Kentsel Dönüşüm Süreçleri

Yayın

Önsöz: Mimarlar Derneği 1927, mimarlık kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, mimarlık alanıyla ilişkili farklı disiplinlerin etkleşimini sağlamak ve bu konularda toplumsal farkındalık yaratmak hedefiyle konferans, sergi, söyleşi, seminer, görsel sunum ve yayın etkinlikleri yapmaktadır. “Kentsel dönüşüm'' dünyada ve Türkiye’de güncel bir tartışma alanı olarak öne çıkıyor. Günümüzün değişen ekonomik koşulları ve dinamikleri içinde kentsel mekan giderek daha değerli bir yatırım alanı olarak görülüyor. Kentsel mekan bu anlamda farklı yatırım modelleri ve müdahale biçimleri ile dönüşüyor, yeni işlev ve kullanıcılar ediniyor. Bu durum bir yandan söz konusu alanların bir prestij alanı olarak sunulmasını, öte yandan kentsel mekan sakinlerinin barınmakta oldukları alanlardan çoğu zaman kendi tercihleri dışında ayrılmasını getiriyor. Öngörülen müdahale hakkında yeterli bilgilendirme ve kaybedilen mülk ile çevrenin tam olarak tazmin edilmediği durumlarda dönüşüm uygulamaları kent sakinlerinin tepkisiyle karşılaşıyor. Yapılan uygulamalar ve oluşan tepkiler çoğu zaman ilgili meslek gruplarının bu konulara ilişkin söylem, tavır ve eylemleriyle de örtüşmüyor. Bu çerçevede Joan Clos i Matheu, İlhan Tekeli ve Baykan Günay kentsel dönüşüm süreçlerini teori ve uygulama açısından farklı boyutlarıyla ele aldı. Barcelona eski belediye başkanı ve İspanya’nın Türkiye Büyükelçisi olan Joan Clos i Matheu yerel yönetimlerin genel politika ve yatırımlarını kamusal mekana yönlendirmesi gerekliliği üzerinden kentin gelişimini Barcelona deneyimi özelinde sundu. İlhan Tekeli, kensel dönüşüm projelerini Türkiye özelinde, “popülarite”, “nedensellik” ve “meşruiyet” açısından tartıştı. Baykan Günay ise Türkiye ve Avrupa’daki dönüşüm uygulamalarını, “dönüşüm modelleri” ve “süreklilik” üzerinden örnekledi ve değerlendirdi. Mimarlar Derneği 1927, kentsel dönüşüm uygulamaları ve politikaları üzerine yaptığı çeşitli etkinlikler arasında bu kitapda yer alan sunum ve tartışmaları yukarıda anahatlarıyla belirtilen bağlama katkıda bulunmak ve farklı açılımları sergilemek üzere paylaşmak istedi. (Nermin Atılkan, Lale Özgenel, Mimarlar Derneği 1927)

Mimarlar Derneği 1927, Mayıs 2010, 80 sayfa, Türkçe ve İngilizce, 16cm x 22,5cm
Yayın No: 18
ISBN: 978-605-88585-2-7