Yerel Yönetim Seçimleri Üzerine

Sunuş: Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren “yerel yönetim seçimlerini” gündeme almamız ve tartışmamız gerektiğinde hemfikirdik. Yerel yönetim seçimleri dolayısıyla gelişen politik tartışmalara, politikacıların sorunlara popüler çözümler bulma çabalarına karşılık kentli ve meslek mensupları olarak farklı açılardan bakılmasına katkıda bulunabilirdik. Bu bakışla MD 1927 bünyesinde bir dizi tartışma düzenlemek, tartışmaları yayın haline getirmek gerekiyordu. Sonunda tartışmalar Yönetim Kurulu isteğiyle oluşan bir grup tarafından yürütüldü. Kentlerin çok boyutlu, çok katmanlı sorunlarına uzun vadeli çözümler üretmeye temel olacak kapsayıcı başlıkları ve mümkün olduğunca kenti yönetmeye aday politikacıların sorunları ele alışını, ürettikleri çözümleri tartışmayı istedik. Faruk Şahin’le kentlerin ulaşım sorunu “Arabasız Kentler” Önder Algedik’le kentlerin enerji tüketimi sorunlarını “Karbonsuz Kentler” Ercan Karakaş’la kent kaynaklarının paylaşım sorunlarını “Sosyal Belediyecilik” Yaşar Seyman’la kentin güçsüz kesimlerinin kent yönetimine etkilerini de “Kent Yönetiminde Düzenleyici Bir Kriter Olarak Çocuk” başlıklarıyla tartışmaya çalıştık. Ankara Büyükşehir başkan adayı Murat Karayalçın, çağrımıza hemen yanıt verip görüşlerini bizimle tartışmaya açan tek adaydı. Bu tartışma dizisini Onur Yılmaz, Faruk Şahin, Önder Algedik ve Necati Koçak’ın yardımlarıyla gerçekleştirdik. Tartışmalar kadar, bu derlemenin de kent sorunlarına uzun vadeli çözümler üretmede katkısı olmasını umut ediyoruz. (Nermin Atılkan, Mimarlar Derneği 1927, Yönetim Kurulu Üyesi)

Mimarlar Derneği 1927, Mayıs 2010, 134 sayfa, Türkçe, 16cm x 22,5cm
Yayın No: 16
ISBN: 978-605-88585-1-0