18. Venedik Uluslararası Mimarlık Bienali’nin ArdındanEsin Kömez

Sunum   //  20 Şubat 2024 @ 19:30

Geçtiğimiz yıl 18.si gerçekleşen Venedik Uluslararası Mimarlık Bienali Ganalı-İskoç mimar, akademisyen ve roman yazarı olan Lesley Lokko küratörlüğünde düzenlendi. İlk kez Afrika kökenli bir küratör tarafından “Geleceğin Laboratuvarı” (The Laboratory of the Future) temasıyla düzenlenen bienalin ana sergisi, yarısından çoğu Afrikalı ya da Afrika Diasporasından olan ve cinsiyet temsilinin eşit olduğu 89 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Mimarlığın “hikâyesi”nin yanlış değil ama eksik olduğunu ifade eden Lokko, bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmek için Uluslararası Venedik Mimarlık Bienali tarihinde ilk defa “Küresel Kuzey”den katılımcıların çoğunlukta olmadığı bir ana sergi hazırladı. Büyük şirketler ya da yıldız mimarlardan ziyade çoğunlukla bireysel katılımcıların işlerinin ya da küçük ölçekli takım çalışmalarının sergilendiği bu bienal hem coğrafi hem de mesleki merkezi en temelden sorgulamak, yıkmak ve dönüştürmek üzerine önemli bir tartışma alanı açtı. “Öteki dünya”dan katılımcıların işlerini geliştirmek, taşımak ve sergilemek için yaşadıkları ekonomik sıkıntılara ve vize almada yaşanan sorunlara rağmen her kıtadan, farklı coğrafyalardan ve çeşitli mesleklerden yenilikçi ortak çalışma biçimleriyle üretilmiş çalışmaların sergilendiği bu bienal bize çok sesli bir hikâye anlatıcılığı sunarken şu ana kadar göz ardı edilmiş pek çok hikâyeyle karşılaşma imkânı da sağladı. Lesley Lokko’nun da sıkça söz ettiği kaynaklara erişimdeki ve onların dağılımındaki adaletsizliklere rağmen 18-19 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan ön gösterimde ziyaret etme şansı bulduğum bu bienale dair hikâye anlatıcılığına bir küçük katkıyı bu konuşma vesilesiyle yapmayı ümit ediyorum.

Esin Kömez

Esin Kömez Dağlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü’nde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 2006, yüksek lisans derecesini ise 2009 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden aldı. Doktorasını, Hollanda Hükümeti’nin sağladığı Huygens bursu ile Delft Teknoloji Üniversitesi (TU Delft) Mimarlık Bölümü’nde “mimarlık eğitim, kuram ve uygulamasında bağlam kavramı” üzerine yazdığı tez ile 2017 yılında tamamladı. Doktora araştırması sırasında TU Delft Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisans stüdyo ve seminer dersleri yürüttü. 2018 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde birinci sınıf lisans stüdyosu ve mimari kavramlara giriş dersine ek olarak “çağdaş mimarlık kuramında kent” üzerine bir lisansüstü ders vermektedir. Çalışmaları Architectural Theory Review, OASE Mimarlık Dergisi, Archnet-IJAR, METU JFA, Grid, Mimarlık ve Ege Mimarlık gibi pek çok ulusal ve uluslararası dergide yayımlandı. Site Matters ve Mimari Bağlamsalcılık kitaplarında makaleleri basıldı. EAAE, ARCC, ACSA, AHRA ve ISUF gibi pek çok önemli kuruluşun düzenlediği ulusal ve uluslararsı konferanslarda bildiriler sundu. 2022 yılında Footprint Delft Mimarlık Kuramı Dergisi’nde “açık mimarlık” üzerine bir özel sayının eş editörlüğünü üstlendi. Halen METU JFA ve Footprint dergilerinin yazı kurulunda görev yapmaktadır.