'İçten İçe'; Mimarlıkta 'İç' Meselesinin Ekonomi-Politik SerüveniMurat Çetin

Kitap Tanıtımı   //   7 Mayıs 2021 @ 19:30

‘İçten İçe’; Mimarlıkta ‘İç’ Meselesinin Ekonomi-Politik Serüveni, adlı kitabın tanıtımına ilişkin bu söyleşi etkinliğinde, kitabın kurgusu, arka planı ve yazım hikayesi tartışılacaktır. Kitap, mimarlıkla iç mimarlığın ayrışma sürecini ele alırken, bu ayrışmanın tarihsel kökenlerini, nirengi noktalarını ve dayanaklarını ortaya koymak üzere yola çıkar. Kitap, mimarlık alanının iç mimarlığı nasıl algılayageldiğini, bu çoğu kez küçümseyici algılayışın tarihte yavaşça nasıl ortaya çıktığını esasen politik bir okuma üzerinden inceler. Vaktiyle mimarların uhdesinde olan iç mimarlığın, bugün ayrı bir disiplin haline gelişinde etkili olan ekonomik ve politik gelişmelerin tarihi, farklı disiplinlerle bağlantılar kurarak incelenir. İnsanlığın yeryüzünde varoluşu, insanlığın biyolojik evrimi, yerleşme tarihi, teknoloji, sanat, ekonomi ve siyaset tarihi gibi alanlarla ilişkilendirilen mimarlık ve iç mimarlık arasındaki ayrışma sürecinin, kapitalizmin etkisiyle ciddi bir yarılma evresine ulaştığı iddia edilen bu kitapta, sözü edilen bu politik ve dolayısıyla mekânsal yarılma, emek-sermaye ve kent-kır çelişkileri bağlamında yorumlanmıştır. Yine, medya ve teknolojinin bu kutuplaşmada ve bu yarılmanın kamuoyundaki algısının şekillendirilmesinde oynadığı roller analiz edilmiştir. Ayrıca mimarlık teorisini yönlendiren felsefi akımların bu küresel politik ajandaya nasıl hizmet ettiği, bunun mimar ve iç mimarların gündelik pratiklerine, mesleki örgütlenmelerine, eğitim sistemlerine ve kurumsallaşmasına nasıl yansıdığı incelenmiştir. “İç mimar mısın, dış mı?” sorusu üzerinden karikatürize edilme eğilimine maruz bırakılan iç mimarlık alanının geçirdiği bu tarihsel süreçte, vaktiyle bir bütün olan mimarlık-iç mimarlık çiftinin dış etkenlerle yıkılmaya ve düşmanlaşmaya doğru sürüklenen kadim birlikteliği, bir anlamda öyküleştirilerek de ele alınmıştır. Kitap bu ayrışmanın geleceğine dair olası senaryo önerileri ile sonlanmaktadır.

*Sunumu dinlemek ve soru-cevap oturumuna katılmak için bilgisayar ya da telefonunuza ZOOM uygulamasını indirip bir kullanıcı profili oluşturmanız gerekmektedir. Sonrasında aşağıdaki bağlantıyı takip ederek ya da toplantı numarasını uygulamaya girerek etkinliğimize katılabilirsiniz. Etkinlik ayrıca Mimarlar Derneği 1927 Youtube hesabında eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.

ZOOM Bağlantısı: https://zoom.us/j/2168948632
ZOOM Meeting ID: 216 894 8632

Youtube Bağlantısı: https://www.youtube.com/channel/UCkB46f7vB00exAQJzJ6O6Jw

Murat Çetin

Murat Çetin mimarlık eğitimini O.D.T.Ü. Mimarlık Bölümü’nde aldıktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamış ve doktora için Y.Ö.K. bursu ile İngiltere’ye gitmiştir. Sheffield Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde doktora derecesini aldıktan sonra, 2000 yılında Türkiye’ye dönerek Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Kürsüsü’nde yardımcı doçent olarak mecburi hizmetini yapmıştır. 2003 yılından itibaren İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde çalışmıştır. 2009 ve 2011 yılları arasında Suudi Arabistan’da Kral Fahd Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak bulunmuş, sonrasında tekrar Türkiye’ye dönerek bu kez Yeditepe Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Doçent unvanını aldıktan sonra aynı yıl Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ne geçerek çalışmalarına devam eden yazar 2017 yılında Profesörlük unvanını almıştır. Bir dönem İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölüm başkanlığı da yapan yazar halen bu kurumda öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.