Mimar Nejat Ersin

Sergi Açılışı   //  19 Şubat 2020 @ 2:00

Türkiye’nin ilk bağımsız mimarlık meslek örgütü olan Mimarlar Derneği 1927, 18 Şubat 1927’de, Cumhuriyet’in ilanından 4 yıl sonra kuruldu. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nde mimarlık mesleğinin örgütlü bir yapıya kavuşması ve başta başkent Ankara olmak üzere ülkenin yeniden inşaa edilmesi için çalışmak hedefiyle Dernek çatısı altında bir araya gelen bir grup mimar tarafından kurulan Dernek bu doğrultuda mimarların meslek örgütü olan Mimarlar Odası’nın ve Türkiye’nin mimar ve mühendislerini çatısı altında toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin kuruluşu dahil mesleğin inşasının her aşamasına öncülük etti. Mimarlar Derneği 1927, Ankara’daki mekânında düzenlediği güncel ve gündemi takip eden mimarlık, kent, sanat ve kültür odaklı etkinlik programlarıyla birikimini, Ankaralılarla paylaşmaya devam ediyor.

Dernek, mimarlığa ve kent kültürüne dair 90 yıllık birikimini, 2017 yılından beri her yıl dönümüne özel olarak düzenlediği sergilerle paylaşıyor:

2017- 90. YIL
“Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası, 1927-1939” (17-27 Şubat 2017, Galeri Çankaya, Ankara)

2018- 91. YIL
“90 Yılın Mekanları: Mimarlar Derneği 1927 Merkez ve Lokalleri” (20 Şubat 2018, Mimarlar Derneği 1927, Ankara) “Lost and at Risk: the Modern Heritage of the Capital Ankara, 1927-1939” (25 Ekim -16 Kasım 2018, Kaunas Mimarlar Derneği, Litvanya)

2019- 92. YIL
“100. Yıla Doğru Mimarlar Derneği 1927 – 92. Yıl” (5-18 Şubat 2019, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara)

93. Kuruluş Yılını ise Türkiye modern mimarlığının önde gelen isimlerinden Nejat Ersin’in (1924-2010) mesleki ve kişisel arşivine dayanarak hazırlanan bir sergiyle kutluyor.

“Mimar Nejat Ersin” sergisi, Ersin’in elli yıla yaklaşan meslek hayatına ve meslek dışı çok yönlü üretimlerine odaklanırken, yirminci yüzyıl Türkiye mimarlığının, meslek örgütlülüğünün ve aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel yaşamının da bir kesitini gözler önüne seriyor. Mimarlar Derneği 1927’ye bağışlanan mimarın projeleri, fotoğrafları, eskizleri, ödülleri, kitaplığı, çizim ve fotoğraf gereçlerinden oluşan arşiv de bu sergi aracılığıyla ilk kez kamuoyuyla paylaşılıyor. Çeşitli zamanlarda Nejat Ersin ile yapılan söyleşilerin sesli ve görüntülü kayıtlarıyla desteklenen sergi izleyicilerini bir mimar, yaşamı ve yapıtları ile buluşturuyor; izleyeni “bir mimarın mirası” üzerinden Türkiye’nin ve Ankara’nın bir döneminin mekânsal ve sosyal gelişimine tanık olmaya davet ediyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Selda Bancı’nın sergiyi ve serginin nesnesi Nejat Ersin Arşivini konu alan “Geçmişin İzleri: Mimarlar Derneği 1927, Cinnah 19, Nejat Ersin ve Arşivi” başlıklı Mimarlık dergisinin Temmuz-Ağustos sayısında yer alan yazısına ulaşmak için tıklayınız.

MİMAR NEJAT ERSİN SERGİSİ
Düzenleyen: Mimarlar Derneği 1927
Küratör: Selda Bancı
Düzenleme Kurulu: Lale Özgenel, Rana Ünsal Ildız, Neris Parlak Temizel, Selda Bancı, Şuayip Çavuşlar
Sergi Tasarımı: Oğuz Karakütük & Nazlı Deniz Oğuz, Ka Fotoğraf Geliştirme Atölyesi
Arşivler: Mimarlar Derneği 1927 – Nejat Ersin Arşivi, Mimarlar Derneği 1927, Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü, Sivil Mimari Bellek Projesi, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara'da İz Bırakan Mimarlar Projesi
Güncel Fotoğraflar: Oğuz Karakütük, Beril Kapusuz Balcı, Duygu Tüntaş
Güncel Fotoğraf Çekimleri Koordinasyonu: Cem Dedekargınoğlu
Destek ve Koordinasyon: Nurcihan Doğmuş, Cem Dedekargınoğlu, Feryati Malatyalı
Baskı: Tuna Dijital