Sığınak: Sanat ve Teknoloji için AlanAli Cengizkan

Sunum   //   8 Kasım 2022 @ 19:30

Konuşma, Ankara’daki sanat-kültür mekânlarının bu yeni üyesinin nasıl ortaya çıktığını, günümüzdeki benzer tarihsel pasif korunma mekânlarının yurt dışı ve içindeki örneklerini inceleyerek, irdelemektedir. Sığınak ve benzer mekanların sanat-kültür kullanımları açısından potansiyeli nedir? Acil durum kullanımları kentler için nasıl bir kullanım değeri oluştururlar?

https://youtu.be/IqG5n3UM3r4

Ali Cengizkan

Prof. Dr., TED Üniversitesi

Mimar; mimarlık ve kent tarihçisi; şair. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi (1978); Yüksek Lisansını (1981; “Komşuluk Olgusunun Sosyo-Fiziksel Boyutları”) ve Doktorasını (2000; Türk Konut Mimarlığında Söylemsel Oluşumlar: Ankara, 1948-1962”) aynı fakültenin programlarında tamamladı. ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı (1994-1998), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Derleyeni (2002-2013) ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı (2012-2015). ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde lisans stüdyoları yürüttü; konut tasarımı, kent ve konut tarihi dersleri verdi (1981-2015). 2015 - 2021 tarihleri arasında TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde dekanı olarak görev yaptı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde ders vermeye devam etmektedir.

Mimarlar Derneği 1927’nin yanı sıra Mimarlar Odası, SANART, Edebiyatçılar Derneği gibi ulusal; CICA, docomomo-int, ENHR gibi uluslararası örgütlerin üyesi oldu. Docomomo_tr'nin 14 kurucusundan biri. Mimarlar Odası adına Türkiye’yi üç yıl Avrupa Mimarlar Birliği’nde (ACE) temsil etti (2009-2012); MO Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi SMGM Yürütme Kurulu (2005-2010) ve Danışma Kurulu (2010-2015) üyesi ve YÖK Mimarlık Alanı Denklik Komitesi Başkanı (2015-2017) olarak görev yaptı.

Aralarında “Modernin Saati”; “Ankara’nın İlk Planı 1924-25 Lörcher Planı” (2004 Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü); “Mübadele Konut ve Yerleşimleri” (2006 Türk Tarih Kurumu Ödülü), “Ankara Hukuk Mektebi”, “80 Yılda Devr-i Türkiye: 80 Kare Ankara”, “Fabrikada Barınmak” da olan çok sayıda kitabı, derlemesi ve makalesi bulunmakta. Mimarlar Odası Anma Komitesi Üyeliği (2006-2016) kapsamında yapılan çalışmalarda Mimar Kemalettin, Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Melih Birsel-Haluk Baysal ve Ernst A. Egli üzerine araştırmaları yürüttü ve yayına dönüşmesinde katkıda bulundu. Çalışmaları, uzmanlaşmış olduğu mimarlık tasarım eğitimi; erken Türkiye Cumhuriyeti dönemi mimarlık tarihi; kent tarihçiliği; konut tasarımı ile tarihi; Ankara tarihi alanlarındadır.

On şiir kitabı, çok sayıda şiir çeviri kitabı ve şiir çevirileri, şiir poetikası üzerine denemelerini bir araya getiren kitabı ile, mimarlık, psikoloji ve fotoğraf çeviri kitapları da katkıları arasında bulunmakta.