Desteklenen Projeler

2020 Yılı MMA Destek Programı Kapsamında Ödül Kazanan Projeler:

  1. Feyzal Avcı Özbakan (Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü) ve ekibi,

“İzmir Modern Mimarlık Mirası Sanal Arşiv / Müze (MOMizmir) Altyapısının Oluşturulması”

2021 Yılı MMA Destek Programı Kapsamında Ödül Kazanan Projeler:

  1. Pınar Can (Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği),

"Diyarbakır'ın Cumhuriyet Dönemi Modern Mimarlık Hafızasını Anlamak 81923-1960)"

  1. Ece İdil Şener ( İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Hikmet Eldek Güner, (Doc. Dr. İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi)

“Birincilikten Yıkıma: İzmir SSK Blokları”