Kurmaca MekanlarGazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü M3802 İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf Dersi Sergisi

Sergi Açılışı   //  23 Ekim 2019 @ 2:30

Kurmaca Mekanlar, 'araştırma mekanları' olarak belirlenen Cer Modern, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, PTT Pul Müzesi ve Mimarlar Derneği 1927'nin, 'spekülasyon araçları' olarak tanımlanan 'ışık, gölge/karanlık, yansıma, şeffaflık, hareket, düzlemleri yerinden etmek' araçlarının kullanılmasıyla fotografik olarak yeniden-üretildiği anlatılar sunar. Fotoğraf aracılığıyla tanıdık mekanların alışılagelmedik biçimleri keşfedilir, görünmeyen görünür kılınır. "İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf" dersi, fotoğrafın mimarlık için bir eleştirel düşünme ve anlatı aracı olması konumuna odaklanır ve dönem boyunca pratik edilen görme egzersizleri aracılığıyla fotoğrafların düşünsel ve biçimsel olarak tasarlanmasıyla birlikte sergilenmeleri aracılığıyla yan yana geldiklerinde kurguladıkları anlatılar üzerinden tartışmalar açar. Beril Kapusuz Balcı tarafından Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde açılan M3802 İmge İnşası ve Mimari Fotoğraf dersi ürünleri Balcı küratörlüğünde, Mimarlar Derneği 1927’de izleyici ile buluşuyor.

 

Beril Kapusuz Balcı

Lisans eğitimini 2009 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl başladığı yüksek lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Programı’nda 2012 yılında tamamladı. 2011 yılında Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde başladığı akademik kariyerine, 2012 yılında doktora eğitimine başladığı ve halen görev yapmakta olduğu Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak devam etti. 2016-2018 yılları arasında Venedik Bienali’nin Çağdaş Sanat Tarihsel Arşivleri’nde gerçekleştirdiği arşiv araştırmalarından temellenen “Venedik Bienali’nde Sanat-Mimarlık Eşlemesi ve Mekansal Pratik Olarak Ambiente” başlıklı doktora tezi ile Eylül 2018’de doktora derecesini aldı.

Sanat ve mimarlık kuramı ve eleştirisi, görsel kültür ve mimarlık ilişkileri üzerine sürdürmekte olduğu akademik araştırmaları, disiplinlerarası bir zeminde sergi olgusu ve sergi tarihlerine odaklanmaktadır. Yürütmekte olduğu ders üzerinden araştırdığı ve 2013’ten beri profesyonel olarak pratik etmekte olduğu mimari fotoğraf ile ilgili olarak da çok sayıda sanatsal/mimari işin fotografik üretimlerini gerçekleştirmiş, çeşitli yarışmalarda seçici kurul olarak yer almış, fotoğraf atölyeleri yürütmüştür.