Ankara ve İlçelerinde Geleneksel Evler, Yapım Teknikleri ve Geleneksel Evlerden ÖrneklerFaruk Soydemir

Sunum   //   7 Kasım 2023 @ 19:30

Ankara ve ilçelerindeki geleneksel evlerin mimari özellikleri, genel yapım teknikleri ve tarafımdan yapılan rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinden bazılarının görselleri sunulacak. Evlerin, yapım teknikleri, mevcut durumları, taban kaplamaları, tavan kaplamaları, çıkmalar, pencereler, kapılar, ahşap dolaplar, ahşap sedirler, ocaklar, çıkma altlarındaki eliböğründeler, koçbaşlar, çatılar, saçaklar vs. olmak üzere mimari elemanları anlatılacaktır.

Faruk Soydemir

A.D.M.M.A Mimarlık bölümünü bitirdi.

Çankaya Belediyesi İmar müdürlüğünde Proje Şefi ve S.S.K. İnşaat Daire Başkanlığında Proje Müdürü olarak çalıştı.

Daha sonra Soydemir Mimarlık bürosunu kurdu. Halen bu büroda serbest mimarlık yapmaktadır.

Ülkemizin çeşitli kentlerinde rölöve, restitüsyon, restorasyon, koruma proje ve uygulamaları yapmış ve halen de yapmaktadır.

Koruma bilincinin geliştirilmesi ve kültür mirasımızın korunması yönünde çeşitli sempozyum, panel ve açık oturumlarda bulunmuştur.

2011-2017 yılları arasında, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği ve başkanlığının yapmıştır.

Çeşitli dönemlerde, Mimarlar Odası Genel Sekreterliği, Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen, Çekül Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı) Ankara temsilciliğini yürütmektedir.

Yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanmış yazı ve makaleleri bulunmaktadır. Halen Solfasol gazetesinde yazılar yazmaktadır.

Kitapları: Tosya Evleri, Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği yayını, 2014. Vedat Ağca ile, Ayaş Evleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayını,
Ankara ve İlçelerinde Geleneksel Evler, Yapım Teknikleri ve Geleneksel Evlerden Örnekler, Ankara Büyükşehir Belediyesi yayını, 2023