Açık Mimarlık Seminerleri IAyşen Savaş

Açık Mimarlık Seminerleri   //  16 Mart 2023 @ 14:00

Üniversitelerin çevrimiçi eğitime geçtiği bu dönemde akademisyenleri öğrencilerle ve kamuyla buluşturmak için Açık Mimarlık Seminerleri düzenliyoruz.

Ayşen Savaş

Prof. Dr., ODTÜ

Yüksek Lisans çalışmalarını tarihi eserlerin kültür amaçlı yapılara dönüşümü konusunda ODTÜ'detamamladı. Daha sonra Londra Üniversitesi'nde ve Doktora çalışmalarını temsil kuramları üzerine Amerika Birleşik Devletleri Massachussetts Institute of Technology (MIT)'de tamamlayan Prof. Dr. Ayşen Savaş, Türkiye'de son yıllarda kurulan ve yeniden yapılandırılan müzelerin oluşum ve dönüşüm projesine katkıda bulunmuş ve birçok tarihi yapıyı müzeye dönüştürmüştür. Dünya Müzecilik Konfederasyonu (ICOM) üyesi olarak 2013 yılında Türkiye'yi Brezilya'nın Rio şehrinde temsil eden Ayşen Savaş'ın Çin'in Şanghay kentinde 2010 yılında düzenlenen Dünya Fuarı'nda (EXPO) yer alan Türkiye Pavyonu için geliştirdiği tasarım konsepti bu alanda düzenlenen uluslararası yarışmada ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

Halen ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde kuram ve tasarım dersleri veren Ayşen Savaş, Türkiye müzeciliğinde bir dönüm noktası olarak tanımlanan Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin kuruluş aşamasında danışmanlık yapmış, restorasyon ve müzecilik programlarını yazmış, mimari projesini çizmiş, kurumsal yapılanması ve teknik altyapısı ile Atlı Köşk'ün Müze'ye dönüştürülme sürecini tasarlamıştır. Bu deneyimle bir araya gelen ve aralarında tarihçilerin, müze bilimcilerin, grafik tasarımcılarının da bulunduğu tasarım ve araştırma ekibi ile, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, MKEK Sanayi Müzesi ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin mimari programını hazırlamış, projesini çizmiş, yapıların inşaatını denetlemiş, koleksiyon oluşturma ve envanter hazırlık çalışmalarını yönetmiş, müze çalışanlarına eğitim vermiş, tanıtım ve açılış sergilerinin küratörlüğünün yansıra, tasarımı ve uygulama süreçlerinin yürütücülüğünü de üstlenmiştir. Yine aynı ekiple Sultanahmet Bölgesi'nin "Müze Mahallesi'ne dönüşmesi" projesini başlatmış; Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin ve Ankara Kent Müzesi'nin mimari ve müzecilik programını yazmış; aralarında Cumhurbaşkanlığı Atatürk Evi Müzesi, İstanbul Rezan Has Müzesi, Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Bodrum Arkeoloji Müzesi gibi birçok başarılı kurumun da yer aldığı müzelerin oluşum sürecinde müzyografi ve müze bilimi alanlarında danışmanlık yapmıştır.