Mimarlar Kesitle Konuşur! - Kanal İstanbul'u Kesitler Üzerinden Düşünmek

Sergi Açılışı + Panel + Forum   //  25 Şubat 2020 @ 19:00

PANEL + Forum

Moderatör: Çetin Ünalın

Namık Erkal: “Doğanın bahşettiği bir şehir? İstanbul’un hidrolik tarihinden kesitler” İstanbul kent mekânının hidrolik (suyla ve akışla ilgili) tarihi, doğal olan ile insan eseri olan arasında etkileşime dair farklı ölçeklerde örnekler sunar. Özellikle Osmanlı Dönemi’nden 1970’lere, kent esasen doğanın bahşettiği yapıları araçsallaştırarak, büyük altyapılara ihtiyaç duymadan varolur. Bu anlamda pek çok kıyı şehrinden farklıdır. Kanal İstanbul kentin hidrolik tarihinde doğal olmayana, neredeyse tamamen insan eseri olana ve yapaylığa doğru büyük bir olgusal kırılmayı işaret ediyor.

Necat Özgür: “Kanal İstanbul’un söz edilmeyen mühendislik boyutları: Kazıya başlanmadan ve kazı sırasında yapılması zorunlu işler” Kanal-İstanbul’un çevresel, siyasal ve ekonomik etkileri gündemde ön plandayken henüz pek söz edilmeyen mühendislik boyutlarını, işin başlaması durumunda karşımıza çıkacak gerçekçi yapım aşamalarını da mercek altına alıyoruz. Bu yönüyle bile proje, çözümüne kafa yorulmamış büyük sorunlar içermektedir.

Murat Balamir: “Çılgın proje planlama ile bağdaşır mı?” Türkiye’nin gerçek beka sorunu olan İstanbul depremi konusunda 20 yıl hemen hiçbir şey yapmamaktan büyük bir çılgınlık olabilir mi? Önerilen proje İstanbul’un bilinen risklerini azaltma çabasında olmayıp, yeni riskler getirmektedir. İleri sürülen gerekçeleri ve izlenen yöntemi ile bu proje, çağdaş uygarlığın öncelikli değerleriyle bağdaşmamaktadır. Kanal İstanbul ölçeğinde bir proje, planlı ve saydam bir ortamda önerilecek olsaydı nasıl bir süreç izlenirdi sorusuna odaklanıyoruz.

Murat Çetin: “Bir emlak ütopyasında mimari temsilin fısıldadıkları...”
Mimari temsil, mimarlığın içeriğine, kavramsal arka planına ve ideolojisine dair ipuçları barındırır. Bu ikili arasındaki bağ, post-modernizm, tüketim toplumu, gösteri toplumu, simulacra, gerçek-ötesilik tartışmaları arasında ciddi bir kırılmaya uğrar. Ütopya da eleştirel ve ideolojik boyutu ile mimarlarca araçsallaştırılagelmiştir ve bu, ütopyaların ifadesi mimari temsil araçlarıyla gerçekleşmiştir. Günümüzün (karşı) ütopyasının, kabullenilmiş bir çaresizliğin tezahürü olarak, bu gönüllü teslimiyeti nasıl ifade ettiği ise Kanal İstanbul projesinin kamuya sunulan görselleri üzerinden tartışılacaktır.

EKİP Koordinatör: Aydan Balamir
Etkinlik Danışmanları: Ahmet Sönmez, Lale Özgenel, Bayram Durmuş, Alper Kıyak
Çalıştay Koordinatörü: Buse Ezgi Sökülmez
Çalıştay ve Sergi Danışmanları: Sadık Mercangöz, Kadri Atabaş, Neris Parlak Temizel
Çalıştay Yürütücüleri: Ahmet Can Karakadılar, Beril Önalan, Buse Ezgi Sökülmez, Mohammad Najdat Yawer, Melis Gayretli, Simla Şanlı

Ahmet Can Karakadılar, ODTÜ-Mimarlık 2019
Ahmet Sönmez, ODTÜ-Mimarlık 1969 (MAP Organizasyon)
Alper Kıyak, ODTÜ-İnş. Müh. 1969, 1972
Aydan Balamir, ODTÜ-Mimarlık 1974, 1979, 1996 (Prof., ODTÜ)
Bayram Durmuş, ODTÜ-İnş. Müh. 1968, Univ. of Texas-Austin 1970
Beril Önalan, ODTÜ-Mimarlık 2017 (Arş. Gör., ODTÜ)
Buse Ezgi Sökülmez, ODTÜ-Mimarlık 2019
Çetin Ünalın, ODTÜ-Mimarlık 1972
Kadri Atabaş, ODTÜ-Mimarlık 1970 (Atabaş Mimarlık)
Lale Özgenel, ODTÜ-Mimarlık 1987, 1992, 2000 (Doç., ODTÜ)
Mohammad Najdat Yawer, ODTÜ-Mimarlık 2020
Melis Gayretli, TEDÜ-Mimarlık 2018 (Mimarlar Odası-Yayın)
Merve Şanlı, TEDÜ-Mimarlık 2020 (#AnkaraAks)
Murat Balamir, ODTÜ-Mimarlık 1964, 1966; AA 1967, UCL 1971, Siyasal 1992 (Prof. ODTÜ)
Murat Çetin, ODTÜ-Mimarlık 1991, 1995; Univ. of Sheffield 1999 (Prof., Kadir Has Üniv.)
Namık Erkal, ODTÜ-Mimarlık 1992, 1995, 2001 (Prof., TEDÜ)
Necat Özgür, İnş. Y. Müh., ODTÜ 1974, 1980
Neris Parlak Temizel, ODTÜ-Mimarlık 2011, 2015; AA 2013 (Arş. Gör., ODTÜ)
Sadık Mercangöz, ODTÜ-Mimarlık 1972
Simla Şanlı, ODTÜ-Mimarlık 2019