Yarışmayla Ankara: Ankara’da YarışmalarBülent Batuman, Hasan Özbay ve Semra Uygur

Söyleşi   //  21 Kasım 2023 @ 19:30

2020 yılında Kent Konseyi'nin çabaları, Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubundan akademisyenlerin, meslek odalarının ve meslek örgütlerinin önerileri ve desteğiyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı'nın kolaylaştırıcılığında bir Akademik Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım ve birlikte yönetim anlayışıyla Başkent Ankara’daki önemli kentsel kamusal alanlara yönelik bir dizi yarışmanın izleğini, yaklaşımını ve önemini vurgulamak için süreci tanımlamak üzere “Yarışmayla Ankara” fikri ve mottosuyla hareket eden kurul, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı ve güzel sanatlar yarışmalarının düzenlenmesi ve kimi alanlardaki uygulamaların gerçekleştirilmesinde uyulacak ilke ve esasların belirlenmesi için çalışmış; bu doğrultuda 2021-2022 yılları arasında, uzun yıllar sonra başkent Ankara'da dört yarşma düzenlemiştir. Söyleşide yarışmaların Jüri başkanlarının da katılımıyla yarışma süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak.

Bülent Batuman

Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1998 ve 2000 yıllarında aldı. Doktorasını 2006 yılında New York Eyalet Üniversitesi–Binghamton’da, Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında tamamladı. Doktora araştırması 70’li yıllarda Türkiye’de kentsel politika süreçlerini ve bu süreçlerde mekan disiplinlerine mensup meslek insanlarının konumunu incelemektedir. 2006 ve 2009 yılları arasında Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmış, 2011 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçent ünvanını almıştır. Halen Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, kentsel tasarım ve modern şehirciliğin kültürel politikaları üzerine dersler vermektedir.

Makalelerinin yayınlandığı dergiler arasında Journal of Architectural Education, Journal of Urban History, Urban Studies, Space and Culture, Cities, Political Geography ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi gibi dergiler bulunmaktadır. Journal of Urban History ve Praksis dergilerinin yayın kurullarında görev yapmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde ve 2013-2014 yılları arasında da Avrupa Mimarlar Konseyi’nde (ACE) Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Hasan Özbay

1957 yılında Ankara’da doğdu. 1979 yılında Ankara’da DMMA Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. ODTÜ’de yüksek lisans yaptı. 1983 yılında Tamer Başbuğ ile TH Mimarlık Grubu’nu; 1987 yılında Tamer Başbuğ ve Baran İdil ile birlikte TH&İDİL Mimarlık Ltd. Şti.’ni kurdu. Girdiği 200’ün üzerinde yarışmada 15’i birincilik olmak üzere çeşitli ödül ve (biri uluslararası olmak üzere) mansiyonlar kazandı. 1986-1988 ve 2002-2004 yılları arasında Mimarlar Odası’nda Genel Sekreter, 1988-1990 yılları arasında işe Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Oda’nın “Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” programının kurucularından oldu ve 5. Dönem çalışmalarını “Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Komitesi Başkanı ve Üyesi” olarak yürüttü.

1987-1988 yılları arasında ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1996-1998 yılları arasında Türk Serbest Mimarlar Derneği‘nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1991-1998 yılları TSMD “Mimar” Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü olarak ilk 12 sayının yayımlanmasında rol aldı. 1990-2000 yılları arasında Eskişehir Anadolu ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri Mimarlık Fakültelerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2000 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2016 yılından itibaren Atılım Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapan Özbay, halen serbest mimarlık çalışmalarını sürdürmektedir.

http://www.thidilmimarlik.com/

Semra Uygur

1956 yılında Erzincan’da doğdu. 1974’de İstanbul Üsküdar Kız Lisesi’nden mezun oldu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1980 yılında lisans, 1984 yılında lisansüstü diplomalarını aldı. 1983 yılından beri mimari tasarım ve proje çalışmalarını yürütüyor. 1986 yılında Özcan Uygur ile birlikte Uygur Mimarlık ‘ın kurucu ortağı oldu. 1995-1996’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, 2001-2002 ve 2005-2006 ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak tasarım stüdyolarına katıldı. Katıldığı yetmişin üzerinde mimari proje yarışmasında yedisi birincilik olmak üzere otuzyedi ödül ve mansiyon kazandı. Ulusal mimari proje yarışmalarında asli jüri üyesi olarak bulundu. TED Ankara Koleji Yumrubel Yerleşkesi ile Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödüllerinde yapı dalı ödülü, CER Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı tasarım ödülünü aldı. 2015 yılında ise 2A Asian Architecture Awards kapsamında farklı kategorilerde iki projesi ile iki birincilik ödülü kazandı.

https://uygurmimarlik.com.tr/