74. OLAĞAN GENEL KURUL

  //  28 Mayıs 2022 @ 14:00

Değerli Üyelerimiz,

1927 Mimarlar Derneği’nin 74. Olağan Genel Kurulu 21.05.2022 Cumartesi günü saat 14:00’da aşağıda belirtilen gündemle, Cinnah Caddesi 19/3 Çankaya-Ankara adresindeki dernek merkezinde toplanacaktır.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaz ise, 28.05.2022 Cumartesi günü saat 14:00’da aynı adreste, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Eleştiri ve önerilerinizin Dernek çalışmalarına önemli katkılar getireceğine inanıyor ve genel kurula katılımınızı diliyoruz.

Saygılarımızla,

1927 Mimarlar Derneği

 1. Dönem Yönetim Kurulu

Genel Kurul Gündemi:

 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
 2. Saygı Duruşu,
 3. Gündemin kesinleştirilmesi,
 4. Üyelerimiz Nuran Ünsal, M. Tevfik Gürsu ve Müjdat Karaca’nın Onur Kurulu Asıl Üye sıfatlarıyla, Dernek Tüzüğümüzün 8. Maddesine uygun olarak yaptıkları başvuruyla, 1971 yılından bu yana Derneğimiz üyeleri olan Rezzan Şima Önen ve Yavuz Önen’in, mimarlık mesleğinin her alanındaki üstün çabaları, katkıları ve üretimleri nedeniyle “Onursal Üyelik” payesi ile taltif edilmesi önerisi, 74. Dönem Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı 22.04.2022 tarih ve 74/17-3 nolu kararı ile kabul edilmiştir. Üyelerimiz Rezzan Şima Önen ve Yavuz Önen’e Onursal Üyelik payesinin verilmesi ve plaketlerinin sunulması,
 5. Çalışma Raporu ve eklerinin sunulması, görüşülmesi,
 6. Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, aklanması,
 7. Yönetim Kurulunun aklanması,
 8. Yeni dönem çalışmaları için Yönetim Kurulu’na verilecek görev, yetkiler ve bilgilendirme,
 9. Yeni dönem bütçe önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelikleri için seçim,
 11. Yeni dönem çalışmalarına ve Derneğin 100. Yıl programına dair dilek ve görüşler,
 12. Kapanış.