Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara'nın Modern Mirası, 1927-1939T.Elvan Altan, Selda Bancı, Nuray Bayraktar

Sergi Açılışı   //  26 Ekim 2020 @ 19:30

T. Elvan Altan

Prof. Dr., ODTÜ

T.Elvan Altan , ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini 1989 yılında, Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans eğitimini 1991 yılında, SUNY Binghamton Üniversitesi’nde Mimarlık ve Sanat Tarihi alanında doktora eğitimini 1999 yılında tamamladı. Halen ODTÜMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve DOCOMOMO_Türkiye Ankara temsilciliği görevini yürütmektedir.

Altan’ın, araştırma konularının odağını oluşturan ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarihyazımı alanlarında çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi , bildirisi ve kitap bölümü vardır. Çok sayıda kitabın editörlüğünü üstlenmiş, uluslararası ve ulusal çok sayıda ödül kazanmıştır. Altan, başta Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi olmak üzere meslek kuruluşlarının çeşitli komite ve kurullarında görev yapmaktadır.

Selda Bancı

Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Üniversitesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; mimari tasarım, mimarlık kültürü, tarih ve kuramları dersleri vermektedir. Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünü, ODTÜ Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans ve Doktora programını tamamladı. Matbu Mimarlıklar: Türkiye'de 1950'lerden 1980'lere Mimar Oto-Monografileri kitabının yazarı, Mimar Nejat Ersin kitabının editörü, Ernst A. Egli: Türkiye’ye Katkılar - Yerel Yorumlar, Eğitimde Program, Pratiğin Muhasebesi kitabının eş-editörlerinden biridir. Başlıca araştırma alanları arasında yirminci yüzyıl Türkiye mimarlığı, mimarlık kitapları, mimarlık ve medya ve mimarlık tarihyazımı yer alır.

Nuray Bayraktar

Prof. Dr., Başkent Üniversitesi

Adile Nuray Bayraktar, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Ana Bilimdalı’nda Yüksek Lisans eğitimini ve Doktora eğitimini tamamladı. Halen Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmalarını tasarım, kent ve konut alanlarında sürdürmekte olan Bayraktar’ın özellikle Ankara üzerine odaklandığı çok sayıda uluslararası ve ulusal makaleleri, bildirileri, kitap bölümleri, gazete ve dergi yazıları ve "Ankara Yazıları" adlı bir kitabı bulunmaktadır. TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenen “ Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980” adlı pojenin yürütücüsü olan Bayraktar uluslararası ve ulusal çok sayıda araştırma projesinde yer almış ve Cumhuriyet’in Müzesi Atatürk Bulvarı adlı 16 bölümlük belgeselin yapım koordinatörlüğünü üstlenmiştir.