Kurmaca MekanlarGazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü M3802 İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf Dersi Sergisi

Sergi Açılışı   //  23 Ekim 2019 @ 2:30

Kurmaca Mekanlar, 'araştırma mekanları' olarak belirlenen Cer Modern, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, PTT Pul Müzesi ve Mimarlar Derneği 1927'nin, 'spekülasyon araçları' olarak tanımlanan 'ışık, gölge/karanlık, yansıma, şeffaflık, hareket, düzlemleri yerinden etmek' araçlarının kullanılmasıyla fotografik olarak yeniden-üretildiği anlatılar sunar. Fotoğraf aracılığıyla tanıdık mekanların alışılagelmedik biçimleri keşfedilir, görünmeyen görünür kılınır. "İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf" dersi, fotoğrafın mimarlık için bir eleştirel düşünme ve anlatı aracı olması konumuna odaklanır ve dönem boyunca pratik edilen görme egzersizleri aracılığıyla fotoğrafların düşünsel ve biçimsel olarak tasarlanmasıyla birlikte sergilenmeleri aracılığıyla yan yana geldiklerinde kurguladıkları anlatılar üzerinden tartışmalar açar. Beril Kapusuz Balcı tarafından Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde açılan M3802 İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf dersi ürünleri Balcı küratörlüğünde, Mimarlar Derneği 1927’de izleyici ile buluşuyor.

 

Beril Kapusuz Balcı

Lisans eğitimini 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde; aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Programı’nda mimari tasarım ve temsil biçimleri ilişkilerini araştırdığı “Perspective for the Reproduction of Architectural Space: ARCH524 as A Pretext” başlıklı teziyle 2012 yılında tamamlamıştır. 2011 yılında Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı akademik kariyerine, 2012 yılında doktora eğitimine başladığı ve halen görev yapmakta olduğu Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etmiştir. 2016-2018 yılları arasında Venedik Bienali’nin Çağdaş Sanat Tarihsel Arşivleri’nde gerçekleştirdiği arşiv araştırmalarından temellenen “Venedik Bienali’nde Sanat-Mimarlık Eşlemesi ve Mekansal Pratik Olarak Ambiente” başlıklı doktora tezi ile Eylül 2018’de doktora derecesini almıştır.

Mekan, kültür ve bellek ilişkileri çerçevesinde görsel araştırma, mekan ve hikaye anlatımı, mimarlık fotografisinin tarihi ve kuramı üzerine sürdürmekte olduğu akademik araştırmaları, disiplinlerarası bir zeminde sergi olgusu ve sergi tarihlerine odaklanmaktadır. 2018’den bu yana Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yürütmekte olduğu “İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf” dersi aracılığıyla fotografi odağında mimarlık imgesinin mekan araştırmaları için potansiyelini araştırmaktadır. TÜBİTAK Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı bursiyeri olarak, Kasım 2021’den bu yana Iuav Venedik Üniversitesi’nde mimarlık fotografisinin pedagojik olanakları üzerine doktora sonrası araştırmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de modern mimarlık mirasının belgelenmesi ve yeniden değerlendirilmesine ilişkin görsel araştırmaları çerçevesinde, 2017 yılında mimari fotoğraf çalışmaları, Mimarlar Odası tarafından yürütülen Anma Programı kapsamında İsviçreli mimar Ernst A. Egli’ye ithaf edilen belgesel kitapta yayınlanmış; 2019 yılında Mimarlar Derneği 1927’nin yürüttüğü Mimar Nejat Ersin Arşivi Projesi kapsamında ürettiği mimari fotoğraflar “Mimar Nejat Ersin” sergisi ve kitabında yer almıştır. Çeşitli mimari fotoğraf yarışmalarında seçici kurulu üyesi olarak görev almış, farklı üniversitelerde fotoğraf seminerleri ve atölyeler düzenlemiştir.