1960'lar ve Bir Sosyal Devrim Aracı Olarak MobilyaUmut Şumnu

Sunum   //  27 Nisan 2021 @ 19:30

1960’lar her alanda büyük değişimler yaşandığı bir dönem olarak belirmektedir. Dönemin siyasal ve toplumsal alandaki sistem karşıtı hareketleri ve post-yapısalcı düşünce yaklaşımları çok kısa zamanda başta siyahiler ve göçmenler/azınlıklar olmak üzere kadınlar, eşcinseller, gençler gibi kitleler tarafından benimsenir. Bu hareketlerin ortaya koyduğu yaklaşımlar zaman içerisinde kendi sanat ve tasarım kültürlerini, kendi müziklerini, edebiyatlarını, sinemalarını, mimarisini, iç mekânlarını ve mobilyalarını oluşturmuşlardır. Tüm bu üretimler değişimin sürekliliğini esas alır ve dönemin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı toplumsal yaklaşımlarının yansıması olarak ortaya çıkar. Bu kapsamda sunum, 1960’lardaki siyasal ve toplumsal dönüşümün izlerini sanat ve tasarım alanında anlamaya ve özellikle de bir sosyal devrim aracı olarak görülebilecek dönemin mobilyaları üzerinden örneklendirmeye çalışır.

Umut Şumnu

Dr. Öğr. Üyesi, Başkent Üniversitesi

Umut Şumnu Lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. “Kolektif Bellekte bir Mekân: 1912 Galata Köprüsü” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Tez çalışması Lambert Academic Publishing tarafından kitap olarak da basıldı. “Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Genel olarak, mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışan Şumnu’nun Theory and Event, International Studies in Philosophy, Doxa, Siyahi, Sanat Yazıları, Ankara Araştırmaları Dergisi ve Mimarlık gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. “Arzu Mimarlığı” adlı kitapta Beyazlar Daha Beyaz: Modern Mimarlık ve Bezeme başlıklı bir bölüm yazdı. Tasarım Stüdyosu, Çağdaş Mimari, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık Felsefesi, Mimarlıkta Kuram Ve Eleştiri gibi yürüttüğü derslerin yanında, çok sayıda çevirisi, katalog metni, iç mimarlık uygulamaları; sergi ve video-performansları vardır. 2012-2014 yılları arasında İç Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Şumnu, bu süreçte kurumun yayın faaliyetlerini yürüttü ve “Erken Cumhuriyet Döneminde Mobilya” ve “Türkiye’de İç Mimarlık ve İç Mimarlar” adlı derleme-kitapların editörlüğünü yaptı. 2012-2015 yılları arasında Ankara’da Sivil Mimari Bellek Projesi’nde araştırmacı olarak yer aldı. 2014 yılında Ece Akay Şumnu ve Duygu Yarımbaş’la beraber yürüttüğü “Şimdi Yuva Sahibi Olmanın Tam Zamanıdır: Türkiye’de İkramiye Evleri Olgusu” başlıklı araştırma projesi SALT Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş, 2015 yılında Koç Üniversitesi VEKAM Ankara Araştırmaları Ödülü’nü kazanmış, 2018 yılında Mimarlar ve Apartmanları adlı kitabı yayınlanmıştır.