Başvuru

Başvurular dijital olarak yapılacaktır. Araştırmacıların aşağıda formatları belirtilen belgeleri, verilen URL adresi üzerinden Google Forms bağlantısına yüklemesi gerekmektedir.

Başvurular için son tarih: 12 Şubat 2024

Destek Programına başvurmak için gerekli belgeler:

 1. Başvuru formu (ilgili yerler doldurulmuş ve imzalanmış olmalı) Başvuru formunu indirmek için ilgili linke tıklayınız.
 2. Proje tanıtım dosyası: A4 formatında hazırlanacak tanıtım dosyasında aşağıda yer alan bilgiler sunulmalıdır:
  • Proje özeti
  • Projenin amaç/ları ve kapsamı
  • Proje takvimi
  • Proje bütçesi/destek kalemleri
  • Proje konusu hakkında daha önce yapılmış çalışmaların/araştırmaların listesi
  • Sürmekte olan bir araştırmanın parçası ise projenin ne aşamada olduğu
  • Öngörülen akademik ve/veya toplumsal katkı/lar
 3. Proje yürütücüsü ve (varsa) araştırma ekibinin fotoğraflı özgeçmişi (isim, meslek, uzmanlık alanı, varsa bağlı olduğu kurum/ofis, projedeki görevi) ve iletişim bilgileri

Başvurunun tamamlanması için başvuruya e-posta üzerinden raportörlük tarafından onay verilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra hiçbir belgenin imzalı kopyasının Mimarlar Derneği 1927’ye gönderilmesine gerek yoktur.

Başvuru belgelerinin yükleneceği URL adresi: https://forms.gle/fUKDU1u2w9StbxZMA

2023 Programına ait Yönerge için ilgili linke tıklayınız.