Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’nin Toplu Konut Deneyimi: ARAYIŞLAR | DENEMELERAydan Balamir, Olgu Çalışkan, H. Eren Efeoğlu

Sergi Açılışı   //  23 Mart 2024 @ 19:30

Sergi, Cumhuriyet’in son yüz yıllık modern şehircilik birikimi içerisinde toplu konutu bir tasarım teması olarak ele alan ya da farklı dönemlerde ana akım haline gelmiş tipolojik uygulamaları geniş tarihsel perspektifte karşılaştırmalı olarak görünür kılmayı amaçlamaktadır. Sergi kapsamında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde seçmeli ders olarak Prof. Dr. Aydan Balamir, Doç. Dr. Olgu Çalışkan ve Araş. Gör. H. Eren Efeoğlu tarafından 2023-24 Akademik Yılı Sonbahar Döneminde yürütülmüş olan ‘Collective Housing Planning and Design’ dersinin çıktıların sunumu gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 13 konut projesinin panel poster ve katı modellerle tipolojik farklılıkları ve özgün mekansal nitelikleri karşılaştırılmalı olarak bir araya getirilmektedir.

Aydan Balamir

Prof. Dr., ODTÜ

Mimarlık Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ’den aldı. Doktora araştırmasını Fulbright burslusu olarak UC Berkeley’de yaptı. Tezini ODTÜ’de tamamladı ve 2020’de emekli olana kadar, Mimarlık Bölümünde kuram/tarih dersleri ile tasarım stüdyolarında görev yaptı. Yarı zamanlı görevlendirmeyle Karabük Üniversitesi (2010–2012) ve Erzurum Atatürk Üniversitesinde (2016–2017) dersler verdi. Yayınları mimarlık kuramı ve tarihi ile tasarım eğitimi üzerine yoğunlaşıyor. Mezuniyet sonrası Çinici Mimarlık bürosunda başlamış olduğu meslek pratiğini, üniversitede döner sermaye projeleriyle sürdürdü. Meslek kuruluşlarında görevler aldı; seçici kurul üyeliklerinde bulundu.

Mimar Clemens Holzmeister üzerine düzenlediği uluslararası sergi ve kitabı nedeniyle, Avusturya Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi (2011). Aynı çalışma ile ayrıca, Uluslararası Mimarlık Eleştirmenleri Komitesi’nin (CICA) “Julius Posener Ödülü”nü aldı. Üstlendiği mesleki ve akademik görevler arasında: Nevşehir ve Ankara Koruma Kurulu üyelikleri (1997–2011), Ağa Han Mimarlık Ödülü için üç yapının teknik raportörlüğü (2007), International Journal of Islamic Architecture Yayın Kurulu üyeliği (2011–2019), Mimarlar Derneği 1927 Yönetim Kurulu Başkanlığı (2012–2014) ve ODTÜ Senatosu üyeliği (2012–2018).

Olgu Çalışkan

2013 yılında Delft Teknoloji Üniversitesi’nde (Hollanda) şehircilik alanında doktorasını tamamlayan Olgu Çalışkan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almakta. Built Environment (2011, 2022), Journal of Urban Design (2010, 2022), Journal of Architectural and Planning Research (2011), Urban Design International (2012, 2020), Urban Morphology (2017), Habitat International (2023) gibi uluslararası dergilerde yayınları olan Olgu Çalışkan’ın temel araştırma konuları, fiziksel planlama ve kentsel tasarım, kentsel morfoloji, tasarım kuramı ve metodolojisi ile şehircilikte görsel temsil biçimleridir. ODTÜ Kentsel Tasarım Programı koordinatörlüğü yapan Olgu Çalışkan, aynı bölümde ‘Plancılar İçin Yaratıcı Düşünce’, ‘Parametrik Kentsel Tasarım’ ve ‘Kolektif Konut Planlaması ve Tasarımı’ derslerini vermektedir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde Gazze Şeridi için stratejik vizyon projesinin müelliflerinden biri olarak Ocak 2016 tarihinde projeyi İsrail ve Filistin tarafına sunan ekibin içinde yer almıştır. 2014’ten bu yana çeşitli ulusal ve uluslararası kentsel tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak yer alan Olgu Çalışkan, çeşitli tasarım ekipleri ile katılmış olduğu yarışmalardan [Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması (2015), and Taksim Uluslararası Kentsel Tasarım Yarışması (2020)] ödülleri bulunmaktadır.

H. Eren Efeoğlu

2015 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden lisans derecesini almasının ardından 2018'de ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. 2018'den beri ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bu süre zarfında ulusal ve uluslararası kentsel tasarım yarışmalarında ve çeşitli avan projelerin tasarım ekibinde bulunmuştur. Başlıca araştırma alanları arasında; yer teorisi ve kentsel merkezler, kent morfolojisi ve kentsel tasarım kuramları ile mekânsal verinin yaratıcı haritalanması yer almaktadır. Fotoğrafçılık ve grafik tasarım ilgi alanları arasındadır. Doktora eğitimini 2022 yılından bu yana Aalto Üniversitesi'nde (Finlandiya) perakende coğrafyası ve kent morfolojisi üzerine yaptığı çalışmayla sürdürmektedir.