Mimarlar Kesitle Konuşur! - Kanal İstanbul'u Kesitler Üzerinden Düşünmek

Çalıştay   //  22 Şubat 2020 @ 17:00

Amaç ve İçerik
“Kanal İstanbul” projesinin yeryüzüyle ilişkisini kesitler üzerinden anlamayı, anlatmayı ve proje verilerinin eleştirel temsillerini üretmeyi hedefliyoruz. Üç boyutlu düşünme ve analiz araçlarını kullanan tasarım merkezli mesleklerin mensupları olarak, projenin İnternet’te yer alan görsellerini yanıltıcı bulmaktayız. Kanal İstanbul’un geçtiği coğrafya, proje imajlarında gösterildiği gibi değildir. Farklı gösterim teknikleriyle üretilecek maketler ve çizimler yoluyla, önerilen projenin topoğrafik gerçeklerinden başlayarak, yol açacağı yıkıcı etkileri ve geri dönüşü olmayan bir tahribata neden olacak müdahaleyi görselleştirmeyi amaçladık. Bu amaçla düzenlenen çalıştay, öneri projenin gerçeklikten kopukluğunu mimari araçlarla ifşa ederken, söz konusu önerinin eksikliklerini tamamlamak, yanlışlarını düzeltmek ve bu vesileyle projeyi meşrulaştırmak gibi bir niyet gütmüyor. Pek çok bilim dalınca sunulan kaygılara, itirazlara ve tartışmalara mimarlık alanından nesnel bir dayanak sağlamayı hedefliyor. Çalıştay katılımcıları maket, çizim ve arşiv gruplarına ayrılarak, aşağıdaki atölyeleri gerçekleştirecekler:

Maket Atölyeleri
1.“Yığın” / Zirve Kesit ve Çıkan Kazı atölyesi
Yürütücü: Beril Önalan
2.“Gerçekler” / Seri Kesitler atölyesi
Yürütücü: Buse Ezgi Sökülmez
3.“Sınır” / Anahtar Rölyef Plan atölyesi
Yürütücü: Simla Şanlı

Çizim Atölyeleri
1.“İnfografik” atölyesi
Yürütücü: Ahmet Can Karakadılar
2.“Yük” / Eskiz atölyesi
Yürütücü: Melis Gayretli
3.“Kolaj / Fotomontaj” atölyesi
Yürütücü: M. Najdad Yawer

“Depo” / Arşiv ve Sosyal Medya atölyesi
Yürütücü: Merve Şanlı

EKİP Koordinatör: Aydan Balamir
Etkinlik Danışmanları: Ahmet Sönmez, Lale Özgenel, Bayram Durmuş, Alper Kıyak
Çalıştay Koordinatörü: Buse Ezgi Sökülmez
Çalıştay ve Sergi Danışmanları: Sadık Mercangöz, Kadri Atabaş, Neris Parlak Temizel
Çalıştay Yürütücüleri: Ahmet Can Karakadılar, Beril Önalan, Buse Ezgi Sökülmez, Mohammad Najdat Yawer, Melis Gayretli, Simla Şanlı

Ahmet Can Karakadılar, ODTÜ-Mimarlık 2019
Ahmet Sönmez, ODTÜ-Mimarlık 1969 (MAP Organizasyon)
Alper Kıyak, ODTÜ-İnş. Müh. 1969, 1972
Aydan Balamir, ODTÜ-Mimarlık 1974, 1979, 1996 (Prof., ODTÜ)
Bayram Durmuş, ODTÜ-İnş. Müh. 1968, Univ. of Texas-Austin 1970
Beril Önalan, ODTÜ-Mimarlık 2017 (Arş. Gör., ODTÜ)
Buse Ezgi Sökülmez, ODTÜ-Mimarlık 2019
Çetin Ünalın, ODTÜ-Mimarlık 1972
Kadri Atabaş, ODTÜ-Mimarlık 1970 (Atabaş Mimarlık)
Lale Özgenel, ODTÜ-Mimarlık 1987, 1992, 2000 (Doç., ODTÜ)
Mohammad Najdat Yawer, ODTÜ-Mimarlık 2020
Melis Gayretli, TEDÜ-Mimarlık 2018 (Mimarlar Odası-Yayın)
Merve Şanlı, TEDÜ-Mimarlık 2020 (#AnkaraAks)
Murat Balamir, ODTÜ-Mimarlık 1964, 1966; AA 1967, UCL 1971, Siyasal 1992 (Prof. ODTÜ)
Murat Çetin, ODTÜ-Mimarlık 1991, 1995; Univ. of Sheffield 1999 (Prof., Kadir Has Üniv.)
Namık Erkal, ODTÜ-Mimarlık 1992, 1995, 2001 (Prof., TEDÜ)
Necat Özgür, İnş. Y. Müh., ODTÜ 1974, 1980
Neris Parlak Temizel, ODTÜ-Mimarlık 2011, 2015; AA 2013 (Arş. Gör., ODTÜ)
Sadık Mercangöz, ODTÜ-Mimarlık 1972
Simla Şanlı, ODTÜ-Mimarlık 2019