yönetimi alanında sürdürdü. Türkiye’de ve yurtdışında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı. Suudi Arabistan, Rusya, Pakistan ve Afganistan’da değişik projelerde çalıştı.

Öğrencilik yıllarında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Derneği yönetiminde ve ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü çalışmalarında yer aldı.

1971’den başlayarak Mimarlar Odasında değişik görevlerde bulundu. Ankara Şube Sekreterliği (1971-1973), Oda Yayın Sekreterliği (1973-1976), Oda Genel Sekreterliği (1990-1992 ve 2000-2002) yaptı.

UİA ve ACE çevrelerinde geliştirilen uluslararası mesleki belgelerin Türkçeye kazandırılmasına çalıştı. Oda’nın İzmir ve Ankara Şubelerinde görev yaptı, çalışmalara katkıda bulundu.

1970’lerde Mimarlık Haberler ve TÜTED Haberler gazetelerinin yayını başlattı ve bir süre yürüttü.

Mimarlar Derneği 1927 yönetiminde görev aldı, yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Kurucu üyesi olduğu Mimarlık Vakfının Enstitü Yönetim Kurulunda görev aldı.

Mimarlık mesleğinin uygulanması ve mesleki örgütlenme konularında yayınlanmış yazı ve çevirileri vardır. Bianet ve Solfasol’da toplumsal konularda yayınlanmış yazıları bulunmaktadır.

Halen Urla’da yaşamaktadır.

Aslı Özbay

1987-1990 yılları arasında Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde, Mimarlık Dergisi ve oda yayınları Yayın Sekreterliği, Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Çağdaş Türkiye Mimarlığı Sempozyumları, Mimarlık Müzesi vb mesleki etkinlikler ağırlıklı konularda, 6 yılı profesyonel olarak, etkin görev üstlendi. “Mimarlık Meslek Yasası” çalışmalarının Oda gündeminde yoğun olarak yer aldığı 1992-95 döneminde, Genel Sekreter Yardımcısıydı. 2000-2001 döneminde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve Şube Sekreteri oldu. 2002-2004 yılları arasında Mimarlık Dergisi ve Ankara Şubesi yayın kurullarında görev aldı. 1990-1992 yıllarında Yapı-Endüstri Merkezi Ankara Şube Müdürü oldu.

1996-1998 yıllarında Vanlı Mimarlık Vakfı Genel Sekreteri ve TSMD Yayın Sekreteri olarak çalıştı. 1998-2002 yılları arasında free-lance yayın editörlüğü yaptı. 2002’den sonra TH-İDİL Mimarlık Şehircilik AŞ ekibiyle birlikte serbest mimarlık çalışmalarına katıldı ve restorasyon işlerinin yürütücülüğünü üstlendi. 2010'dan buyana Kapadokya'da, Uçhisar merkezli mimarlık ve uygulama firması Argos Yapı'nın genel müdürü olarak restorasyon işlerine devam ediyor.

Asuman Cimok

Asuman Ersoy

08 Mayıs 1967 yılında Ankara’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Zonguldak’ta, Liseyi Ankara Aydınlıkevler Lisesinde tamamladım. 1984 yılında girdiğim ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü 1989 yılında bitirdim. Mezuniyet sonrası 1989 -1997 yılları arasında yarı devlet teşekkülü olan Emek İnşaat ve İşletme A.Ş. firmasında proje kontrolörü ve ince yapı şefi olarak çalıştım. 1997-1999 yılları arasında Azerbaycan Bakü’de AIOC (Azerbaycan International Operation Company) firmasında expat konutlarının düzenlenmesi konusunda proje kontrollüğü görevini yürüttüm.

1999 – 2004 yılları arasında İtalyan bir markanın yer ve duvar seramiği, duvar kağıdı sektörü konularında araştırmasını yapıp Türkiye’ye ithalatı, uygulaması ve sektör çalışmasını yürüttüm. 2004-2008 yılları arasında konut üzerine serbest mimarlık proje ve danışmanlık yaptım. 2008-2010 tarihleri arasında Datça’da kendi açtığım kafenin işletmeciliğini yaptım. 2010 -2012 Sim Yapı kooperatifi Şantiye şefliği, 2012-2013 Turkcell OMC santral binası şantiye şefliği görevlerinde bulundum. 2013-2014 yıllarında yarı zamanlı dernek koordinatörlüğü görevini üstlendim. 2013 yılından bu yana Serbest Mimar olarak, özellikle konut konusunda, ince yapı proje, uygulama ve danışmanlık yapmaktayım. 1996 doğumlu erkek çocuk sahibiyim. Bir hayvan severim.

Ata Gün Aksu

1997 yılında Ankara’da doğdu. 2015 yılında TED Ankara Koleji’nden, 2020 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında bir yıllığına Erasmus programı kapsamında École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville okuluna gitti.

Attila Şenkon

Öykücü ve roman yazarı, mimar. 21 Ağustos 1962, Ankara doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1984’te ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 1989-97 yılları arası özel bir şirkette yüksek mimar, 1998’den itibaren de Bilkent Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk öyküsü “Hergün Perşembe Olsa”, 1998’de Varlık dergisinde çıkmıştı. Diğer öykülerini Varlık, Gösteri ve Adam Öykü dergilerinde yayımladı. Hergün Perşembe Olsa ile 1991 Akademi Kitabevi Öykü Özendirme Ödülünü aldı. Edebiyatçılar Derneği üyesidir. ESERLERİ: ÖYKÜ: Her Gün Perşembe Olsa (1990), Uykusuz Gece Düşleri (1993), Ten Yükü (1995), Bıyık İzi Yalanları (2002). ROMAN: Gökkuşağına İki Bilet (2004). BİYOGRAFİ: Bütün Düşler ‘Nazlı’dır (1998).

Aydan Balamir

Prof. Dr., ODTÜ

Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ’den aldı. Doktora araştırmasını Fulbright burslusu olarak UC Berkeley’de yaptı. Tezini ODTÜ’de tamamladı ve 2020’de emekli olana kadar, Mimarlık Bölümünde kuram/tarih dersleri ile tasarım stüdyolarında görev yaptı. Yarı zamanlı görevlendirmeyle Karabük Üniversitesi (2010–2012) ve Erzurum Atatürk Üniversitesinde (2016–2017) dersler verdi. Yayınları mimarlık kuramı ve tarihi ile tasarım eğitimi üzerine yoğunlaşıyor. Mezuniyet sonrası Çinici Mimarlık bürosunda başlamış olduğu meslek pratiğini, üniversitede döner sermaye projeleriyle sürdürdü. Meslek kuruluşlarında görevler aldı; seçici kurul üyeliklerinde bulundu.

Mimar Clemens Holzmeister üzerine düzenlediği uluslararası sergi ve kitabı nedeniyle, Avusturya Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi (2011). Aynı çalışma ile ayrıca, Uluslararası Mimarlık Eleştirmenleri Komitesi’nin (CICA) “Julius Posener Ödülü”nü aldı. Üstlendiği mesleki ve akademik görevler arasında: Nevşehir ve Ankara Koruma Kurulu üyelikleri (1997–2011), Ağa Han Mimarlık Ödülü için üç yapının teknik raportörlüğü (2007), International Journal of Islamic Architecture Yayın Kurulu üyeliği (2011–2019), Mimarlar Derneği 1927 Yönetim Kurulu Başkanlığı (2012–2014) ve ODTÜ Senatosu üyeliği (2012–2018).

Ayhan Çelik

Ayşe Gül Tokol

Öğr. Üyesi, Dr., Bilkent Üniversitesi

1966'da Ankara, Türkiye'de doğdu. 1988 yılında ODTÜ, Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında yüksek lisansını tamamlayarak Yüksek Mimar ünvanını, 1997 yılında da doktorasını tamamlayarak Doktor ünvanını aynı üniversiteden aldı. 1997-1999 arasında konuk burslu araştırmacı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentindeki Georgia Institute of Technology'de doktora sonrası araştırmalar yaptı. 1990-2000 arasında ODTÜ'de araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Peyzaj tasarımı üstüne yazılmış bir kitabın ikinci yazarıdır ve ulusal dergilerde, kitap ve ansiklopedilerde, uluslararası konferans kitaplarında kentsel tasarım, kentsel mirasın sürdürülebilirliği, tarihi kentlerin dönüşümü, mimarlık ve tasarım egitimi, insan-çevre etkilesimi, mekan sentaksı ve sinema üstüne birçok bildiri ve makalesi bulunmaktadır. İlk kez Türkiye'de, Konya kentinde yapılacak olan 11. Dünya Tarihi Kentler Konferansı'nın akademik danışmanlığını ve akademik kurul başkanlığını yürütmektedir. Konferansın ana temasından ve alt başlıklarından da sorumludur. Aynı zamanda uluslararası çalıştaylar ve seminerler yürütmüştür. Güncel araştırma konuları ve çalışmaları arasında "Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Çatkısal Tematik Yaklaşım" ve "Mardin Kentsel Dokusunu Okumada Bağlantısal Bir Yöntem: Bir Mezopotamya Kentinin Kentsel Mirası" (Çulcuoğlu, G. ile birlikte), ve " Tasarım Eğitiminin Pratiği: 'Kuram'dan 'Tasarım'a" (Ulusoy, Z. ile birlikte) yer almaktadır. Akademik çalışmalarının yanında çeşitli STK faaliyetlerine, kamusal projelere ve çalıştaylara katılmıştır.

Ayşen Savaş

Prof. Dr., ODTÜ

Yüksek Lisans çalışmalarını tarihi eserlerin kültür amaçlı yapılara dönüşümü konusunda ODTÜ'detamamladı. Daha sonra Londra Üniversitesi'nde ve Doktora çalışmalarını temsil kuramları üzerine Amerika Birleşik Devletleri Massachussetts Institute of Technology (MIT)'de tamamlayan Prof. Dr. Ayşen Savaş, Türkiye'de son yıllarda kurulan ve yeniden yapılandırılan müzelerin oluşum ve dönüşüm projesine katkıda bulunmuş ve birçok tarihi yapıyı müzeye dönüştürmüştür. Dünya Müzecilik Konfederasyonu (ICOM) üyesi olarak 2013 yılında Türkiye'yi Brezilya'nın Rio şehrinde temsil eden Ayşen Savaş'ın Çin'in Şanghay kentinde 2010 yılında düzenlenen Dünya Fuarı'nda (EXPO) yer alan Türkiye Pavyonu için geliştirdiği tasarım konsepti bu alanda düzenlenen uluslararası yarışmada ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

Halen ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde kuram ve tasarım dersleri veren Ayşen Savaş, Türkiye müzeciliğinde bir dönüm noktası olarak tanımlanan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin kuruluş aşamasında danışmanlık yapmış, restorasyon ve müzecilik programlarını yazmış, mimari projesini çizmiş, kurumsal yapılanması ve teknik altyapısı ile Atlı Köşk'ün Müze'ye dönüştürülme sürecini tasarlamıştır. Bu deneyimle bir araya gelen ve aralarında tarihçilerin, müze bilimcilerin, grafik tasarımcılarının da bulunduğu tasarım ve araştırma ekibi ile, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, MKEK Sanayi Müzesi ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin mimari programını hazırlamış, projesini çizmiş, yapıların inşaatını denetlemiş, koleksiyon oluşturma ve envanter hazırlık çalışmalarını yönetmiş, müze çalışanlarına eğitim vermiş, tanıtım ve açılış sergilerinin küratörlüğünün yansıra, tasarımı ve uygulama süreçlerinin yürütücülüğünü de üstlenmiştir. Yine aynı ekiple Sultanahmet Bölgesi'nin "Müze Mahallesi'ne dönüşmesi" projesini başlatmış; Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin ve Ankara Kent Müzesi'nin mimari ve müzecilik programını yazmış; aralarında Cumhurbaşkanlığı Atatürk Evi Müzesi, İstanbul Rezan Has Müzesi, Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Bodrum Arkeoloji Müzesi gibi birçok başarılı kurumun da yer aldığı müzelerin oluşum sürecinde müzyografi ve müze bilimi alanlarında danışmanlık yapmıştır.

Aysu Fatma Kuştaş

Aytek İtez

1954 yılında Konya-Başhöyük’te doğdu. 1978’de ADMMA Mimarlık Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Öğrenciliği sırasında ve sonrasında, (1974-1980) S Mimarlık Atölyesi’nde çalıştı.1981 yılında Murat Artu ile birlikte kurdukları Artu-İtez Mimari Proje Ofisi’nde başlattığı serbest mimarlık çalışmalarını, 1985 yılından bu yana, eşi Neşe İtez’le birlikte kurdukları, İTEZ Mimarlık Ltd. Şti.’nde sürdürmektedir.

1927 Mimarlar Derneği üyesidir.

1987 yılından bu yana Türk Serbest Mimarlar Derneği üyesidir.

2014 yılından bu yana Türk Serbest Mimarlar Derneği Yonetim Kurulu Baskanligini yurutmektedir.

URL: www.itezmimarlik.com

ÖDÜL ALDIĞI MİMARİ PROJE YARIŞMALARI

 • Sanlıurfa Viransehir Eğitim Kampüsü Mansiyon
 • Adana Seyhan Sambayadi Eğitim Kamp Mansiyon
 • 400 Yataklı Tip Hast. (İtez-Orhan Genç) 1. Ödül
 • Kastamonu 100 Yataklı Guatr Hastanesi 3. Ödül
 • Kadıköy Hükümet Konağı 3. Ödül
 • Buca Doğum Ve Çocuk Bakımevi 5. Ödül
 • Konya Onkoloji Hastanesi 5.Mansiyon
 • Aydın Belediye Sarayı Satınalma
 • Gaziantep Belediye Sarayı (İtez-Artu) 3. Ödül
 • Adana Hükümet Konağı 1.Ödül
 • Tip Hükümet Konağı 5. Mansiyon
 • T.C İslamabad Büyükelçiliği (İtez-Artu) 1.Mansiyon
 • GaziosmanpaşaHükümet Konağı(İtez-Artu) 3. Ödül
 • Cumhurbaşkanlığı Binası Satınalma
 • Söke Emniyet Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (İtez-Artu) 1. Mansiyon
 • Devlet Mezarlığı (İtez-Artu) 1. Mansiyon
 • Antalya Atatürk Kültür M. (İtez-Artu) 2. Mansiyon
 • Konya Güçsüzler Yurdu 3. Ödül
 • İstanbul Emniyet Md.lüğü (İtez-Artu-S Mim.) 3. Ödül

BAZI PROJE ÇALIŞMALARI

 • Karayollari Genel Mudurlugu Ek Binasi
 • Erciyes Üniversitesi Kongre Merkezi
 • Karayolları 2. Bölge (Izmir) Müdürlüğü Yeni Yapılacak Olan Hizmet Binaları, Lojmanlar ile Sosyal Tesisler
 • Umraniye Kadin Dogum Ve Cocuk Hastanesi
 • Karayolları 11. Bölge (Van) Müdürlüğü Yeni Yapılacak Olan Hizmet Binaları, Lojmanlar ile Sosyal Tesisleri
 • Karayolları 18. Bölge (Kars) Müdürlüğü Yeni Yapılacak Olan Hizmet Binaları, Lojmanlar ile Sosyal Tesisleri
 • Karayolları 9. Bolge(Diyarbakır) Müdürlüğü Yeni Yapılacak Olan Hizmet Binaları, Lojmanlar ile Sosyal Tesisleri
 • Afganistan Yargıtay Binası ve Tesisleri
 • Ürdün Krallıgı Yeni Karargah Kompleksi
 • Telekomunikasyon Iletisim Daire Baskanligi Hizmet Binası
 • Orlyonok Buz Sporlari Merkezi
 • Ankara, TKİ Eğitim Merkezi Ve Misafirhane
 • Bakü, 103 Yataklı Hastane
 • Ankara, Çayyolu Toplu Konut
 • Sakarya, Kocaali Hükümet Konağı
 • Adana Hükümet Konağı

Banu Binat

Banu Binat İletişim ve Danışmanlık | Kurucu Ortak, Yüksek Mimar

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi’nin ardından, İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. İTÜ’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans yaptı ve Ofis Ergonomi-si üzerine bir tez hazırladı. 5 yıl serbest mimarlık yaptıktan sonra iki ortağı ile bir-likte Türkiye’nin ilk mimarlık merkezi olan Arkitera Mimarlık Merkezi’ni kurdu, 6 yıl boyunca Arkitera.com’un yayın yöneticiliğinin yanı sıra, kurumsal iletişim ve pazar-lamasını sürdürdü, pek çok sektörel organizasyon ve yeniliğe imza attı. Yapı-Endüstri Merkezi’nde 2 yıl yayın yöneticiliği yaptı. Yapı sektöründeki iletişim, ya-yıncılık ve pazarlama deneyimlerini sektör firmalarına danışmanlık vererek sürdür-mek üzere Binat İletişim ve Danışmanlık Şirketi’ni kurdu.

Sektörün önde gelen basılı ve dijital yayınlarından BETONART Dergisi, Arredamento Mimarlık Dergisi, bi_özet.com, Bi_özet Gayrimenkul Gazetesi’nin yayıncılığını yürütüyor. Halen pek çok sektörel yayının ve organizasyonun danışma kurulunda yer almanın yanı sıra fi-ziksel çevre ve tasarıma yönelik bir STK olan TAG Platform’un genel koordinatörlü-ğünü de sürdürmektedir

https://binatdanismanlik.com/

Belma Akalp Tekin

1960 Ankara doğumluyum. 1977 yılında girdiğim ADMMA Mimarlık Akademisi’nden 1982 Şubat ayında mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda çalışmaya başladığım Ergin Akman Mimarlık Bürosu’ndan 1983 yılında ayrılarak Ankara Şehri İmar Müdürlüğü’nde çalışmaya başladım. Çankaya Belediyesi’nin kurulduğu 1985 yılından itibaren İmar Müdürlüğü’nde Proje Şefliği, Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Şu an Fen İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Görevim dışında Belediyeler Birliği ve Mimarlar Odası’nda İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları konusunda eğitimler verdim. Yarışma ve Mimarlık Bölümü Proje Jürilerinde görev aldım. “Ankaralı Gezginler” üyesi olarak gezmek ve fotoğraf çekmek keyif aldığım uğraşlardır.

Bengi Su Ertürkmen Aksoy

Berin Gür

Prof. Dr., TED Üniversitesi

Lisans eğitimini 1989 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Berin F. Gür, aynı üniversite ve bölümden 1991 yılında yüksek lisans, 1999 yılında doktora derecelerini aldı. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde 1992-1995 yılları arasında araştırma görevlisi; 1995-2002 yılları arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı; 2002 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent olan Berin Gür, 2013 yılından itibaren TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde bölüm başkanı olarak çalışmaya başladı, ve 2015 yılında profesör oldu.

Yunan Devleti Burslar Kurumu (IKY) tarafından verilen Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile 2000-2001 yılları arasında Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmasını yaptı. 1992 yılından beri mimari tasarım stüdyolarında lisans eğitimi veren Berin Gür’ün mimari biçim analizi ve kuramı, ve çağdaş mimarlık üzerine seçmeli dersleri vardır. Mimari tasarım ve kentsel tasarım süreçleri; mimari tasarım eğitimi; mimarlık eleştirisi; ideolojiler ve mimarlık; ideolojiler ve kentsel mekânın üretimi; küreselleşme-yerelleşme süreçleri ve kentsel mekân konularına ilişkin yurt dışı ve yurt içi kitap ve dergilerde yayınlanmış makale ve bildirileri ve ayrıca bu alanlarda lisansüstü tez yürütücülükleri bulunmaktadır.

Berna Tanverdi

1988 yılında TED Ankara Koleji'nde orta öğretimini tamamladıktan sonra 1992 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı. Bu süre içinde çeşitli Avrupa ülkelerinde de tasarım stüdyosu programlarına katıldı. University of Washington 'Rome Program' - Roma : mimari tasarım stüdyosu-1994 Bauhaus-Berlin : mimari tasarım stüdyosu-1995 Berna Tanverdi, ABD'de yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve 2000 yılında kendi mimarlık ofisini kurdu. Çeşitli yarışmalarda ödüller kazanmış olan Berna Tanverdi aynı zamanda Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde yarı-zamanlı öğretim görevlisidir.

www.bt-mimarlik.com

Bilal Yakut

Bilge Beril Kapusuz Balcı

Dr. Öğr. Üyesi, Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde öğretim üyesidir ve mimari tasarım, sergi tarihleri ve mimari fotoğrafçılık dersleri vermektedir. Araştırma alanları arasında mimarlık teorisi, tarihi ve eleştirisi, mimarlık eğitimi, mimari fotoğrafçılığın eleştirel teorisi ve tarihi ile temas alanları olarak mimari sergileri ve dergilerin mikro tarihleri bulunmaktadır. 2009 yılında Gazi Üniversitesi'nden Lisans derecesini, 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programından Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2018 yılında Venedik Bienali'nin tarihi arşivlerindeki araştırmasına dayanan doktora tezi ile Gazi Üniversitesi'nden Mimarlıkta Doktora derecesini kazanmıştır. 2022 yılında TÜBİTAK Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma Bursiyeri olarak Venedik Iuav Üniversitesi ve Projeler Arşivi'nde mimari fotoğrafçılık araştırmalarının eleştirel pedagojileri üzerine doktora sonrası araştırmalarını yürütmüştür. Araştırmaları Salt Araştırma Fonları ve VEKAM Araştırma Ödülü tarafından desteklenmiştir. Son olarak Teaching + Research programı kapsamında 2023 AMPS Routledge Pedagojisi Ödülü ve Bursu'na layık görülmüştür.

Bilge İmamoğlu

Dr. Öğr. Üyesi, TED Üniversitesi

1976 yılında doğdu. Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden aldı. Zonguldak Kömür Havzası için Erken Cumhuriyet Dönemi’nde tasarlanmış işçi konutları üzerine yazdığı tezini 2003 yılında tamamlayarak yine ODTÜ’de Mimarlık Tarihi Programından yüksek lisans derecesini aldı. Mezuniyetinden 2007 yılına kadar araştırma görevlisi olarak çalıştığı ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimari tasarım stüdyolarına ve modern dönem Türkiye mimarlığı ile ilgili derslere girdi. 2007 yılında, ODTÜ’de Mimarlık doktora programında başlamış olduğu, Türkiye’de mimarlık mesleğinin profesyonelleşmesi üzerine olan araştırmasını, Hollanda’da Delft Teknoloji Üniversitesi, Sanat, Mimarlık ve Kent Tarihi Enstitüsü’ne taşıdı. 2007-2010 yılları arasında bu kurumda doktora araştırmacısı olarak görev yaptı ve doktora tezini 2010 yılında savunarak derecesini aldı. 2012 yılından itibaren TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Bozkurt Gürsoytrak

1958 Yılında İstanbul’da doğdu. T.E.D Ankara Koleji’ni bitirdikten sonar 1975 yılında Ankara Devlet Mühendislik- Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1975-79 yılları arasında stajyer mimar, 1975-83 yılları arasında stajyer mimar, 1975-83 yılları arasında mimar olarak Yalçın-Beate Oğuz Atölyesinde çeşitli projelerde çalıştı. 1983 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi ünvanıyla eğitim çalışmalarında yer aldı.

1984 yılının Mart ayında Boyut Mimarlık Dekorasyon Taah. ve Tic. Ltd. Şirketini kurdu. Sürdürdüğü serbest mimarlık faaliyetlerinin yanı sıra 2003 yılından itibaren Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Öğrencilik yıllarından beri katıldığı ulusal ve sınırlı uluslararası mimari proje yarışmalarındaki çalışmaları, birincilik olmak üzere çeşitli tarihlerde ulusal mimari proje yarışmalarında jüri üyeliği görevlerinde de bulunmuştur.

TMMOB Mimarlar Odası, Türk Serbest Mimarlar Derneği, 1927 Mimarlar Derneği, TOBB Teknik Müşavirler Meclisi, Urban Land Institute üyesidir. Ağırlıklı olarak çok amaçlı kompleks, alışveriş, turizm, ofis, konut, sağlık, spor, eğitim, idari, askeri ve endüstriyel yapılar tasarlamaktadır"

Buğra Tetik

Bülent Batuman

Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1998 ve 2000 yıllarında aldı. Doktorasını 2006 yılında New York Eyalet Üniversitesi–Binghamton’da, Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında tamamladı. Doktora araştırması 70’li yıllarda Türkiye’de kentsel politika süreçlerini ve bu süreçlerde mekan disiplinlerine mensup meslek insanlarının konumunu incelemektedir. 2006 ve 2009 yılları arasında Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmış, 2011 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçent ünvanını almıştır. Halen Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, kentsel tasarım ve modern şehirciliğin kültürel politikaları üzerine dersler vermektedir.

Makalelerinin yayınlandığı dergiler arasında Journal of Architectural Education, Journal of Urban History, Urban Studies, Space and Culture, Cities, Political Geography ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi gibi dergiler bulunmaktadır. Journal of Urban History ve Praksis dergilerinin yayın kurullarında görev yapmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde ve 2013-2014 yılları arasında da Avrupa Mimarlar Konseyi’nde (ACE) Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Bülent Hatipoğlu

1951’de Ankara’da doğmuşum..

İlk öğrenimimi Etlik İlkokulu , orta öğrenimimi 1971’de TED Ankara Koleji’nde tamamladım..

1972’de ODTÜ yıllarım başladı..6 yıl eğitim ve 2 uzun boykot sonrası, 1978’de bitti ODTÜ ..

Çalışma Hayatım :

1974 – 1975 : Ersin ARISOY – Metin ÇELİK Mimarlık Bürosu

1976 – 1978 : ÜÇME Proje ve İnşaat Ltd.Şti. ( Sabih Kayan’la birlikte )

1980 – 1983 : Kent – Koop, Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği

1983 – 2010 : Serbest Çalışma

     ( 2000 – 2010 : Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı )

1990 – 1992 : MimarlarDerneği 1927, 59.Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, SekreterÜyelik

2004 – 2006 : MimarlarDerneği 1927, 66.Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği

2006 – 2008 : MimarlarDerneği 1927, 67.Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği

  2010 – 2011 : ARSEL İnşaat Ltd.Şti.

           Libya - Al Marj , ‘’ Garyounis University Campus ‘’ , İnce İşler Şefi

2011 – 2012 : YÜKSEL İnşaat Ltd.Şti.

           Afghanistan - Shindand, ‘’ Police Training Center ‘’ Teknik İşler Müdürü

2012 – 2014 : TEKFEN İnşaat Ltd.Şti.

           S.Arabistan – ‘’ Jubail, Sadara Project, Propylene Oxide Plant ‘’ İnşaat İşleri Müdürü

2014 - 2015 : İLBAY İnşaat Ltd.Şti.

          Türkmenistan – Aşkabat , ‘’ USA New Embasy Compound ‘’ Proje Müdürü

2015 - 2016 : PROMERQATAR Construction Ltd.

          Qatar – Doha,’’ Central Post Office Renovation ‘’ Teknik İşler Müdürü

2016 - ……… : Serbest Emeklilik

Burcu Ateş

ODTÜ Mimarlık Bölümü lisans eğitimini ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama yandal programını 2012 yılında şeref derecesi ile tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2015 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programı'ndan aldı. 2016 yılından beri Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve ODTÜ Mimarlık Bölümü ve Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Viyana ve Berlin’de araştırmalar yapmıştır. Viyana Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı “Urban Trialogue” adlı projenin ve “Birlikte Oyun, Birlikte Uyum” adlı AB Sivil Düşün Programı destekli projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. Araştırmaları genel olarak disiplinlerarası bir bağlamda kent kuramı ve tarihi, katılımcı kentsel tasarım ve topluluk inşası, birlikte yaşam ve üretme pratikleri, eleştirel mekânsal pratikler, gündelik yaşam, kentsel araştırmada feminist yöntem, beden ve mekân gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır.

Buse Aysel Aslan

C. Kumru Alpaydın Altınkök

Çağla Öncüoğlu

Yüksek Lisans, (Ms. Fine Arts.) İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 1996 Tez Konusu: “Cultural meanings in the traditional house and the modern apartment flat” Lisans, (Ms. BArch.) ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1989 Lise, TED Ankara Koleji, 1984 İlköğretim, TED Ankara Koleji İş Tecrübesi, Öncüoğlu Mimarlık, 1993-2007 Çağla Öncüoğlu İç Mimarlık Atölyesi, 2007- halen

Cahit Duru

Canan Durukal

İlk-orta-lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladım. 1984 Yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldum. 8 Yıl özel sektörde, iç mekan tasarımı, uygulama ve kontrolluğu alanlarında çalıştım. 1992-2011 Yılları arasında ortağı olduğum Durumer Ltd. Şti.'nde doğaltaş üretim-uygulama ve iç mekan tasarım-uygulama-kontrolluk konularında faaliyetimi sürdürdüm. 2012 Yılında SPK tarafından verilen Gayrimenkul Değerleme Lisansı aldım, halen bu alanda faaliyet gösteren bir şirkette, dönemsel projelerde görev alıyorum. Mesleki faaliyetlerimin yanı sıra, 2002 yılında başladığım, tasarımlarımı hızla ürüne dönüştürebildiğim için çok keyif aldığım 'nesne ve takı üretimi' hobimi geliştirerek sürdürmeye gayret ediyorum.

Candaş Bakır

Caner Arıkboğa

Cansen Sönmez

Cansu Ener

Celal Abdi Güzer

Prof. Dr., ODTÜ

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer Lisans derecesini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora calışmalarını aynı üniversitede tamamlayan Güzer İngiltere’de, Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine doktora çalışması yapmış ve ders vermiştir. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine ders vermekte ve dördüncü sınıf proje stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Çağdaş mimarlık kavramları ve uygulamaları üzerine teori, eleştiri ve tasarım odaklı pek çok ulusal ve uluslararası yayını olan Güzer ODTÜ’de Bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı gibi görevler üstlenmiş, bir dönem Mimarlar Derneği 1927 genel başkanlığı yapmıştır.

Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapan Güzer üçü birincilik olmak üzere çok sayıda derece ve ödül sahibidir. Projelerini ağırlıklı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiren Güzer’in uygulanmış ve devam eden çok sayıda kentsel ve mimari projesi vardır. Bu projeler arasında yer alan MATPUM araştırma merkezi yapısı 2008 yılında YEM ödülüne layık bulunmuştur. 2013 yılında Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen ve “şablon / template” temalı ana sergiyi düzenleyen Güzer’e 2019 yılında mimarlığa yaptığı katkılar nedeni ile TSMD jüri özel ödülü verilmiştir. Güzer’in araştırma konuları arasında mimarlık eleştirisi, çağdaş mimarlık uygulama ve kavramları, konut ve toplu konut, kentsel dönüşüm, eğitim yapıları ve sürdürülebilirlik gibi konular yer almaktadır.

http://www.cagaw.com

Cem Başak

Cem Dedekargınoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli öğrenci inisiyatiflerinde, sivil toplum örgütlerinde, yerel/ulusal kapsamlı etkinliklerde ve atölye çalışmalarında gönüllü olarak görev aldı; meslek örgütlerinde ve mimari tasarım ofislerinde çalıştı. 2019 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı'ndan "Devletin Mimarlığı: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Ankara İstasyon Caddesi" başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Akademik çalışmalarına İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı'nda doktora öğrencisi olarak devam etmektedir.

Cem Muratoğlu

Cengiz Gündemir

Cengiz Kabaoğlu

Çetin Ünalın

1972’de ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1980’e kadar çeşitli inşaat şirketlerinde şantiyeci olarak çalıştı. Bu tarihten 2008’e kadar MESA Mesken Sanayi’nde ilk 4 yılı Türkiye ve Libya’da şantiyelerde, geri kalan 24 yılı Teknik Ofis Müdürü olmak üzere 28 yıl çalıştı. Halen Koleksiyon ve Tasarım Vakfı’nda yarı zamanlı olarak çalışmakta. Teknik elemanların, özellikle mimarların örgütlenme çabalarıyla ilgili olarak çok sayıda toplantıya konuşmacı olarak katıldı, bu konuda yazılmış kitapları ve dergilerde yayınlanmış yazıları bulunmaktadır.

Yayınlanmış kitapları: Cumhuriyet Mimarlığının Kuruluşu ve Kurumlaşması Sürecinde Türk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar Derneği 1927'ye (Mimarlar Derneği 1927 Yayını, 2002), Tanıkların Ulucanlar’ı (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını 2010, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlığın Sosyal Formuna Doğru, Mimarlık Şenliği etkinlikleri kapsamında Ulucanlar hapishanesinde kalmış teknik eleman ve aydınlarla yapılan Sözlü Tarih çalışmaları), Tanıklarından Mimarlar Odası 1954 – 1990 (Mimarlar Odası Yayını, 2013, bu dönem aralığında Oda yönetiminde görev almış kişilerle yapılan Sözlü Tarih çalışması kitabı). Dergilerde yayınlanan yazılardan İstanbul Üniversitesi Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi’nde çıkan (2009) “Mimar ve Mühendisler Tarafından II. Meşrutiyet Döneminde İstanbul’da Yayımlanmış İki Dergi: Génie Civil Ottoman (1910) ve Zeitschrift Fur Technik Und Industrie In Der Turkei (1916) başlıklı yazının yeni bilgiler içerdiğini düşünmekteyim. Koleksiyon adına Serbest Mimarlar Derneklerinin üyelerinin yapıtlarını konu alan Ankara, İstanbul ve İzmir’de 80’den fazla sergi yaptı, bunların 60’dan fazla defa olmak üzere Üniversitelerde tekrarlanmasını organize etti.

Deniz Can

Deniz Uygur

Duygu Tüntaş

Dr. Öğ. Üyesi, TED Üniversitesi,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden lisans (2009), yüksek lisans (2012) ve doktora (2018) derecelerini almıştır. 2009-2018 yılları arasında, yüksek lisans ve doktora çalışmaları süresince ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2015-2016 eğitim yılında Fulbright bursu ile Columbia Üniversitesi’nde doktora tez araştırmasını yürütmüştür. 2019’den itibaren TED Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları mimari tasarım kuram ve yöntemleri, hesaplamalı mimarlık ve mimari fotoğraf konularına odaklanmaktadır. Mimari fotoğraf işleri çeşitli dergilerde yayınlanmış, Ankara Devlet Opera ve Balesi Binası Restorasyon Şantiye Günlüğü ve Mimar Nejat Ersin kitaplarına görsel araştırma ve fotoğrafla belgeleme çalışmalarıyla katkı koymuştur.

Ebru Can Bilhan

2008 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası Ankara’da Uygur Mimarlık ofisinde çalıştı. 2011 yılında Kenan Bilhan ile CBN Mimarlık ofisini kurdu. 2010 yılından itibaren ulusal mimari proje yarışmalarına katılmış ve 3’ü birincilik olmak üzere çeşitli ödüller almıştır. 2020 yılında Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi ve 2022 yılında Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi projeleri Türkiye Mimarlık Yıllığına girmeye hak kazanmıştır. Gazi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Halen kurucusu olduğu CBN Mimarlık’ta çalışmalarını sürdürmektedir.

Eda Güz Kutay

Egemen Berker Kızılcan

14 Haziran 1990’da Ankara’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini TED Ankara Koleji Vakfı İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra, eğitimine 2004 yılından itibaren Gazi Anadolu Lisesi’nde devam etti. 2012 yılında ODTÜ'den mezun olarak mimarlık derecesini aldı. 2012-2013 yıllarında Hatırlı Mimarlık’ta mimar olarak çalıştı. 2013-2014 yıllarında ODTÜ’de öğrenci asistanlığı yaptı ve 2015’ten itibaren halen ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak görev almaktadır. 2015 yılında yine ODTÜ’de mimarlık yüksek lisans programını tamamladı. Prof. Dr. Zeynep Mennan ile yürüttüğü “Mimari Form Yaratımında Karmaşıklık Yönetimi ve Değişebilirlik: Form-körlüğü ve Yumuşak Form” başlıklı tez çalışması ile ODTÜ Yılın Tezi Ödülü’nü kazandı. 2015-2017 yıllarında araştırma görevlisi temsilcisi olarak görev aldı. 2015’ten itibaren akademik hayatına ODTÜ’de mimarlık doktora programında devam etmektedir. Doktora araştırmasının odağını bilgisayımlı tasarım, bilişsel bilimler, yazılım, form ve yapay zeka oluşturmaktadır. 2018’da Ultra Mega Omega Mimarlık ve Tasarım şirketinin kurucu ortağı oldu.

Ekin Çoban Turhan

Elif Tektaş

1989 yılında İzmir’de doğdu. 2011 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık bölümünde lisans eğitimini tamamladı. İlk mimarlık deneyimine A. Ragıp Buluç Mimarlık bürosunda başladı. 2012-2014 yılları arasında Soydemir Mimarlık ve ER-BU İnşaat’ta çeşitli restorasyon proje ve uygulamalarında yer aldı. 2015 yılından beri Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümünde yüksek lisans eğitimini 2018 yılında tamamladı. Aynı yıl başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir. Araştırma ve çalışmalarını mimari tasarım, mimari tasarım eğitimi, temel tasarım eğitimi, mimarlık tarihi, mimarlık tarihi eğitimi, mimar biyografileri, mimarlık için nörobilim konuları üzerine sürdürmektedir. Arşivleme, fotoğraf, portre resim, seyahat ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Emel Akın

Emel Aközer

Emekli Doç. Dr., ODTÜ

Emine Çiğdem Asrav

Emine Komut

Emine Onaran İncirlioğlu

Emre Şavural

1980 yılında Karşıyaka’da doğdu. Orta öğrenimini 1998 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında sırasıyla Atabaş Mimarlık, Uygur Mimarlık ve Artı Tasarım’da çeşitli yarışma ve proje uygulamalarında görev almıştır. 2003 yılının şubat ayında ODTÜ’de düzenlenen 7. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması “Buluşma7” ‘nin organizasyon komitesinde yer aldı. Mesleki pratiğinin yanında TSMD üyesi olarak mimarlık mesleği ile çalışma ve etkinlerde yer almaktadır. Aynı zamanda 2014-2016 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Mimari Tasarım stüdyosunda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Halen çeşitli üniversitelerin mimarlık bölümlerine konuk jüri üyesi olarak davet edilmekte ve ulusal mimari proje yarışmalarında jüri çalışmalarına katılım sağlamaktadır. 2003 - 2013 yılları arasında kurucu ortağı olduğu onbir41 deneyiminden sonra mimarlık çalışmalarını FREA çatısı altında Fatih Yavuz ile birlikte Ankara’da sürdürmektedir.

Enis Öncüoğlu

Enis Öncüoğlu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1989 yılında mimar olarak mezun olduktan sonra çalışmaya Öncüoğlu Mimarlık'ta başladı ve ofisin kurucusu mimar Hasan Öncüoğlu'nun vefatının ardından da 1996 yılında şirketin genel müdürlüğünü üstlendi. Mimarlık pratiğini Cem Altınöz, Önder Kaya ve Engin Öncüoğlu ile birlikte yöneticiğini yaptığı Öncüoğlu Mimarlık çatısı altında sürdürmektedir. Aynı zamanda, pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada jüri üyelikleri yapmakta ve MAPIC, MIPIM, ProEstate, ARKIPARC gibi pek çok ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılarak mimarlık ve gayrimenkul alanlarındaki tecrübelerini paylaşmaktadır. Enis Öncüoğlu’nun TMMOB Mimarlar Odası üyeliği, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği) ve OMIM (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Birliği) Yönetim Kurulu Üyelikleri, AMPD (Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği), TMMMB (Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği) ve ICSC (International Council of Shopping Centers) üyelikleri bulunmaktadır. Öncüoğlu aynı zamanda TSMD Ankara Mimarlık Merkezi’nin kurucuları arasındadır.

Ensar Temizel

ODTÜ Mimarlık Bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ’de Mimarlık Teori ve Tasarım Programında yüksek lisans eğitimine başladı. 2012 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2014 yılında “ A New Ontolological Approach to Urban Form: Towards a Model of Heterarchy (Kentsel Biçimlenmeye Ontolojik Bir Yaklaşım: Heterarşik Bir Model Önerisi)” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl doktora çalışmalarına başladı. Halen, ODTÜ Mimarlık Bölümünde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Akademik faaliyetlerinin yanı sıra, katıldığı çeşitli ulusal mimari proje yarışmalarından ödüller kazanmıştır.

Ercan Çoban

Erdoğan Yaşlıca

Erkut Şahinbaş

Esin Boyacıoğlu

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi

Mimarlık Lisans derecesini 1980 yılında ADMMA Mimarlık Bölümünden almıştır. 1978 - 1987 yılları arasında çeşitli mimarlık bürolarında ve kuruluşlarda mimar olarak çalışmış, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Boyacıoğlu Yüksek Lisans derecesini 1990 yılında, Doktora derecesini ise 1998 yılında G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden almıştır. 1999 ile 2003 yılları arasında Öğretim Görevlisi kadrosunda, 2003 yılından sonra Yardımcı Doçent kadrosunda aynı kurumda görevine devam etmiştir. Bu dönem içinde Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi’nde ve Birleşik Krallık’ta Liverpool Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2010 yılında Doçent ünvanını alan Boyacıoğlu, halen G.Ü. Mimarlık Fakültesindeki görevini sürdürmektedir. Çağdaş Mimarlık Kuramları ve Eleştirileri, Erken Cumhuriyet Dönemi Modern Mimarlık ve Konut konularında yayınları ve katıldığı mimari proje yarışmalarında kazandığı çeşitli dereceleri vardır.

Esra Akcan

Doç. Dr., Cornell Üniversitesi

Esra Akcan, Cornell Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün kalıcı kadrosunda associate profesör olarak çalışmaktadır. Mimarlık eğitimini ODTÜ'de, doktora ve post-doktora derecelerini New York Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Chicago’da Illinois Üniversitesi, Berlin’de Humboldt Üniversitesi, New York’da Columbia Üniversitesi, New School, ve Pratt Enstitüsü, ve Ankara’da ODTÜde tarih-kuram dersleri ve mimarlık stüdyoları vermiştir. Akcan’a ödül veren kurumlar arasında Berlin Amerikan Akademisi, Berlin İleri Çalışmalar Enstitüsü (Wissenschaftskolleg), Graham Vakfı, Clark Enstitüsü, Getty Araştırma Enstitüsü, Kanada Mimarlık Merkezi, CAA, Mellon Vakfı, DAAD ve KRESS/ARIT bulunmaktadır. Akcan son dönem araştırmalarında jeopolitik açıdan bilinçli küresel mimarlık ve kent tarihi yazımı konusuna eğilmiş, Avrupa ve Batı Asya’nın içiçe geçmiş modern ve güncel mimarlık ve kentleşme tarihlerini öne çıkarmıştır.

Architecture in Translation: Germany, Turkey and the Modern House isimli kitabı, mimarlığın küresel dolaşımını anlamak için çeviri kavramını dilden görsel mecralara taşıyan yeni bir kuram üretmiştir. Bu çalışma, gerçek bir kozmopolit etik ve küresel adalet için tabandan gelen yeni bir çevrilebilirlik kültürüne bağlılığı önerir. Sibel Bozdoğan’la birlikte yazdığı Turkey: Modern Architectures in History kitabı ise kapsayıcı bir dünya modern mimarlık tarihi serisi için hazırlanmış, Türkiye mimarlığının tüm yirminci yüzyılını kapsayan herhangi bir dilde yazılmış tek kitaptır. Akcan’ın, yeni kitabı Open Architecture: Migration, Citizenship and the Urban Renewal of Berlin-Kreuzberg Berlin’in göçmen mahallesinin kentsel dönüşümü üzerinden yeni bir açık mimarlık kuramı üretmektedir. Akcan ayrıca Çeviride Modern Olan ve Dolgu İstanbul: Küresel Şehre Oniki Senaryo kitaplarının yazarıdır. Domus m dergisi için küreselleşme, Centropa için Türkiye ve Almanya’nın içeiçe geçmiş tarihleri, ve Nakhara için Asya modernitesinin yazımı temalı sayıları derlemiştir. Farklı dillerde yayınlanan akademik ve profesyonel dergilerde güncel kuram, Batı Asya’da modern ve güncel mimarlık, küreselleşme, küresel tarih-yazımı, Osmanlı fotoğrafçılığı, diaspora kent ve mimarlığı konularında yüzden fazla makalesi bulunmaktadır.

Ezgi Başar Çelen

Faruk Özkut

Fatih Yavuz

1981 yılında Foça’da doğdu. 1998 yılında İzmir İnönü Lisesi’nden mezun oldu. 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında aynı bölümde “Mimarlıkta Yeni Alan Yorumları: Berlin Hollanda Büyükelçilik Binası” başlıklı tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2002-2004 yılları arasında Dr. Semra Teber ve Semra-Özcan Uygur mimarlık ofislerinde çeşitli yarışma ve uygulama projelerinde görev aldı. 2003 yılının şubat ayında ODTÜ’de düzenlenen 7. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması “ Buluşma7” ‘nin organizasyon komitesinde yer aldı. Archiprix-TR 2003 Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projesi Ulusal Yarışması’nda Maçka Oteli projesi ile “1. Mansiyon” ödülünü kazandı. 2011-2016 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü 2.sınıf ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimari Tasarım stüdyolarında yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmıştır.

Aynı zamanda çeşitli üniversitelerin mimarlık bölümlerine jüri üyesi olarak katılım sağlamaktadır. Mesleki pratiğinin yanında TSMD ve Mimarlar Derneği 1927 üyesi olarak mimarlık mesleği ile çalışma ve etkinlerde yer almaktadır. 2003 - 2013 yılları arasında kurucu ortağı olduğu onbir41 deneyiminden sonra mimarlık çalışmalarını FREA çatısı altında Emre Şavural ile birlikte Ankara’da sürdürmektedir.

Fatma Cânâ Bilsel

Prof. Dr., ODTÜ

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. 1989 yılında ODTÜ’de Mimari Tasarım alanında yüksek lisans derecesini almasının ardından doktora eğitimini sürdürmek üzere Fransa’ya gitti. Paris X – Nanterre Üniversitesi’nde 1990 yılında Sosyoloji ve Kentsel Coğrafya alanında D.E.A. lisansüstü diplomasını, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville ve Paris VIII Üniversitesi Institut Français d’Urbanisme “Mimarlık ve Kentsel Tasarım: Kuramlar ve Uygulamalar” lisansüstü programından 1993 yılında ikinci D.E.A. derecesini aldı. Doktora araştırmalarını Paris X – Nanterre Üniversitesi’nde sürdüren Cânâ Bilsel 1996 yılında Şehircilik (Urbanisme) alanında doktora derecesini aldı. Doktora tezi “Kültürler ve İşlevsellikler: Ondokuzuncu Yüzyıl Başından Yirminci Yüzyılın İlk Yarısına İzmir Kentinin Morfolojik Evrimi” başlığını taşımaktadır.

Cânâ Bilsel’in ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda kent ve mimarlık, kent ve şehircilik tarihi, kentsel tasarım, kamusal alan ve kent estetiği konularında yayınları bulunmaktadır. ESA Strasbourg Mimarlık Okulu tarafından 2009 yılında Strazburg’da düzenlenen “Le Corbusier Türkiye’de: Le Corbusier’nin İzmir Planı” başlıklı serginin küratörleri arasında yer aldı. Suna İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından 2010 yılında düzenlenen “İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet’in Modern Kentine: Henri Prost’un İstanbul Planlaması (1936-1951)” başlıklı serginin küratörlüğünü yaptı. A. Ayça Bilsel ve S. Güven Bilsel ile birlikte katıldıkları Gaziantep Atatürk Kültür Parkı Kentsel Tasarım Yarışması’nda birincilik ödülü, Uluslararası Gelibolu Barış Parkı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nda Eşdeğer Mansiyon ödülü, Ela Aral Alanyalı ile birlikte katıldıkları Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Kentsel Tasarım Yarışması’nda mansiyon ödülü aldı.

1987 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladığı ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde 1996 yılında yeniden göreve başlayan Cânâ Bilsel, 2006 yılında Doçent unvanını aldı. 2011 yılında ODTÜ’de Profesör olmasının ardından 2012-2015 yılları arasında Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Halen ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimari tasarım ve kentsel tasarım alanında kuram ve stüdyo dersleri vermektedir.

Fatma Emel Öz

Fatma Rana Ildiz

1960 yılında doğdu. TED-Ankara Koleji’nde orta öğretimini tamamladıktan sonra; ODTÜ-Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonraki ilk 3 yıl; bir iç mimarlık / mobilya firmasında; tasarımcı ve üretim koordinatörü olarak çalıştı. 1985 yılında; mimarlık / iç mimarlık tasarım ve uygulamaları yapmak üzere R-MİMARLIK’ı kurdu. 1996 yılında; görsel sanatlarla da ilgili çalışmalar yapabilmek amacıyla; eşi ile birlikte ATELİER LTD’yi kurarak; 2008 yılına kadar ATELİER SANAT GALERİSİ’ni sürdürdü. 2013 yılında; yurtdışındaki işlerini yürütmek üzere; R-ERBİL AŞ. yi kurdu. Halen; çalışmalarını bu üç firma üzerinden sürdürmekte ve Ankara’da yaşamaktadır.

Fevzi Yalım

Fuat Cimok

Gamze Çapar Özbey

Gülay Dülger

17 Mart 1964 yılında Ankara’da doğdum. 1982’de TED Ankara Koleji’nden, 1987’de ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldum.

1987 yılında MNG-TARGEM Grubu’nda çalışmaya başladım.MNG Holding Merkez Ofis Projesi’nde çalıştım. 1989 yılında MESA Mesken Sanayii A.Ş. Tasarım Grubu’na geçtim. Mimar olarak ATAKÖY, Taşucu Pinepark Tatil Köyü (Konut ve Otel),Irak-Bağdat Konut Projesi, Libya-Sirt Lise Binası, Çayyolu Konutkent 2, Çamyolu Konut Projesi’sinde tasarım, detay ve mimari proje koordinasyonu gerçekleştirdim. 1995-1996 arası 1 yıl Amerika’da Arkansas Eyaleti, Little Rock şehrinde bulundum ve Wilcox-Kinzler-Mc. Cain-Carry Architecture and Planning’de mimar olarak çalıştım. 1996 yılında MESA’ya geri döndüm ve Tasarım Grubu Şefi olarak görevime devam ettim. Bodrum Güvercinlik’de 1250 yatak kapasiteli otel, MESA-Kemerburgaz Kemerköy Konut Projesi, Yamaçevler Projesi, Yankı evler Projesi, Ankara TOKİ Prestij Konutları Projesi’nin tasarım, detay ve mimari proje koordinasyonunu tamamladım. 2006 yılında Proje Koordinatörü olarak ESPARK Alişveriş Merkezi’nin tüm inşaat aşamasında bulundum. 2007 yılından itibaren Tasarım Grubu Müdür Yardımcısı görevine getirildim. MESA PLAZA Yenileme Projesi, Çengelköy’de MESA Konutları, Libya Dil Merkezi ve Yangın Güvenlik Binası, MESA Kartall Konut Projesi ,Çamlıca’da MESA projelerini Yeşilyaka projelerini tamamladım. Park Mozaik, Göksupark üzerinde çalışmaktayım. Dört yıl ODTÜ Mimarlık Fakültesi İletişim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundum. Türkiye Mimarlar Odası, Ankara Koleji Mezunlar Derneği, TED üyesiyim. Ankara Koleji Spor Klübünde Kız Basketbol Takımı oyunculuğu ve kaptanlığı yaptım. MESA Tasarım Grubu Müdür Yardımcılığı görevime devam etmekteyim.

Gülçe Sözen

2010 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu, 2014 yılında lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde sinema ve mimarlık üzerine yüksek lisans çalışmalarını tamamladıktan sonra, mimarlık eğitimi ve farklı disiplinler ile ilişkisi üzerine doktora çalışmalarına başlamıştır. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta; mimari tasarım, mimarlık eğitimi, mimari tasarım sürecinde disiplinler arası ilişkiler, sinema ve mimarlık gibi kavramlar çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Gülnur Özdağlar

1986 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Proje yarışmalarına katıldığı ve grup arkadaşlarıyla birlikte çok sayıda ödül kazandığı 10 yıllık mimarlık pratiğinden sonra grafik tasarım ve dijital sanat alanında kendini eğitti. Çeşitli mimarlık dergilerinin hem yayın hem sanat yönetmenliğini yürüttü, kitaplar tasarladı. Dijital çalışmaları birçok uluslararası yayında tanıtıldı; sergiler açtı, uluslararası ödüller kazandı. Mimarlar Odası, Mimarlar Derneği ve Şevki Vanlı Mimarlık Vakfında görev aldı.

Monitör başında bir çeşit “sanal” üretimle geçen yıllar sonunda kendi elleriyle aracısız, gerçekten “yapma”yı deneyimledi ve çok sevdi. 2008’den buyana kendi geliştirdiği teknikle PET şişeleri arzu nesnelerine dönüştürüyor, bu nesneleri çeşitli ülkelerde sergiliyor ve atölye çalışmalari ile tekniğini öğretiyor.

ÖDÜLLER

Adobe Imaging Contest – Adobe İmaj Yarışması 2003 Büyük Ödül (Uluslararası yarışmada dünya birinciliği)

EFX Digital Hall of Fame- Güzel Sanatlar kategorisi ödülüne aday gösterildi 2003

Moca Museum of Computer Arts – Digital Art Yarışması 2002 Birincilik Ödülü

IDA International Digital Art – Digital Art Yarışması 2001 7. Ödül

 1. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Yapı Dalı Ödülü 2004 (Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Yapısı, Kenan Güvenç ile birlikte)

Mimari Proje Yarışmaları (grup olarak, çeşitli mimarlarla birlikte)

Antalya Otobüs Terminali 2. Ödül 1986

Kuşadası Belediyesi Rant Tesisleri 1. Ödül 1989

Fethiye Belediyesi Kültür Tesisleri 1. Ödül 1991

Ankara Saraçlar Çarşısı 3. Ödül 1992

Söğüt Kültür Merkezi 2. Mansiyon 1993

Buca Doğumevi 2. Mansiyon 1993

Gaziantep Yasem Çarşı Kompleksi 4. Mansiyon 1993

Kastamonu Guatr Merkezi 1. Ödül 1996

Bandırma Cin Çukuru Çevre Düzenlemesi 1. Mansiyon 1997

Gaziantep Haller Bölgesi Çevre Düzenlemesi Satınalma 1997

Isparta Çarşamba Pazarı Çevre Düzenlemesi Satınalma 1998

http://www.gulnurozdaglar.com/

Gülser Çelebi

Prof. Dr., Çankaya Üniversitesi

1975 yılında ADMMA Mimarlık Bölümünden mezun olmuş ve 1976 yılında araştırma asistanı olarak göreve başlamıştır. 1982 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Eğitim Bilim Uzmanı unvanını almıştır. 1994 yılında doktora çalışmasını tamamlayan Çelebi, aynı yıl Yrd. Doç. Dr. olarak Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesine atanmıştır. 1999 tarihinde Yapı Bilimleri ve Yapım Teknolojileri alanında Doçent, 2005 tarihinde de Profesör olmuştur. Akademik yaşamı boyunca lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş, çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını yönetmiştir. Araştırma ve çalışmaları sürdürülebilir mimarlık, yapı malzemelerinin çevresel etkileri, yenilikçi yapı malzeme ve teknolojileri, akıllı binalar alanındadır.

Bu alanda ulusal ve uluslararası makaleleri, basılmış bilimsel toplantı bildirileri, mesleki dergi yayınları, kitaplarda yazılmış bölümleri, bilimsel araştırma projeleri, çeşitli uluslararası dergilerde hakemlikleri bulunan Çelebi’nin akademik teşvik ödülleri de hayatında önemli bir yer oluşturmaktadır. Öğretim üyeliği ile birlikte ulusal ve uluslararası kongre ve bilimsel toplantılarda bilim ve organizasyon üyelikleri yapmıştır. Yoğun akademik yaşamının yanı sıra, çeşitli üniversitelerde dekanlıklar ve rektör yardımcılığı görevleri ile üniversite yönetimi deneyimi de bulunmaktadır. Halen Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Güven Arif Sargın

Prof. Dr., ODTÜ

1986 yılında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını, "Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kültür Çatışmaları" üzerine, 1989 yılında, aynı üniversitede tamamladı. 1990-1996 yılları arasında, University of Wisconsin-Madison'da, "Politika, Kentsel-Çevresel Tarih ve Kuram'ı" alanında doktora çalışmasını tamamlayarak, ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde göreve başladı. Mimari Tasarım Stüdyosu'nun yanı sıra, "Kentsel Mimarlık" ve "Politika ve Mekân" konularında yüksek lisans dersleri veren yazarın, "Nature as Space; (re)Understanding Nature and Natural Environments" başlıklı bir derlemesi bulunmaktadır. 2001 yılında yayımlanan, Şevki Vanlı, Düşünceler ve Tasarımlar adlı kitabın derleyenidir. Yazarın, Kentsel-Çevresel Dönüşüm, Politika ve Mimarlık üzerine makaleleri bulunmaktadır. ODTÜ Mimarlık Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır.

H. Tuğçe Bakırel

Hafize Nur Kulaksız

Hakan Evkaya

1979 yılında Ankara'da doğdu. GÜMMF Mimarlık bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2002-2009 yılları arasında Ankara’nın konusunda uzman bazı mimarlık ve iç mimari firmalarında tasarım şefi olarak çalıştı. 2009 yılında başladığı yaklaşık bir yıllık şantiye şefliği deneyimini tamamladıktan sonra 2010 yılında Kutlu Bal ile “ikikerebir” in kurucularından biri oldu. 2010 yılından beri ulusal mimari proje yarışmalarından birçok ödül alan Hakan Evkaya’nın yazılı ve görsel medyada kısa yazıları, söyleşi ve röportajları, ulusal ve uluslararası yayınlarda projeleri yayınlandı. Profesyonel iş yaşamına ek olarak 2012-2013 yılları arasında GÜMF’de, 2013-2014’de ESOGÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev aldı Halen Atılım Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2012 yılı itibariyle TSMD, 2013 yılı itibariyle MD1927 üyesidir.

Hakan Sağlam

Haldun Dostoğlu

1951’de Ankara’da doğdu. 1976 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1984’te Ankara’da, 1987’de İstanbul’da Galeri Nev’in kurucu ortağı oldu. 1987 yılından beri Galeri Nev İstanbul’un sergilerini düzenledi. Mehmet Güleryüz, Alev Ebüzziya Siesbye, Nejad Devrim ve Erol Akyavaş retrospektif sergilerini organize etti. 2002’de Proje 4L’de “Günyüzü” ve 2006 yılında İstanbul Modern’de açılan “Gök Kuşağında İki Kuşak – Fahrelnissa Zeid, Nejad Devrim” sergilerinin küratörlüğünü üstlendi. Galeri Nev İstanbul’un yüzü aşkın yayınının editörlüğünü yaptı.

Haldun Ertekin

1953 yılında Mersin'de doğdu. Orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. ODTÜ Mİmarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1976’da mezun oldu. Lisansüstü derecesini 1982 yılında aldı. Mimarlık çalışmalarına, kurucusu olduğu Tasarım Atölyesi'nde 1976-1979 yılları arasında başladı. 1979-1984 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası’nda yayın sekreterliği, yayın kurulu başkanlığı ve Mimarlık Dergisi genel yayın editörlüğünü yaptı. 1984-1986 yılları arasında Şevki Vanlı Mimarlık Bürosu bünyesinde Cezayir'de şef mimar olarak çalıştı. Yurda döndüğünde mimar Behruz Çinici ile birlikte çeşitli projelerin etüd ve konsept tasarımında çalıştı. 1987 yılında ise MET Mimarlık ve Tasarım'ı kurdu. 1991-1993 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. TSMD ve Mimarlar Derneği 1927 üyesi olan Ertekin, 1994-2000 yılları arasında Mimarlar Derneği 1927’de başkanlık görevi yaptı. Çeşitli proje yarışmalarına katılan ve ödüller kazanan, mimarlık konusunda yayınlanmış makaleleri bulunan Ertekin, halen MET Mimarlık ve Tasarım'da tasarım ve yönetim faaliyetlerini üstlenmiş bulunmaktadır.

http://www.metmimarlik.com.tr/

Haluk Zelef

Doç. Dr., ODTÜ

ODTÜ'de mimarlık derecesini aldıktan sonra Londra “AA School of Architecture”da yüksek lisans çalışmaları yaptı. Doktora tezini ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. Aynı okulda tasarım ve mimari grafik iletişim dersleri yanında mimarlık kuramı ve mimari temsiliyet üzerine farklı dersler verdi. Mimarlık alanında ulusal ve uluslararası sergi, çalıştay gibi faaliyetlerde ve jürilerde bulundu. Makaleleri ve yazıları pek çok yayında yer aldı, ayrıca yapı tasarımı alanında da ürünler verdi. İlgi alanları arasında Modern Mimari mirasının korunması da vardır. Mimarlar Derneği 1927’nin yönetim kurulunda yer alarak Cinnah 19 gibi, özellikle Ankara için ikonik bir yapının özgün niteliklerini koruyarak yaşatılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Han Tümertekin

Han Tümertekin, mimari etkinliğini İstanbul’da kurduğu Mimarlar ve Han Tümertekin ve Strabourg’da kurduğu Atelier Han Tümertekin çerçevesinde yürütmektedir. Tümertekin, Türkiye başta olmak üzere, Hollanda, Japonya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Moğolistan ve Kenya’da projeler gerçekleştirmiştir. Mimarlık öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Tümertekin, İstanbul Üniversitesi’nde tarihsel koruma konusunda çalışmalar yapmıştır. Mesleki çalışmalarına ek olarak 1992 yılından bu yana mimarlık öğrenimine de katkıda bulunan Tümertekin, Harvard University Graduate School of Design, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ve Ecole Spéciale d’Architecture-Paris’te konuk öğretim üyeliği yapmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programının kurucu ve yürütücülerindendir. Çeşitli uluslararası mimari yayınlar Tümertekin’in çalışmalarına yer vermiştir. Ayrıca seçilmiş projeleri Harvard University Press tarafından bir monografi olarak yayınlanmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen Tümertekin, ‘B2 Evi’ ile 2004 Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır. 2007 Ağa Han Mimarlık Ödülü jürisinde yer alan Tümertekin, 2004-2015 yılları arasında Ağa Han Mimarlık Ödülleri Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

Hasan Özbay

1957 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara’da DMMA Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. ODTÜ’de yüksek lisans yaptı. 1983 yılında Tamer Başbuğ ile TH Mimarlık Grubu’nu; 1987 yılında Tamer Başbuğ ve Baran İdil ile birlikte TH&İDİL Mimarlık Ltd. Şti.’ni kurdu. Girdiği 200’ün üzerinde yarışmada 15’i birincilik olmak üzere çeşitli ödül ve (biri uluslararası olmak üzere) mansiyonlar kazandı. 1986-1988 ve 2002-2004 yılları arasında Mimarlar Odası’nda Genel Sekreter, 1988-1990 yılları arasında işe Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Oda’nın “Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” programının kurucularından oldu ve 5. Dönem çalışmalarını “Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Komitesi Başkanı ve Üyesi” olarak yürüttü.

1987-1988 yılları arasında ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1996-1998 yılları arasında Türk Serbest Mimarlar Derneği‘nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1991-1998 yılları TSMD “Mimar” Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü olarak ilk 12 sayının yayımlanmasında rol aldı. 1990-2000 yılları arasında Eskişehir Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri Mimarlık Fakültelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2000 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2016 yılından itibaren Atılım Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapan Özbay, halen serbest mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir.

http://www.thidilmimarlik.com/

Hilal Aycı

Hilmi Güner

Hilmi Güner, TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 1987 yılında Lisans derecesini aldı. Mezuniyetinin ardından Almanya’da uydu kentlerin planlaması ile ilgili kısa süreli bir eğitim aldı. Altay&Altay, Toğrul Devres, Çinici Mimarlık, ODTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesindeki döner sermaye projelerinde, Almanya ve Suudi Arabistan GAMA A.Ş’ de çalıştı. 1992 yılında iki ortağı ile birlikte Artı Tasarımı kurdu. Yurt içinde ve yurt dışında birçok kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, mimari tasarım, iç mimari tasarım ve uygulama projeleri gerçekleştirmiş olan Güner, katıldığı pek çok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. Yapı pratiğine paralel olarak akademik ortamlara da katkılarda bulundu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde tasarım stüdyosunda ve ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde peyzaj tasarımı stüdyosunda yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. Halen, 2008 yılında kendi kurmuş olduğu Hilmi Güner Mimarlık Ofisi ile, yurtiçi ve yurt dışında kentsel, mimari ve iç mimari tasarımı alanlarındaki çalışmalarıyla birlikte ulusal ve uluslararası kentsel ve mimari proje yarışmalarına katılmaya devam etmektedir.

http://www.hgmimarlik.com/

Hüseyin Bütüner

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 1987 yılında Lisans ve 1991 yılında Kentsel Peyzaj Tasarımı konusunda Yüksek Lisans derecelerini aldı. Çinici Mimarlık, TH&İdil Mimarlık Büroları ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi döner sermaye projelerinde çalıştı. 1992 yılında Ankara'da Hilmi Güner ile birlikte ARTI Tasarım'ı kurdu. 2008 yılından itibaren mesleki çalışmalarına Bütüner Mimarlık içerisinde devam etmektedir. 1992 yılından itibaren, mimari, mühendislik, altyapı ve peyzaj konularında uygulamaya dönük tasarım bilgisi ile farklı işlev ve ölçeklerde, kamu ve özel sektör projelerinde baş mimar olarak görev yaptı. Kapsamlı ve bütüncül mimari proje ve kentsel planlama tecrübesine sahiptir. Yapı pratiğine paralel olarak akademik ortamlara da katkılarda bulundu. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak “Temel Tasarım” ve ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Peyzaj Tasarımı Stüdyosu’nda ders verdi.

http://www.butunermimarlik.com.tr/tr/

İlgi Karaaslan

İlk ve orta öğretimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Karaaslan, 2005 yılına M.S.G.S.Ü Mimarlık bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans diplomasını 2008 yılında London Metropolitan Üniversitesi'nden aldı. Halen Nuran Ünsal - İlgi Karaaslan Mimarlık Şirketinde mesleki faaliyetlerini sürdürmekte, Bilgi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

http://www.unsalkaraaslanmimarlik.com/

İlhan Kesmez

3 yıl kaldığı Paris’te, Ecole De L’ancienne Mairie’de eğitim görmüş, ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde tamamlamıştır. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans çalışmasını da aynı bölümde yaptığı “Bilgisayar Destekli Tasarımın Mimarlık Eğitimine Katkıları” başlıklı tezi ile 1999 yılında tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarından bu yana birçok mimari proje yarışmasında ödül almıştır. Fransızca ve İngilizce’ye ileri derecede hâkimdir. Üç dönem Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve Mimarlar Odası’nın çeşitli komisyon ve çalışma gruplarını kurarak çalışmalarına katılmıştır. Autodesk Yetkili eğitim merkezi eğitmeni olarak Mimarlar Odası’nda AutoCAD dersleri vermiştir.

Noterler Birliği Merkez Binası ve Kültürel ve Sosyal Tesisleri Mimari Proje Yarışması (2003) Asli Jüri Üyeliği, Antalya Altın Portakal Film Müzesi Mimari Proje Yarışması (2002) Yedek Jüri Üyeliği, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Binası Mimari Proje Yarışması (1997) Yedek Jüri Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Hayalgücü Tasarım’ın kurucusu ve ortağı olarak aralarında KKTC, Kazakistan, Libya, Ukrayna, Cezayir, Afganistan, ve Polonya’nın bulunduğu birçok ülkede, ulusal ve uluslararası mimari ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, kontrollük ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. 1994 yılından 2014 yılına kadar Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Mimari Proje ve Yapı Projesi Atölyelerinde eğitim vermiştir. 2014 yılından bu yana Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Mimari Proje derslerinde eğitim vermektedir.

http://www.hayalgucu.com/

İnci Basa

Prof. Dr., ODTÜ

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi “Linguistic Discourse in Architecture” başlığını taşımaktadır. İsviçre HTA–Bern’de 20. yüzyıl Türk mimarlığı üzerine post-doktora çalışmaları gerçekleştirmiştir. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İkinci sınıf stüdyosunun koordinatörlüğünü yürütmekte ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Bilimsel çalışmaları Design Studies, International Journal of Technology and Design Education, International Journal of Environmental Studies, International Journal of Art and Design Education, Open House International, The Educational Forum, Journal of Urban History ve Turkish Historical Review dergilerinde yer almaktadır. Araştırma konuları dil ve mimarlık ilişkisi, mimarlık ve söylem, söylem analizi, kentsel/kamusal mekan, mimarlık eğitimi, çağdaş mimarlık kuramları ve Türk mimarlığı yakın tarihidir.

İsmail Yavuz Özkaya

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 1983’te Lisans, Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda 1987’de Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyet sonrasında mimar ve proje yöneticisi olarak çeşitli mimarlık ofislerinde ve firmalarda çalıştı.1991-1995 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşarken SUNNY Binghamton Sanat ve Sanat Tarihi Programında Doktora programına devam etti. 1995’te tasarım ve tarihi yapı ve çevre koruma projeleri alanında gelişimini sürdürmek üzere kendi ofisini başlattı. Pek çok coğrafyada farklı ölçek ve içerikte koruma projesi hazırladı. “Alacami (5.yy Bazilika) Koruma Projesi” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2007 Yılı 2. Ulusal Mimarlık Koruma Ödülleri’nde Plaket aldı.

2006 yılından bugüne Kars ili Ani Örenyeri’nde çalışmalarını sürdüren Özkaya halen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Anıtlar Fonu işbirliği ile gerçekleştirilmekte olan Surp AmenaP’rkich Kilisesi ve Ani Katedrali’nin koruma proje ve uygulamalarını yürütmekte, Surp AmenaP’rkich Kilisesi üzerine meslektaşı ve Ortaçağ Ermeni Mimarisi uzmanı Dr. Armen Kazaryan ve Alin Pontioğulu ile birlikte üç bölüm halinde bir monograf hazırlamaktadır.

Mimarlar Derneği 1927, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) üyeliğinin yanısıra Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) kurucusu ve halen yönetim kurulu üyesi Özkaya “Anadolu Toplumlarının Mimari Mirasını Koruma Projesi” kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

İzel Poyraz

Kadri Atabaş

ODTÜ Mimarlık Bölümünden 1970 yılında mezun oldu. 1970-1976 yılları arasında projeci mimar olarak Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde Üniversite Projelerinde çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Planlama, Büyük Projeler sorumlusu olarak yöneticilik yaptı; Daire Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin en büyük Toplu Konut Projesi olan BATIKENT’in (50.000 konut) Genel Koordinatörü olarak, Kamulaştırma, Planlama, Altyapı, fizibilite Çalışmaları, Örgütlenme Modeli ve Projelendirme eşgüdüm ve yönlendirilmesini gerçekleştirdi. KENT-KOOP Kurucu Genel Sekreteri olarak Kooperatifçilik deneyimini yaşadı. 1980’den sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık, Çankaya Belediyesi’nde Meclis Üyeliği, İmar Komisyonu Başkanlığı yaptı. 1980’den sonra Proje Şirket Yöneticiliği deneyiminde, önemli bölümü ulusal/uluslar arası Mimarlık Literatüründe yayınlanan projeler gerçekleştirdi. Toplu Konut, Kültür, Üniversite, Sağlık, Ulaşım ve Yönetim Yapılarında öncü Projeler hazırladı, denetledi ve Danışmanlık yaptı. 2001 Yılından buyana ODTÜ Mimarlık Bölümünde part-time öğretim üyesi olarak ders vermektedir. 2009-2013 Yılları arasında da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesine davetli öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003-4 yılları arasında projelendirdiği CHP Genel Merkezi Yapısı Türkiye’nin ilk “akıllı binaları” arasında yer almakta olup, yeni çalışmalarında da “sürdürülebilir” yapım ilkelerinin mimari boyutunu göz önüne alan çalışmalar yapmaktadır.

Kerem Yazgan

1969'da Ankara'da doğdu. ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden 1993 yılında lisans derecesini aldı. 1996 yılına kadar Ankara'daki çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı ve mimari proje yarışmalarına katıldı. 1996'da bir ulusal mimari proje yarışmasında kazanılan birincilik derecesi ile ilk ofisini kurdu. 1997 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans tezi ile "ODTÜ Parlar Vakfı En İyi Tez Ödülü"nü kazandı. 1993'ten bu yana katıldığı proje yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Yaptığı uygulamalar ve yarışmalar birçok ilde sergilendi ve çeşitli dergilerde yayınlandı. 1997 yılından 2007 yılına kadar ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak dördüncü sınıf stüdyo derslerine katıldı. ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden doktora derecesini aldığı 2003 yılında, eşi Dr. Mimar Begüm Yazgan ile "Yazgan Tasarım Mimarlık" adında ikinci ofisini kurdu.

"Mimarlıkta Dizaynografi" isimli doktora tezi, mimari tasarım süreçlerindeki sistemler ve eylemler üzerine araştırmalarını kapsamaktadır. Tasarım yaklaşımı, teorik çalışmalar ve pratikteki uygulamaları birleştirmek ile tasarım sürecini sistematize etmek üzerine kuruludur. Bu anlayışla "tasarım eyleminin tasarımı" olarak adlandırdığı, tasarımın programının yazılması fikri üzerine birçok proje gerçekleştirmiştir. Tüm tasarım, projelendirme ve uygulama aşamalarını etkileyen tüm faktörlerin, birbirleri ve yakın çevre ile sistemli bir ilişkilenme süreci oluşturması üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Kutlu İnanç Bal

1979 yılında Samsun'da doğdu. GÜMMF Mimarlık bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Ankara’da çeşitli mimari firmalarda çalıştı. 2004 yılında St. Petersburg Rusya’da, 2005-2007 yılları arasında KKTC’de çeşitli projelerde görev aldı. Bu sırada Girne Amerikan Üniversitesinde yarı zamanlı ders yürütücülüğü yaptı. 2007-2009 yılları arasında Moskova’da uluslararası havaalanı projesinde görev yaptıktan sonra 2010 yılında Ankara’ya dönüp Hakan Evkaya ile “ikikerebir”i kurdu.2010 yılından itibaren ulusal mimari proje yarışmalarından birçok ödül alan Kutlu Bal’ın, yazılı ve görsel medyada kısa yazıları, söyleşi ve röportajları, ulusal ve uluslararası yayınlarda projeleri yayınlandı. Profesyonel iş yaşamına ek olarak 2012-2013 yılları arasında GÜMF’de 2013-2014’de ESOGÜ’de, 2015-2016 arasında Atılım Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev aldı. Halen TOBB Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2012 yılı itibariyle TSMD, 2013 yılı itibariyle MD1927 üyesidir.

Lale Özgenel

Prof. Dr., ODTÜ

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1987 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans (Mimarlık Tarihi) ve 2000 yılında Doktora (Mimarlık) derecelerini almıştır. 2001-2004 yılları arasında Oxford Üniversitesi, Atina Amerikan Akademisi ve Roma Amerikan Akademisi’nden burslar alarak doktora sonrası araştırma ve yayın yapmıştır. Antik döneme yoğunlaşan konut ve gündelik yaşam tarihi, cinsiyet ve mahremiyet çalışmaları odaklı araştırmaları, yayınları ve çevirileri vardır. Uluslararası arkeoloji projelerinde (Göksu Arkeoloji Projesi - İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Avkat Arkeolojik Yüzey Araştırması - Princeton Üniversitesi) sorumlu mimar, ekip lideri ve koordinatör olarak çalışmıştır. 1992 yılından bu yana öğretim üyeliği yaptığı ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık tarihi dersleri vermekte, 4. Sınıf mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Çeşitli idari sorumluluklarının ve akademik çalışmalarının yanı sıra proje yarışmalarına katılmakta ve mimari tasarım araştırmaları ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmektedir. Özgenel halen Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği ve Mimarlar Derneği 1927’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Manolya Tokalı

Mehmet Emin Akdemir

Mehmet Göker

Mehmet Onur Yılmaz

ODTÜ Mimarlık Bölümünden 2001’de mezun oldu. 2004’te Bordeaux Mimarlık Okulu “Doğal Afetler ve Kentsel Mirasa Etkileri” programından yüksek lisans derecesi aldı. 2002-2005 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Şube Sekreterliği görevinde bulundu. 2005-2011 yılları arasında çeşitli ulusal ve uluslarararı projelerin yönetiminde çalıştı. 2010’da Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Programından Yüksek Lisans derecesini aldı; aynı üniversitede doktora programına devam ediyor. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezinde yürüttüğü projeler koordinatörlüğü görevinin yanısıra, çocuk hakları alanında savunuculuk çalışmaları yürüten Gündem Çocuk Derneğinde Yönetim Kurulu Üyesi ve “Ankara’nın Gayriresmi Gazetesi” olma iddiası ile çıkan Gazete Solfasol’da editör olarak görev yapıyor. Çalışmaları mimarlıkta etik, katılım hakkı, çocuk hakları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Melek Pınar Uz Baki

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden bölüm birinciliği ile aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü’ne geçiş yaptı. 2013 yılında mimarlık lisans eğitimini bölüm beşinciliği derecesi ile tamamladı. Aynı yıl ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini sürdürürken, ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. Eş zamanlı olarak 2013-2016 yılları arasında kentsel ve mimari tasarım projelerinde yer aldı. 2016 yılında mimari temsil, müze mekanları, farklı temsil yöntemleri ve araştırmaları üzerine yürüttüğü yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2022 senesinde ODTÜ Mimarlık Programı’nda mimari yapım bilgisi, süreçleri, aktörleri ve söylem araştırmaları üzerine yürüttüğü doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora eğitimi sırasında ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen Doktora Performans Ödülü’nü aldı. Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2015-2019 yılları arasında araştırma görevlisi, 2019-2023 arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2023 yılı itibariyle de aynı kurumda doktor öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Eş zamanlı olarak 2019’dan bu yana Bilkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü tasarım stüdyoları derslerini yürütmektedir. Başkent Üniversitesi ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi ortaklığında, Modern dönem Ankara yapıları ve mimarları üzerine gerçekleştirilen “Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” araştırma/belgeleme projesi ekibinde yer almaktadır. Ayrıca, Mimarlar Derneği 1927’de Yönetim Kurulu üyesidir.

Melih Kutluer

Melike Akyol

Meltem Köse Ayyıldız

Meltem Özkan Dorsman

Meral Yalhı

1958 yılında Ohio, ABD’de doğan Meral Alpdoğan Yalhı, ilk öğrenimini Kanada’da, lise öğrenimini South Carolina, ABD’de tamamladı. Üniversite ikinci sınıfta ABD’den ODTÜ’ye geçiş yaptı, ODTÜ Mimarlık Bölümünden lisans ve ODTÜ Çevre Tasarım Bölümünden yüksek lisans derecelerini aldı. 1978 ve 1979 yılları arasında Karaaslan Mimarlık Bürosunda teknik ressam olarak çalıştı. 1982 yılından başlayarak 5,5 yıl süreyle Cidde, S. Arabistan’da faaliyet gösteren Saudi-Turkish Constr. Co. ve Arab-Turk Org. şirketinde lojistik ve malzeme araştırma uzmanı olarak çalıştı. 1988 yılında Türkiye’ye döndü, 10 yıl boyunca BM Holding, Akpınar ve Meday-TR inşaat şirketlerinde satın alma uzmanı ve ofis müdürü olarak çeşitli görevlerde çalıştı. 1999 yılının başından itibaren satın alma şefi olarak bir büyükelçilikte çalışmaktadır. Yalhı, Mimarlar Derneği 1927’de Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak 2000-2002, 2002-2004 ve 2014-2016 dönemlerinde görev aldı. Halen MD1927’nin Denetleme Kurulu üyesidir.

Mert Ayaroğlu

1981 Ankara doğumlu olan Mert Ayaroğlu, 2003 yılında lisans, 2007 yılında ise lisans üstü eğitimini ODTÜ'de tamamlamıştır. Ayaroğlu şimdiye kadar, konut projeleri, ticari yapılar, eğitim yapıları, turizm tesisleri, üniversite kampüsleri, zooloji ve doğal yaşam parkları gibi farklı ölçekli birçok mimari projede tasarımcı olarak çalışmıştır. Bu projeler Türkiye, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam gibi farklı ülkelerde yer almaktadır. Sürdürülebilir ve enerji verimli yapı tasarımı üzerine uzmanlığı bulunmaktadır. Mimar ve danışman olarak AB ve UNDP destekli enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı farklı projelerde görev almıştır. Aynı zamanda lisanslı BREEAM Uluslararası Denetçisidir ve LEED sertifika sistemi konusunda da uzmanlaşmıştır. Bunların yanı sıra, farklı üniversitelerde dönem dönem konuk öğretim görevlisi olarak stüdyo çalışmalarına ve derslere katılmaktadır. Daha Önceleri Belgin Koz Mimarlık, CAG Mimarlık Atölyesi ve Ekodenge Mimarlık’ta sürdürmüş olduğu meslek hayatına 2016 yılından beri Nuran Ünsal – İlgi Karaaslan Mimarlık çatısı altında devam etmektedir. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak mimari tasarım derslerine katılmaktadır. Mimarlar Derneği 1927’nin 71.Dönem Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev almıştır.

Müjdat Karaca

Mustafa Can

Nahide Tan

1983 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Milas, Antalya ve Tarsus bölgesi kazı çalışmalarına mimar olarak katıldı. Mezuniyet sonrası Bursa Belediyesi ve Ağa Han Vakfı’nın finanse ettiği 1985 yılında BURSA 2000-Reyhan, Haşim İşcan caddesi bölgesi düzenlemesi konulu yarışmada bir meslektaşı ve iki şehir plancı arkadaşı ile birincilik ödülü aldı. Uluslararası Altın Elma ve Sedat Simavi Vakfı ödüllü Antalya Kaleiçi ve Yat Limanı Restorasyon ve Koruma projesi Emanet Komisyonu’nda mimar olarak çalışma hayatına başladı. Çukurova Metropoliten Çevre geliştirme projesi –Mimar/Adana; Dikmen vadisi 1. ve 2. etap çevre düzenleme projesi-Proje Sorumlusu/Ankara; Tepe İnşaat Yatırım projeleri ve Beykoz Konakları-Koordinatör Yardımcısı; Irak, Libya'da çeşitli büyük projelerde çalıştı.

2000 yılında profesyonel hayatına ek olarak bir seramik çalışmaya başladı. Çalışmalarında şekillendirdiği üç boyutlu çift kuş formu çeşitlemeleri ile Temayoktema grubu sergilerine katıldı. 2016 yılından itibaren seramik yaşamını yönlendirmeye başladı...

Elde şekillenen pişmiş toprak takılar özgürlüğün simgesi balık, kuş, geometrik şekiller çubuk, yarım küre, halka, dikdörtgen, kare formlarında ve varaklı, camlı, sırlı ama en çok ham haliyle şekillendi. Camın sır olduğu çalışmalarında renkler ışık kırılmalarıyla derin, gölgeli, çatlaklı yansımalı bir dünyaya dönüştü.

Tasarımları aldığı davetle Mart 2017'de Florida Norton Museum of Art’da sergilenecek.

https://www.naydecotta.com/

Namık Günay Erkal

Prof. Dr., TED Üniversitesi

1996-2016 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde çalışan Namık Erkal, şu anda TEDÜ Mimarlık Bölümü’nde Doçent olarak görev yapıyor. Akademik çalışmaları ve yayınları erken modern kent morfolojisi, kent sınırının mimarisi, Osmanlı döneminde çarşı, gümrük ve liman yapıları ile özellikle İstanbul kent tarihini kapsıyor. Erkal’ın tarihi çevrede yeni yapılar ve müze konularına odaklanan proje çalışmaları bulunuyor.

Naz Dino

Neris Parlak Temizel

Mimarlık lisans derecesini 2011 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden aldı. Aynı yıl ODTÜ’de Mimarlık, Teori ve Tasarım Programında yüksek lisans eğitimine başladı. Bir yıl sonra buradaki çalışmalarına ara verip Türk Eğitim Vakfı bursiyeri olarak Architectural Association Mimarlık Okulunda Housing & Urbanism programında yüksek lisans eğitimi almak üzere Londra’ya gitti. 2013 yılında “Rethinking Social Housing Policies: The Case of TOKİ” başlıklı teziyle M.A. derecesi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2015 yılında “Typological Residential Urbanism: An Alternative Analysis of the TOKİ Housing Production as a Dominant Type” başlıklı teziyle ODTÜ’deki yüksek lisansını tamamladı ve aynı okulda doktora çalışmalarına başladı. Lisans ve lisansüstü eğitimi süresince ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmış ve ödüller kazanmıştır. Bunun dışında çeşitli çalıştaylarda, sempozyum ve sergi organizasyonlarında görev almıştır.

Nermin Atılkan

Neşe Gurallar

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini, Gazi Üniversitesi Mimarlık, Doktora eğitimini ODTÜ Mimarlık Bölümünde tamamladı. İngiltere, İskoçya ve Almanya’da akademik çalışmalarını Tübitak ve Goethe Enstitüsü bursları ile yürüttü. İletişim Yayınlarından çıkan Halkevleri, İdeoloji ve Mimarlık adlı kitabının yanısıra, VDM Verlag tarafından yayımlanan Emergence of Modern Public Space from a Traditional Mosque Courtyard, Early Nineteenth Century Istanbul, Beyazıt adlı kitabı, çeşitli kitaplarda bölümleri, bilimsel ve mesleki dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi, 19. Yüzyıl ilk yarısı Osmanlı Dönemi, ideoloji, mimarlık, kamusal mekân ve kent konuları üzerinde araştırmalar yürütmektedir. 1991-1994 yılları arasında mimari proje bürolarında önemli kamu ve özel mimari proje tasarım ve uygulamalarında çalışan Neşe Gurallar, 1995 yılından beri Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Mimari Proje derslerinde yer almaktadır. 2004-2012 yılları arasında Rektörlük görevlendirmeleri ile mimari tasarım, uygulama projeleri ve kontrollük çalışmaları yapmıştır. İki çocuk annesidir.

Nesli Naz Aksu

Nesrin Aygün

Nihal Bursa

Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Aynı yıl asistan olarak görev yapmaya başladığı Mimarlık Bölümünden 2010 yılında emekli oldu. Halen İstanbul’da yasamaktadır. Eşiyle birlikte, Türk kahvesi kültürünü oluşturan çok çeşitli araç, gereç, görsel ve yazılı belgeyi kapsayan geniş bir koleksiyona sahiptir. Koleksiyonun oluştuğu zaman içerisinde başladığı kahve kültürü konusundaki çalışmalarına devam etmektedir. Bunun yanında yeme-içme sanatı ve kültürü konusunda da araştırmalar yapmaktadır. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği ve Rotisorler Birliği Türkiye üyesidir. Kısa zaman önce kurulan Türk Mutfağı Derneği’nin de kurucuları arasındadır.

Nilgün Kennedy

Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi

ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun. Doktorasını ODTÜ, Sosyoloji Bölümü’nden aldı. “The Ethos of Architects, Through an Analysis of Architectural Practice in Turkey (Türkiye’de Mimar Kimliği ve Mimarlık Meslek Pratiği)” başlıklı doktora tezi 2011 yılında kitap olarak basıldı. Halen Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Bütün çalışmalarında ve verdiği derslerde mimarlık ve sosyoloji alanlarını birleştirmeye gayret eden Kennedy, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayını Dosya’nın “Mimarlığı Sosyolojik Olarak Anlamak” başlıklı sayısının editörlüğünü de yaptı. “İyi İnsan, İyi Mimar” başlıklı sunuşun İngilizce versiyonu 2014 yılında, Uluslararası Felsefe ve Mimarlık Topluluğu’nun (ISPA) Hollanda’nın Delft kentinde düzenlediği “Autonomy Reconsidered: Ethics in Architecture, Urbanism and Landscape” isimli konferansta sunuldu.

Nilgün Sargın

Nimet Özgönül

Öğr. Üyesi, Dr., ODTÜ

1980’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1984 yılında Restorasyon Bölümü’nden Yüksek Lisan, 1996’da ise Restorasyon Anabilim dalından doktora derecelerini aldı. 1986 yılında Uluslararası iki kurumdan, Mimari Koruma (ICCROM/Roma-İtalya) ve Kentsel Koruma (ICOMOS/Demokratik Almanya Cumhuriyeti) Sertifikaları bulunmaktadır. 1983 yılında yarı zamanlı olarak başladığı ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programında halen öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Tek yapı ölçeğinden kentsel ölçeğe, arkeolojik alanlardan anıt yapılara, malzeme korumadan alan yönetimine Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin farklı içeriklerde, tez yönetti, koruma ve turizm, arkeolojik alan ve korumanın mevzuat ve finansmanı konuları üzerine araştırmalar yürüttü, yurtiçi ve yurt dışı çeşitli toplantılara bildirili katılım ve makalelerin yanı sıra Emre Madran ile birlikte International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Properties, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Son Yasal Düzenlemelerde Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yerel Yönetimler El Kitabı adlı kitapları yazdı. Sınırlı sayıda basılmış Bursa Kale Sokak: Bir Fotogrametrik Belgeleme, Anıtkabir Rölöve Projesi, Göreme Kaya Kiliseleri: Fotogrametrik Belgeleme Projesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Onarılması Konularında Kaynakça, Tarihi Konut Stokunun Sağlıklaştırılması için bir Finansman ve Örgütlenme Modeli kitaplarının yazarlarından biri olarak görev aldı.

Avrupa birliği hibe çalışmaları kapsamında GAP bölgesi Kültürel Miras koruma restorasyon projelerinde proje değerlendirme ve uygulama denetimi konularında Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu olarak görev yaptı. Dünya Bankası projesi olarak Pamukkale Master Plan değerlendirilmesi vb. ile ODTÜ Döner Sermaye bünyesinde çeşitli projelerde yürütücü ve danışman olarak yeraldı.

Koruma konusunda, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı (1989-1997) ve Kültür Bakanlığının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün arkeolojik alanlar ve korumanın değişik konularındaki komisyonlarında komisyon üyeliği ve danışmanlıkları bulunan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Komite(ICOMOS) üyesi Özgönül, 1998 yılında Koruma Restorasyon Uzmanları Derneği kurucu üyesi olarak STK’lar ve meslek odalarının değişik kademelerinde; 2000-2004 yıllarında Koruma Restorasyon Uzmanları Derneği yönetim kurulunda sekreter üye ve başkan, 2005-2012 yıllarında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinde yönetim kurulu üyeliği ve 2006-2010 yönetim kurulu başkanı olarak mesleki ve sosyal sorumluluk projelerine katkı vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Nur Çağlar

Prof. Dr., TOBB Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü kurucu bölüm başkanıdır. İlgi ve araştırma alanları içinde mimarlık eğitimi, mimari tasarım pedagojisi, edebiyat, sinema ve güzel sanatlar ile mimarlık, kent ve peyzaj ilişkileri, tarihi parklar ve bahçeler, mimarlık kavramlarının yeniden inşası, mimarlık disiplinin diğer disiplinlerle ilişkileri yer alır. Mesleki pratiğini mimari ve kentsel tasarım yarışmalarına girerek sürdürmektedir. Dr. Çağlar, 2013’ten beri EAAE’nin (Avrupa Mimarlık Eğitimi Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Yanı sıra, birçok ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik kurullarda çeşitli görevler yapmaktadır.

Nuran Ünsal

İlkokul, ortaokul, lise ve mimarlık eğitimini Ankara’ da tamamladı. 1974 de Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ni (bugünkü Gazi Üniversitesi) bitirdi. 1979’da “Çağdaş Mimarlık Kavramı“ adlı çalışması ile akademik yeterlilik aldı. 1974-1986 yııları arasında ADMMA, EDMMA ve ODTÜ’de öğretim görevliliği yaptı. 2010 yılından beri Atılım üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır 1974-1991 yılları arasında Karaaslan Mimarlık Ltd.Şti. ortağı ve kurucusu olarak çalıştı. 1991'de adı daha sonra Nuran Ünsal - İlgi Karaaslan Mimarlık olarak değişecek olan Nuran Ünsal Mimarlık Ltd. Şti.’yi kurmuştur. 2005 yılından itibaren mesleki faaliyetlerini Nuran Ünsal - İlgi Karaaslan Mimarlık Şirketi’nde sürdürmektedir.

http://www.unsalkaraaslanmimarlik.com/

Nuray Bayraktar

Prof. Dr., Başkent Üniversitesi

Adile Nuray Bayraktar, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Ana Bilimdalı’nda Yüksek Lisans eğitimini ve Doktora eğitimini tamamladı. Halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmalarını tasarım, kent ve konut alanlarında sürdürmekte olan Bayraktar’ın özellikle Ankara üzerine odaklandığı çok sayıda uluslararası ve ulusal makaleleri, bildirileri, kitap bölümleri, gazete ve dergi yazıları ve "Ankara Yazıları" adlı bir kitabı bulunmaktadır. TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenen “ Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980” adlı pojenin yürütücüsü olan Bayraktar uluslararası ve ulusal çok sayıda araştırma projesinde yer almış ve Cumhuriyet’in Müzesi Atatürk Bulvarı adlı 16 bölümlük belgeselin yapım koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Nurcihan Doğmuş

1999 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli mimarlık bürolarında çalıştı. ODTÜ Kadın Çalışmaları grubunun bir gazetesini amatör olarak hazırladıktan sonra, 2002 yılında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde profesyonel olarak Mimarlık Bülteni’nin yayın koordinatörlüğünü üstlendi. Yayın ile ilgili konular ile birlikte Açık Proje Alanı, Ne Yarışması, UIA 2005, Avrupa Birliği – GATS Süreci gibi çalışma gruplarının yürütücülüğünü yaptı. 2003 yılından itibaren Kıbrıs Salamis Antik Kenti ile Aydın Nysa Antik Kenti’nde kazı mimarı olarak çalıştı. 2006 yılında Kıbrıs Girne’de konut projesi yapmak üzere Evren Kocabıçak ile Lattice Architect ofisini kurdu. 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, tiyatro, opera ve konferans binaları ile ilgili projelerin tasarımında çalışmaya başladı.

Nuri Kurtuluş Konur

Oğuz Bulhaz

Ömer Selim Vanlı

Orçun Ersan

1978 yılında Ankara’da doğan Orçun Ersan, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’ne girdi. Öğrencilik yılları boyunca çeşitli mimarlık bürolarında aktif bir şekilde çalıştı. 2002 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl ACE Mimarlık ofisine ortak oldu. Daha sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Orçun Ersan, Türkiye Mühendisler Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) komisyonlarında aktif olarak yer almış, Türk Serbest Mimarlar Derneği’nde 12. dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Şu an halen ACE Mimarlık bünyesinde ortak ve yönetici mimar olarak kariyerine devam ederken, aynı zamanda da Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 4.sınıf stüdyo hocası olarak ders vermektedir.

Orhan Uludağ

Orta öğrenimini 1982 yılında TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde mimarlık eğitimine başladı. 1987 yılında lisans derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasına başladı. 1990 yılında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1987 yılında Zeynep Uludağ ile beraber ULUDAĞ Mimarlık Bürosu’nu kurdu. Bu tarihten itibaren mimari tasarım ve uygulama çalışmalarını birlikte yürüttüler. Birçok ulusal ve uluslararası mimari ve kentsel tasarım yarışmalarına ve sergilerine katıldı. Değişik mimari programlara ve boyutlara sahip yapıların projelerini yönetti ve sonuçlandırdı. Profesyonel çalışmalarının yanı sıra akademik çalışmaları da oldu. 1993-1995 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 2012-2014 yılları arasında Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. TOBB teknik müşavirlik meclis üyeliğinin yanı sıra halen Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

http://uludagarch.com.tr/

Özcan Uygur

1956 yılında Anamur’da doğdu. 1974’de TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. ODTÜ Mimarlık Fakültesinden 1980 yılında lisans, 1983 yılında lisansüstü diplomalarını aldı. 1986 yılında Semra Uygur ile birlikte Uygur Mimarlık’ ın kurucu ortağı oldu. 1983 yılından beri mimari tasarım çalışmalarını sürdürüyor. Katıldığı yetmişin üzerinde mimari proje yarışmasında yedisi birincilik otuzyedi ödül ve mansiyon kazandı. Ulusal mimari proje yarışmalarında asli jürilikleri yaptı. TED Ankara Koleji Yumrubel Yerleşkesi ile Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödüllerinde yapı dalı ödülü, CER Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı tasarım ödülünü aldı. 2015 yılında ise 2A Asian Architecture Awards kapsamında farklı kategorilerde iki projesi ile iki birincilik ödülü kazandı.

Pelin Yoncacı Arslan

Rabia Çiğdem Çavdar

Ramazan Avcı

Ramazan Avcı 1982 yılında Safranbolu’ da doğdu. 2000 yılında Ankara Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2000-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyeti ardından TH&İdil Mimarlık Ankara ve İzmir Bürolarında görev aldı. Genç bir mimar olarak farklı iş içeriklerinde çok sesli ve çok aktörlü üretim süreçlerini tercih etmektedir. Çeşitli ekiplerle ürettiği kolektif işler ve mimari proje yarışmalarıyla başlayan çalışmaları, 2009 yılında Seden Cinasal ile İzmir’de kurulan SCRA Mimarlık Ofisi ile kurumsal bir yapıya kavuştu. 2011 yılından bu yana Ankara’da yer alan kurucusu olduğu SCRA Mimarlık Ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Mimari Tasarım stüdyosunda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

http://www.scra.com.tr/

Saadet Sayın

1982 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1982-1984 yılları arasında INA PROJE (Naim Bekitoğlu) firmasında proje yöneticisi olarak çalıştı. 1988 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılından bu yana SAYKA Mimarlık'da şirket ortağı ve yöneticisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 1992-1996 yılları arasında iki dönem Mimarlar Odası Onur Kurulu üyeliği yaptı. Bazı mimarlık derneklerinde kurucu üye ve üye olarak yer aldı. Halen Türk Serbest Mimarlar Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sait Onur Edeş

Seda Nehir Gümüşlü

Seda Şahin

Seden Cinasal Avcı

Seden Cinasal Avcı 1983 yılında İskenderun’ da doğdu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden lisans diplomasını aldı. Lisans döneminde ve sonrasında TH&İdil Mimarlık Ankara ofisinde görev aldı. 2007-2011 yılları arasında çalışmalarını İzmir’de sürdürdü. İzmir Mimarlar Odası için 2007 yılında “Etkinlikler” adında 2003-2007 İzmir Mimarlar Odası’nın etkinliklerini kapsayan bir kitap yayına hazırladı. 2008-2009 yılları arasında M artı D Mimarlık (Dürrin Süer, Metin Kılıç) ofisinde görev aldı. Genç bir mimar olarak farklı iş içeriklerinde çok sesli ve çok aktörlü üretim süreçlerini tercih etmektedir. Çeşitli ekiplerle ürettiği kolektif işler ve mimari proje yarışmalarıyla başlayan çalışmaları, 2009 yılında Ramazan Avcı ile İzmir’de kurulan SCRA Mimarlık Ofisi ile kurumsal bir yapıya kavuştu. 2011 yılından bu yana Ankara’da yer alan kurucusu olduğu SCRA Mimarlık Ofisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

www.scra.com.tr

Şekibe Aslan

Selçuk Alten

1949 Ankara doğumlu olan Alten, ilkokul ve ortaokul eğitimini Ankara, Diyarbakır ve İstanbul’da farklı okullarda aldı. Ankara Atatürk Lisesi’ni takiben, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 1972 yılında mimar olarak mezun oldu. Meslek yaşamına 1972 yılında İskenderun’da başladı. 1972’den, 1996’ye kadar ağırlıklı olarak saha uygulamalarına dönük çalışmaları yürüttüğü bu dönemde Türkiye, Suudi Arabistan, Libya ve Rusya’da çok sayıda projenin uygulama sorumluluğunu üstlendi. 1996 ve 2001 arasında Mesa Mesken Sanayii ve Tepe İnşaat’ta genel müdürlük yaptı. 2001’de sonra meslek yaşamına İnşaat Sektöründe proje yönetim hizmeti veren ortağı olduğu Pro^GE’de sürdürdü. “Sığacık”, “Belek Sahillerinde Kumullar, Fıstık Çamları ve bir Konaklama Yapısı”, “İnşat Sektöründe Proje Yönetimi” – “Türkiye için bir sentez” başlıkları ile kitapları yayınlandı. Alten, 2018’den beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünde dersler vermektedir. Halen İzmir / Sığacık’ta yaşayan Alten evli ve üç çocuk sahibidir.

Selda Bancı

Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; mimari tasarım, mimarlık kültürü, tarih ve kuramları dersleri vermektedir. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünü, ODTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora programını tamamladı. Matbu Mimarlıklar: Türkiye'de 1950'lerden 1980'lere Mimar Oto-Monografileri kitabının yazarı, Mimar Nejat Ersin kitabının editörü, Ernst A. Egli: Türkiye’ye Katkılar - Yerel Yorumlar, Eğitimde Program, Pratiğin Muhasebesi kitabının eş-editörlerinden biridir. Başlıca araştırma alanları arasında yirminci yüzyıl Türkiye mimarlığı, mimarlık kitapları, mimarlık ve medya ve mimarlık tarihyazımı yer alır.

Selda Gümüşdoğrayan

1971 yılında Ankara'da doğdu. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında ve mezuniyet sonrası çeşitli mimarlık bürolarda çalıştı. Yapı tasarlamanın ve üretmenin kurumsal olmaktan çok bireysel bir eylem olduğunu düşündüğü için 1999 yılından bu yana çalışmalarını kendi ismini taşıyan Ankara'daki ofisinde sürdürmektedir. 2000 yılından itibaren çeşitli Üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak bulundu. Halen Atılım Üniversitesi Mimarlık bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisidir. TMMOB Mimarlar odası, TSMD ve Mimarlar Derneği 1927 üyesidir.

https://www.seldagumusdograyan.com/

Semiha Yılmazer

Dr. Öğr. Üyesi, Bilkent Üniversitesi

Doktorasını 1998’de Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden alan Semiha Yılmazer’in yapı fiziği, bina akustiği, ısı ve nem kapsamında yapı malzemelerinin fiziksel özellikleri hakkında çalışmaları bulunmaktadır. Building and Environment, Architectural Science Review ve Color Research and Application gibi dergilerde makaleleri yayımlamıştır. Architectural Science Review dergisinin yayın danışma kurulu daimi üyesidir. TÜBİTAK Hüsamettin Tuğaç Vakfı Araştırma Ödülü’nde 1996’da üçüncü, 1998’de ikinci sırayı almıştır. Dünya Bankası Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Ödülü’nün 2005’tek sahibi olan Yılmazer’in “Havalandırmalı Çift Duvarlı Briket Duvar” başlıklı bir buluşu patentlenmiştir. TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yapı malzemeleri araştırma-geliştirme projeleri yürüten Dr. Yılmazer, CSY Ar-Ge ve Mühendislik, Mimarlık, Danışmanlık firmasının kurucudur. Halen Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak yer almaktadır.

Semra Teber Yener

Mimarlık eğitimini Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde (Ecole D’Architecture Paris-Villemin) tamamladı. Université de Paris-I / Panthéon-Sorbonne’dan Şehircilik Yüksek Lisans ve 1984’te aynı okuldan Doktora derecelerini aldı. 1979-89 arasında, Paris’te (J. Kalisz, L.Soria, C. Vasconi ile) çeşitli mimarlık ve kentsel tasarım projeleri üzerinde çalıştı. Berkeley, California Üniversitesi’nde (UC Berkeley), “İleri Telekomünikasyon Teknolojilerinin Kentsel Gelişme ve Çalışma Mekânı Üzerindeki Etkilerini” inceleyen doktora sonrası çalışması, Fransa ve ABD’de yayımlandı.

1991’de Ankara Kent Girişi Kentsel Tasarım/ Mimari Proje Yarışmasında 1. lik Ödülü aldı ve Türkiye’de Tektonika Mimarlık Ltd.’i kurdu. Mimari ve Kentsel Tasarım alanındaki proje ve uygulamaları arasında, Eryaman’da 7000 konutluk, Güneypark’ta 9000 konutluk yerleşim alanları, ODTÜ-Teknokent (METU-TECH) ve Hacettepe-Teknokenti kentsel tasarımı ve AR-GE binaları, Ankara Merkezi İş Alanı (MIA) yanısıra Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, eğitim, kültür, ticaret ve ofis binaları, alışveriş merkezleri, konut kuleleri, vb. yer almaktadır. 2000’de, ODTÜ Koleji Kültür Merkezi yapısı ile Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi “Mimarlıkta Yeni Arayışlar” Ödülü aldı. 2008’de Ulusal Mimarlık Sergisi Yapı Dalında Ulusal Mimarlık Ödülü’ne aday gösterildi. Kuzey Kıbrıs’ta Yurt Blokları, Mies Van der Rohe Award 2009, Avrupa Çağdaş Mimarlık Ödülü kapsamında seçilen projeler arasında yer aldı. Ayrıca, katıldığı çeşitli proje yarışmalarında ödülleri vardır. Serbest mimarlığın yanı sıra öğretim üyeliği, danışmanlık, jüri üyeliği yapmış ve yapmaktadır. Ankara Mimarlar Odası, Paris Bölgesi Mimarlar Odası (CROAIF), Türkiye Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) ve Mimarlık Derneği 1927 üyesidir.

http://tektonika.com.tr

Semra Uygur

1956 yılında Erzincan’da doğdu. 1974’de İstanbul Üsküdar Kız Lisesi’nden mezun oldu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1980 yılında lisans, 1984 yılında lisansüstü diplomalarını aldı. 1983 yılından beri mimari tasarım ve proje çalışmalarını yürütüyor. 1986 yılında Özcan Uygur ile birlikte Uygur Mimarlık ‘ın kurucu ortağı oldu. 1995-1996’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, 2001-2002 ve 2005-2006 ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak tasarım stüdyolarına katıldı. Katıldığı yetmişin üzerinde mimari proje yarışmasında yedisi birincilik olmak üzere otuzyedi ödül ve mansiyon kazandı. Ulusal mimari proje yarışmalarında asli jüri üyesi olarak bulundu. TED Ankara Koleji Yumrubel Yerleşkesi ile Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödüllerinde yapı dalı ödülü, CER Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı tasarım ödülünü aldı. 2015 yılında ise 2A Asian Architecture Awards kapsamında farklı kategorilerde iki projesi ile iki birincilik ödülü kazandı.

https://uygurmimarlik.com.tr/

Sena Gülbahar Tuncel

Şenol Yağız

Şerife Meriç

Şerife Meriç, 1967 yılında Bursa'da doğdu.1990 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Birçok ünlü mimarlık firmasında çalıştıktan sonra Meriç Dizayn Mimarlık Bürosu'nu kurdu. Türk Serbest Mimarlar Derneği ve çeşitli üniversitelerde görevlerde bulunmuştur.

https://www.mericdizayn.com/

Serkan Çetin

Ne ki? Hiç.. Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Aynı okulda 2015-2017 arasında Prof. Dr. Adnan Aksu’nun önderliğinde yarı zamanlı öğr.gör. olarak Atölye Z mimari proje stüdyosunda yürütücülük yapmıştır. Akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Mimari tasarım, kuram - kılgı, mimarlıkta eleştiri, mimarlık eğitimi, mimarlıkta psikoloji ve felsefe, basketbol, edebiyat, fotoğraf-ışık-gölge, müzik ve blues üzerine kafa yormaktadır.

Kurucularından olduğu ArtıEksi7 Mimarlık Atölyesi’nde 2011-2022 arasında profesyonel yaşantı ve katıldıkları mimari proje yarışmalarının yanı sıra farklı disiplinler, öğrenciler ile sanat dalları üzerine çeşitli çalıştaylar, müzik ve şiir dinletileri, film gösterimleri, sergi ve söyleşiler gerçekleştirmiştir.

Arkadaşlarıyla katıldığı yarışmalardan 2008 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması 1.lik ödülü sahibidir.

Müzik çalışmalarında arkadaşlarıyla 2013 ve 2017’de iki albüm (Emre Nalbantoğlu “Derdi Neydi?” “Ciddi”), 2023’te üç tekli (Berker Saraç “Veda” “Mavi” “Münzevi” kaydetmiştir. 2012’den itibaren çeşitli şehirlerdeki konser düzenlemelerine devam etmektedir.

Ankaralı’dır.

Serpil Özaloğlu

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1981 yılında Lisans, 1999 yılında Yüksek Lisans (Mimarlık Tarihi) ve 2006 yılında Doktora (Mimarlık) derecelerini elde etmiştir. 1987-1989 yılları arasında Kanada’da McMaster ve Hamilton üniversitelerinde sanat ve mimarlık tarihi dersleri almıştır. 1981-1996 yılları arasında yurtiçinde (Uğur Eken Mimarlık, Yüksel Proje Mimarlık Ofisi, Çinici Mimarlık, BMT Mimarlık Ofisi, Ankara) ve yurtdışında (Lozan,İsviçre; Hamilton, Ontario, Kanada) mimarlık yapmış, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı’nda Yayın Sekreteri olarak çalışmıştır. Akademik yaşamını Bilkent Üniversitesi’nde 1995 yılında yarı zamanlı, 1996 yılından itibaren tam zamanlı olarak sürdürmekte, mimarlık tarihi ve tasarım derslerini vermektedir. Araştırmalarında mimarlık ile toplumsal değişim/dönüşüm ilişkileri ile bellek ve mekan ilişkilerine odaklanır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri (Designing Mosques for Secular Congregations:Transformations of the Mosque as a Social Space in Turkey,JAPR; An Attempt to Transform Popular Religious Imaging into Contemporary Mosque Architecture: Ahmet Hamdi Akseki Mosque, JAPR, vd.) ve kitap bölümleri ("The Lived Spatiality of Ankara (1935-1950) Through the Memories of its Citiziens," Power and Culture: New Perspectives on Spatiality in European History, vd.) derleme kitapları yayınlanmıştır (Bir Varmış Bir Yokmuş, Toplumsal Bellek, Mekân ve Kimlik Üzerine Araştırmalar, (T. Erman’la birlikte)). Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi konularında çeviri kitapları: Bir Mimarlığa Doğru, Le Corbusier; “Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, R.Venturi; “Las Vegas’ın Öğrettikleri, Mimari Biçimin Unutulan Simgeselliği, R. Venturi, D.S. Brown, S.Izenour; “Katılımcı Mimarlık, Hasan Fethi; Sanat Mimarlık Kompleksi: Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği, Hal Foster.

Özaloğlu meslek kuruluşlarının komite ve kurullarında görev almayı, mesleğe ve kültürüne katkı açılarından önemsemektedir (TMO Mimarlık dergisi yayın kurulu üyesi, 2006-2016; Dosya yayın kurulu üyesi, 2006-; MD1927 yönetim kurulu üyesi ve sekreteri (2000-2002), MD1927 Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması seçici kurul üyesi, 2011-2013).

Sertan Demirdağ

Sevgi Lökçe

Sevgi Şenel Çezayirlioğlu

Sevil Enginsoy

Emekli Yrd. Doç. Dr., ODTÜ

Sibel Ertez Ural

Öğr. Üyesi, Dr., Bilkent Üniversitesi

15 Temmuz 1963 te doğdu. TED Ankara Koleji (1980) ve ODTÜ Mimarlık Bölümünden (BS 1984, MS 1987) mezun oldu. 1989-1997 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde görev yaptı. Mimarlıkta renk konusundaki doktora çalışmasını 1995 yılında tamamladı. Bu arada anne oldu (1993). 1997 de halen görev yaptığı Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne katıldı. Mimarlar Derneği 1927’ye 2002 de üye oldu, yönetim ve denetim kurullarında (2003-2012) görev aldı. Sibel Ertez Ural, Temel Tasarım (I-II), Mimari Çizim, Renk Kuramı ve Uygulaması, Aydınlatma Tasarımı derslerini vermekte ve İç Mimarlık Stüdyosu (I-VI) gruplarında yer almaktadır. Akademik çalışmalarının yanında, mimari proje uygulamalarına renk danışmanı ve tasarımcısı olarak katılmaktadır.

Sibel Köse

TED Ankara Koleji’nin ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Caz ile ilgili ilk çalışmalarına üniversitede öğrenci olduğu yıllarda başladı. Bir yandan caz müzisyenleriyle sahnede deneyim kazanırken, diğer yandan uluslararası seminerlere ve yaz okullarına katıldı, festivallerde yer aldı. Zamosc Uluslararası Caz Vokalistleri Yarışması'na katılarak Birincilik Ödülü kazandı. 1987 yılından bu yana Sibel Köse Türkiye'de ve yurtdışında ikiliden, büyük orkestralara uzanan farklı proje ve grupların solistliğini üstlenmekte, olarak yerli ve yabancı müzisyenler ile konserler vermekte, önemli festival ve sanat etkinliklerine düzenli olarak çağrılmakta, albümlerde, radyo ve TV programlarında yer almaktadır.

Bugüne dek Polonya, Kosova, Fransa, Hollanda, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya,İspanya, Kuveyt, Bahreyn, Dubai, Rusya, Senegal, Fas ve Güney Afrika'da birbirinden farklı projelerde şarkı söyledi; 2008 “Nina Simone Tribute” konserinde Dee Dee Bridgewater, Raul Midon ve Stacey Kent ile aynı sahneyi paylaştı. Köse, bir müzisyen olarak sahip olduğu yetenek ve beceriyi 1999 yılında Ankara’da başlattığı, ve halen İstanbul’da devam eden caz vokal atölyeleri ile müzisyenlere ve caz severlere aktarmakta, Bahçeşehir Üniversitesi Caz Yüksek Lisans Programı’nda dersler vermekte, on yılı aşkın süredir Polonya Pulawy’de düzenlenmekte olan uluslararası caz yaz okulunda vokal eğitmeni olarak görev almakta, günümüz Türkiye’sinde caz müziğinin yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

https://www.sibelkose.com/

Simge Ünyay

1988 yılında Ankara'da doğdu. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde başladığı Mimarlık eğitimini, 2010-2011 yılları arasında 1 sene İtalya-Pavia Üniversitesi'nde Erasmus öğrenci değişim programından faydalanarak, 2014 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sırasında çeşitli mimari yarışmalara, ulusal ve uluslararası mimari atölye çalışmalarına katılmıştır. Çeşitli mimari ofislerde ve proje şantiyelerinde 6 yıl çalıştıktan sonra, 2020 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma hayatına devam etmektedir. 2021 yılından itibaren Gazi üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde Tezli Yüksek Lisans'ına "Ankara'da Sanat mekânları ve Kültür alanlarının dijitalleşmesi ile dijitalleşen mekanlara erişim" alanında çalışmaları ile devam etmektedir. 2016-2018 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Denetleme Kurulu'nda yedek üye olarak, 2022-2024 yılları arasında aynı şubede Denetleme Kurulu asil üye olarak görev almıştır. Halen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin çeşitli komisyonlarında görev almaktadır. 2015 yılından itibaren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube üyesi, 2012 yılından itibaren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda (TOSFED) Lisanslı Gözetmen, 2023 yılından itibaren TOSFED bünyesinde Lisanslı Co-Pilot, TOSFED Ankara Gözetmen Kurulu Kadın Komisyonu Yönetim Kurulu üyesidir. "Kent" konseptli Fotoğrafları çeşitli ulusal ve uluslararası sergilerde yayınlanmıştır.

Sinem Çınar

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Çınar, yüksek lisans ve doktorasını aynı bölümde tamamladı. Yüksek lisansını “Le Corbusier Mimarlığının Çelişkili Dili” üzerine, doktorasını ise “Mimari Formun ve Tasarım Stratejilerinin Okunması” üzerine yaptı. Başta ODTÜ Mimarlık Bölümü olmak üzere, Bilkent İç Mimarlık ve Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümleri'nde tasarım stüdyolarında ders verdi. Şu an TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü tasarım stüdyosunda yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Şuayip Çavuşlar

26.01.1963 yılında Karşıyaka/İzmir’de doğdum. İzmir Çınarlı Endüstri Meslek lisesi ardından 1989 yılın da ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünü bitirdim. 1985 yılında yarı zamanlı çalışmaya başladığım Prota Mühendislik firmasında ve grup firmalarından Prota Bilgisayar firmasında halen çalışmaktayım. 90'lı yıllarda, kentsel tasarım ağırlıklı proje yarışmalarında başarı sağlayan ekibin parçası olmak benim için önemlidir. Ayrıca proje grubumuzla birlikte İstanbul ve İzmir'de yapılan bazı metro projelerinin içinde olmam da önemlidir. Son yıllarda mimarlık ve mühendislik firmalarına yazılım desteği veren Prota Bilgisayar firmasının genel müdürü olarak iş hayatıma devam etmekteyim.

Şule Aybar

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ABD'de Arlington’daki Texas Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Teksas ve Tennessee eyaletlerinde çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönerek Bilkent Üniversitesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğretim üyesi oldu. Ayrıca Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı gönüllüsü olarak çalışmalar yürütmektedir. AFSAD ve Mimarlar Derneği 1927 üyesidir.

Süreyya Atalay

ODTÜ Mimarlık Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Mesleğin ilk yıllarında Celal Abdi Güzer ile çalıştı. Aynı yıl ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans programı kapsamında Restorasyon Bölümü’nden dersler aldı. 1989-2004 yılları arasında Mimar Şevki Vanlı ile çalıştı. Mimarlık kültürünün yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı’nın kültürel organizasyonlarında görev aldı. Vakfın hedeflenen kurumsal bütünlüğüne erişileceğine inanarak çalıştı. Çeşitli mimari proje yarışmalarına katıldı. 1996-1998 yılları arasında TMMOB tarafından yayınlanan Mimarlık Dergisi yayın komitesinde görev aldı. 1998-2004 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı olarak Temel Tasarım ve Mimarlık Tarihi dersleri verdi. 2005 yılında Bâlâ Atalay tarafından kurulan Atlas Sanat Galerisi organizasyonlarında görev aldı. Karma sergilerde sanatsal işleri sergilendi. 2005-2006 yılları arasında kısa bir dönem MESA A.Ş.de proje mimarı olarak çalıştı. A Tasarım Mimarlık ekibine 2006 yılında katıldı. İnsan yaşamı ve değerini her şeyin üstünde tutan Süreyya Atalay mimari proje ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

www.atasarim.com www.architerminal.com www.atlassanat.com

T. Elvan Altan

Prof. Dr., ODTÜ

T.Elvan Altan , ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini 1989 yılında, Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans eğitimini 1991 yılında, SUNY Binghamton Üniversitesi’nde Mimarlık ve Sanat Tarihi alanında doktora eğitimini 1999 yılında tamamladı. Halen ODTÜMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve DOCOMOMO_Türkiye Ankara temsilciliği görevini yürütmektedir.

Altan’ın, araştırma konularının odağını oluşturan ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarihyazımı alanlarında çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi , bildirisi ve kitap bölümü vardır. Çok sayıda kitabın editörlüğünü üstlenmiş, uluslararası ve ulusal çok sayıda ödül kazanmıştır. Altan, başta Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi olmak üzere meslek kuruluşlarının çeşitli komite ve kurullarında görev yapmaktadır.

Tanju Gündüzalp

15 mart 1970 mersin doğumlu tanju gündüzalp, çocukluğunu, bir dere kenarında ve bir limanda unutulmayacak güzellikler barındıran insanlarla birlikte, ağaçların, kuşların ve tavukların/civcivlerin arasında yaşadı. okaliptüsten okaliptüse bağlı salıncağını hiç unutmadı. 3 ocak ilkokulu’na rayların üzerinden yürüyerek, mersin ortaokulu ve tevfik sırrı gür lisesine bir bisikletin üzerinde gidip geldi. kilisenin rahibiyle birlikte içen babasının arkadaşlarıyla denizin kıyısında içtiği 1000lik şarap şişelerinin rengi hayatının rengi olsun istedi hep, günü geldiğinde döktü o şarabı babasının mezarına.

çuval ören kürt teyze, okuma yazmasına yardım ettiği udban, 79’da öldürülen lojmandan şenol abisi, 7 yıl hapiste yattıktan sonra devletten o kadar alacakla hapisten çıkıp ardına da 2-3 yıl hayatta kalamayan metin abisi ve serap/lale/hüsniye/sultan anne/abla/teyzelerini unutmamaya çalıştı hep. üzerinde arkadaşlarıyla tüm çocukluğunu geçirdiği dut ağacını da her mersin’e gidişinde gidip görür.

1988 yılında gazi üniversitesi mimarlık fakültesi’ne ve bu şehre, öğrenci olarak geldi.

o günden bu yana;

1990-2006 yılları arasında yoğunlukla mimarlar odası ankara şubesi’nde, üniversite çağı sosyalist akranlarıyla birarada ve kentsel örgütlenmelerde geçti. satranç ve basketbol oynaması, bilinmesini istediği yanları.

“tüm düşünce, tasarım ve yaptıklarıyla içsel bağı kalıcı olan” güzey mimarlık çevresi’nin kuruluşuyla, 2000 ocak öncesinden 2010’a kadar güzey’de yer aldı. Hala da ilişkisi aynı değerde sürmekte.

öncesiyle, 2011 mayıs’ından 2018’e gazete solfasol’de yer aldı, önüne hangi iş gelirse onu yapmaya çalışarak yer aldı, editörlüğünü yaptı. patronaj ve olmayan sahipliğin mobingi ve şiddeti ile 40-50 kişiyle birlikte ayrılmak zorunda kaldı kendi evinden.

ve bu zaman diliminde; kent, politika, sosyolojik tüm kimlikler (lgbtiq, çocuk, kadın, bisiklet, etnik kimlikler) ve haklar alanındaki dernek/örgüt/platformlarda bir köşede durmaya çalıştı.

sadece iki derneği anmadan geçmek istemez: sivil toplumun yaramaz çocuğu diye isimlendirdiği -khk ile kapatılan- gündem çocuk derneği ve cinnah 19’a gelen mimarlar derneği 1927.

roboski müzesi, suruç anıtı gibi, hiçbir zaman unutulmaması gereken katliamların hafızası çabalarının da içinde yer aldı/alıyor.

Şu an, gazete solfasol sonrası birçok kişi birlikte kurdukları kent muhalif “zıtlar mecmuası”web sayfasının editörlüğünü yapmakta: zitlarmecmuasi.com

2010-17 arasında da bazen serbest ve bazen maaşlı olarak mimarlık ve yapı alanının proje, taahhüt/dekorasyon, şantiye/uygulama, metraj-keşif/hesap işleri ve restorasyon alanlarında -zorlansa da- devam etmeye çabalıyor.

restorasyon : güzel atlar ülkesi (kapadokya), frig vadisi, sinasos, diyarbakır, … mimari projeler : ankara, amasra, ukrayna, mersin, ürgüp, torul/gümüşhane, … dekorasyon ve uygulamalar : ankara’da konut, ofis, kafe, ticari mekan, … şantiye yönetimi : genpower jeneratör / temelli, …

Tevfik Gürsu

Tijen Türkkan

Yüksek lisansını 1984’de HfbK Hamburg’da tamamlayan Türkkan; MNG, Parsons Brinckerhoff International, Architekturbüro Bley ve SAGA gibi şirketlerde çalışmıştır. 1989 yılından beri Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev alan Türkkan’ın özel ilgi alanları, geleceğe dönük ve aykırı ortamlarda yer alan tasarımlarıdır.

Timur Özkan

1957 yılında Ankara'da doğdu, 1981'de Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli şantiyelerde çalıştı. Öğrencilik yıllarında gezmeye başladı. Türkiye'nin tamamına yakın kısmını ve dünyada 100'den fazla ülkeyi gezdi. Beş gezi ve bir araştırma kitabı yazan, sekiz gezi kitabının da editörlüğünü yapan Özkan'ın; ayrıca Seferi, Sefername, Dünya Kadar Bilgi ve Yazarların Ankara'sı adlı seçkiler ile çeşitli gazete ve dergilerde 200 civarında gezi yazısı yayımlanmıştır. Timur Özkan, Ankara Kulübü, Mimarlar Derneği 1927 ve Türkiye Gezginler Kulübü, Ankaralı ve İzmirli Gezginler gruplarının üyesidir.

Tülin Çetin

Yakup Hazan

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü’nü tamamlayarak Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı oldu. Öğrencilik yıllarında SİSAG’da çalıştı. Bugüne kadar katıldığı mimari proje yarışmalarında 10 adet birincilik ödülü başta olmak üzere 50’nin üzerinde ödüle ve mansiyon ödülüne layık görüldü. Bununla birlikte, birçok mimari proje yarışmasında asli jüri üyesi olarak görev aldı. 2016 senesinde Ağahan Mimarlık ödülüne, Erzincan ve Hatay Havalimanı iç ve dış hatlar binaları ile aday gösterildi.

Yakup Hazan, aynı zamanda farklı üniversitelerin mimarlık fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Halen, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak, bugüne kadar edindiği bilgi birikimini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaya devam etmektedir. Mimarlık hayatı boyunca yarışma yöntemiyle birincilik ödülüne layık görülen projelerinin bir çoğu uygulandı. Özellikle havalimanı tasarımları yurt içinde ve yurt dışında uygulandı. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projeler arasında, ulaşım ve kültür yapıları, ofis ve konut binaları, askeri yapılar ve turistik tesisler başı çekmektedir. Yakup Hazan, aynı zamanda alanında dikkatleri çeken, önemli röleve ve restorasyon projelerini de gerçekleştirmiştir. Akdamar Kilisesi Rölove Restorasyon projesi, Urfa Koruma Planı, İzmir İkiçeşmelik Agora çalışmalarından bazılarıdır.

http://www.hazanmimarlik.com/

Yeşim Hatırlı

1968 yılında Ankara'da doğan ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Yeşim Hatırlı, kariyerine aynı yıl MNG Targem firmasında başlamıştır. 1993 yılından bu yana Nami Hatırlı ile birlikte Hatırlı Mimarlık Ltd. Şti.'nde kurucu ortak, proje tasarımcısı ve yöneticisi olarak çalışmaktadır. Hatırlı, 2003 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4.sınıf stüdyosunda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TSMD (Türk Serbest Mimarlar Derneği), Mimarlar Derneği 1927, ODTÜ Mezunları Derneği üyesi ve OMİM Derneği üyesidir. Yeşim Hatırlı, iki dönem yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş olduğu TSMD’de; 2012 yılında kurulan TSMD Mimarlık Merkezi'ne öncülük etmiş, yine aynı dönemde sonuç ürünü Ankara kent maketi olan Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Yiğit Acar

Öğr. Üyesi, Dr., Bilkent Üniversitesi

Yiğit Acar, mimarlık alanında doktora derecesini ODTÜ'den 2017 yılında almıştır. Çalışma alanları arasında mimarlık ve şehircilik teorisi, kentsel tasarım, haritalama, veri madenciliği ve görselleştirme yer almaktadır. Katıldığı çok sayıda mimari yarışmada birçok ödül almış ve projeleri çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Halen Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Mimari Tasarım Stüdyosu, Dijital Medya ile Tasarım, Mimari Çizim ve Bilgisayarlı Sunum Teknikleri dersleri vermektedir.

Yılmaz Emre Feroğlu

Zehra Aksu

Zehra Aksu 1966 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren kurucusu olduğu AZAKSU Mimarlık‘da tasarım çalışmalarına devam etmektedir.

Zeynep Aktüre

Doç. Dr., İYTE

(d. 1968, Ankara) Mimarlık Lisans (1990), Mimarlık-Restorasyon Yüksek Lisans (1995) ve Mimarlıkta Doktora (2005) derecelerini ODTÜ’den almıştır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevliliği (1996-2002) ve İspanya ile Yunanistan’da doktora araştırmalarının ardından, 2006’dan beri İYTE Mimarlık ve Mimari Restorasyon Bölümlerinde temel, mimari ve kentsel tasarım, mimarlık kuramı ve tarihi, mimari koruma ve kültürel miras alanlarının yönetimi üzerine ders vermektedir. Üniversite öncesinde iki ulusal mimarlık yarışmasında ödül almış (1990, 1995); Şanlıurfa (Yakup Hazan Mimarlık Atölyesi, 1990-91) ve Eski Foça (KA•BA, 1992-93) koruma imar planlarında mimar, SANART Kimlik, Sınırsallık, Mekan (1992-93) ve Sanat ve Çevre (1997) etkinlik programlarında koordinatör, The Odyssey (1997) film ve mini dizisinin Türkiye çekimlerinde yapım koordinatörü (Panfilm, 1996) olarak çalışmıştır.

İYTE’de düzenlediği etkinlikler arasında arkeolojik peyzajlar temalı ERASMUS Yoğun Programlar Projesi (2013) ile Tematik Arkeoloji Sempozyumu (TAS) 3: Arkeoloji ve Göstergebilim (2015) bulunmaktadır. Konferans ve yayınları antik tiyatroların dağılımı ve çağdaş kullanımları, koruma politikaları, müzecilik çalışmaları, arkeolojik alan yönetimi, antik anıt ve alanların sayısal canlandırmaları ile Akdeniz’deki antik dönem yerleşim ağları üzerinedir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Efes Alan Yönetimi Danışma Kurulu, TMMOB Mimarlar Odası, ICOMOS Türkiye, Society of Architectural Historians, SANART, Kültür Araştırmaları Derneği, Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu (4T) ve AT.IN.E.R. üyesidir.

Zeynep Mennan

Prof. Dr., ODTÜ

1964 yılında Ankara'da doğan Zeynep Mennan yüksek öğrenimini ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini Fransa’da “Ecole d’Architecture Paris-Villemin”’den alan Mennan, doktorasını ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık kuramı üzerine yaptı. 2002 yılında doçentlik, 2011 yılında profesörlük ünvanı aldı.

Zeynep Mennan mimar, kuramcı ve tasarım eleştirmeni olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fransa, Paris'de “Ecole Normale Supérieure de Fontenay-St Cloud” ve “UCLA Critical Theory Program in Paris”’de ders verdi ve araştırma yaptı. Doktora sonrası araştırma için Fulbright bursu ile gittiği UCLA’de Antony Vidler ile çalıştı. Mennan, Avrupa, Avustralya ve Amerika'da (University of Pennsylvania, Sci-Arc) konferanslar ve tarih-kuram seminerleri verdi ve yayınlar yaptı. 2007 yılından beri RMIT, School of Architecture and Design tarafından Melbourne, Barcelona ve Ghent’te yürütülen Tasarım ile Doktora programında konuşmacı, panelist ve jüri üyesi olarak yer almaktadır.

2003-2004 tarihlerinde Paris Centre Georges Pompidou’da açılan Architectures Non Standard sergisinin yardımcı küratörlüğünü, sergi tasarımını ve sergi kataloğunun derlemesini üstlenen Mennan, 2004 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık kuramı, bilgikuram ve sayısal tasarım konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ve sayısal tasarım araştırmasının kuramsal, tarihsel ve bilgi-kuramsal haritalaması ile bilişsel/hesapsal bilimler ve morfojenetik araştırmalarının tasarım ve form bilgisine etkisi alanında araştırmalar yapmaktadır.

Zeynep Önen

Zeynep Onur

Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi

Zeynep Onur, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü mezunudur. İdari ve İktisadi Bilimler Akademisi'nde MBA yaptı ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde doktorasını tamamladı. 1978-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde, 2002-2011 yılları arasında Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nde, 2011-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi'nde, Ankara'da çalıştı. Uluslararası Semiyotik Çalışmalar Derneği'nin (IASS) Yönetim Kurulu üyesidir. “Modern Sonrası Mimarlık Üzerine Notlar” kitabını yazdı (Ziya Tanalı ile birlikte, 2008). Türk mimar Ziya Tanalı'nın (2010) mimari monografisinin ve "Gerçek mi? Gerçeği işaretlerle yapılandırmak" kitabının editörlüğünü yaptı. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından düzenlenen uluslararası "Convivial Spaces" yarışmasında "Ankara Toplantısı" çalışması için "Asya Bölgesi Ödülü" nü aldı. Hümanist Enternasyonal'in 3. Yılında İsviçre'de John Lennon'un onuruna düzenlenen Uluslararası Yarışmada "Rüyalar" adlı eserinde “Mimarın Rüyası” için “Jüri Özel Seçimi Ödülü” ne layık görüldü. Halen ve aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü’nde profesör olarak yer almaktadır.

Zeynep Soysal

2016 yılında Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mimarlık alanında yüksek lisans derecesini 2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 2017 yılından beri Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Şu anda doktora çalışmalarına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde devam etmektedir.

Zeynep Uludağ

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 1986 yılında lisans, 1989 yılında yüksek lisans ve 1998 yılında doktora dereceleri alarak mezun olmuştur. 1986-1988 yılları arasında MİMOR Mimarlık bürosunda babası Mimar Özhan Sökmen ile birlikte proje yöneticisi ve tasarımcı olarak farklı boyutlarda projeler yürütmüştür. 1987 yılında Orhan Uludağ ile beraber Uludağ Mimarlık bürosunu kurmuş ve bu tarihten itibaren mimari tasarım ve uygulama çalışmalarını birlikte yürütmüşlerdir. Birçok ulusal ve uluslararası mimari ve kentsel tasarım yarışmalarına ve sergilerine katılmışlardır. 1993-1994 yıllarında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmış daha sonra akademik hayatına Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde devam etmiştir.

2002-2003 akademik yılında Belçika, Anvers’te, Henry Van De Velde Higher Institute of Architectural Sciences’da misafir öğretim üyesi olarak uluslararası mimari proje stüdyosunu yönetmiş ve yüksek lisans dersi vermiştir. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde 2006 yılından sonra doçent, 2013 yılından itibaren de Profesör unvanıyla mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. 2007-2010 ve 2013-2015 yılları arasında aynı fakültede Dekan Yardımcısı olarak çalışmış, 2015-2016 yılları arasında dekan olarak görev yapmıştır. Mimari tasarım, tasarım kuramları ve eğitimi, kentsel peyzaj ve kent tarihi çalışmalarında ulusal ve uluslararası yayınları vardır. Aynı zamanda Mimari Akreditasyon Kurulu Derneği (MİAK) kurucu üyesidir ve Türkiye’deki Mimarlık Bölümlerinin müfredatları ve eğitim standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda yer almaktadır.

Zeynep Yağmur

Dünyaya ilk gözlerimi nerede açtığımı bilmiyorum ama kendimi ilk olarak Alanya'da eski bir Türk evinde bilmeye başladım diyebilirim... kocaman bir bahçede tek başıma dolaşarak ağaçlarla iletişim kurmayı orada öğrendim. Dinlemeyi öğrendim aslında, 1979 senesinden 3 sene kadar sonra yani 3 yaşımdayken o kadar çok ağaç arkadaşım vardı ki, bütün yalnızlığıma rağmen onlarla olan temasımdı o zamanlar beni ben yapan... eski Türk evlerinin pencerelerindeki kocaman denizlikte oturmaktı akşamları en büyük eğlencem; açık hava sinemasının kocaman perdesi görünürdü evden, sessiz film izlemeye ilk o zamanlar başlamıştım, gördüğüm şey ekrandaki karelerdi sadece...

bir de dedemin çok insani dokunuşları; kendimi böyle bilmeye başladım sanırım... sonra o kadar çok dolaştım ki ülkenin doğusunda; tam da 90'larda savaşı gördüm, o zamanlar başladı algımdaki kırılmalar. sene 92'de Ankara'da buldum kendimi birden bire; kasaba gibi şehirlerde yaşayan bir insan için çok fazlaydı her şey ve içime kapanmama sebep oldu bu kaos... çok sonradan bu kapanışların aslında kendi yolculuğumda önemli eşikler olduğunu anladım. Her kapanışta daha da yaklaşıyordum kendime sanki... Denize doğan ben için bozkır’ı yaşamak ilginç bir deneyimdi. Bozkırda tek başına duran ağacın gücünü ve onunla birlikte gelen yalnızlığını ilk defa yaşıyordum ve bundan müthiş bir haz alıyordum; hala da öyle. Ama bütün bunlar çok tekil dokunuşlardı; Ankara'da yaşadığım süre boyunca ‘insanların’ olduğunu ve gerisinin çok da bir önemi olmadığını fark ettim; çok yer gezmekten kaynaklı azalmış olan aidiyet duygum yere değil sadece insanlara ait olmaya başladı bir süre sonra; sanırım bu yüzdendir ki bu çorak topraklardan hiç hoşlanmadığım halde hala buralarda nefes almaya devam ediyorum. Ama hayatımın en önemli dönüşümünü tek isteğim olan Gazi Mimarlık'a girince yaşadım... ilk derste bir ses'in ‘içinizdeki çocuğu bulacaksınız burada’ demesiyle başladı her şey... bakmayın hala arıyorum; yaklaştığım zamanlar çok oluyor. Ne zaman bir salıncak görsem uçuyorum gökyüzüne, dedemi anımsıyorum ve özgürleşiyorum... mimarlık bölümünde okurken fotoğrafla daha yakından ilgilenmeye başladım, çok uzunca bir süre sadece çektim, kendi dünyamda gördüklerimden oluşan kareler yakalamaya çalıştım; bazen oldu bazen hiç olmadı ama çok keyif aldım. Fotoğraf’ın an olarak algılanmasını; ilişki kurulan an’a dönüştürmeye çalıştım, ama sanırım en çok da yalnız... bozkırdaki o ağaç kadar yalnız... 2004 yılında mezun oldum mimarlıktan... Öncesinde ve sonrasında hayatıma giren ve bendeki dönüşüme katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkür. belki de bir süredir fotoğraf çekemiyorum, kendime ‘mimar’ demeyi zaten oldum olası hiç uygun bulmadım; aslında hiç kimseyim ben...