Zaman İçinde Patinu (Tell Tayinat): Hatay Amik Ovası'nda Egemen Bir Geç Hitit KrallığıElif Denel

Katmanlar   //  18 Aralık 2019 @ 2:30

Demir Çağı'nda (MÖ 1. bin) Luvi kültürünün en önemli krallıklarından biri olan Patinu (Unki) Krallığı'nın başkenti olan Kunulua'nın, Antakya'da (Hatay), Amik Ovası'nda yükselen Tayinat Höyük'te bulunduğu anlaşılmıştır. 1930'larda Chicago Üniversitesi'ne bağlı Oriental Institute tarafından yürütülen kazılardan sonra Toronto Üniversitesi tarafından 2004'te başlatılan kazılar, Patinu krallarının heykellerle bezenmiş atalarına tapınma amacıyla oluşturdukları ritüel alanlarının yanı sıra, devasa saray yapıları ve Asur İmparatorluğu'nun MÖ 8. Yüzyılda bölgeyi ele geçirdikten sonra vilayet merkezi konumuna getirdikleri Tayinat Höyük'te inşa ettikleri valilik konağı ve başka kamu yapılarının kalıntılarını ortaya çıkartmıştır. Sunum, arkeolojik verilere dayanarak bölgenin antik dönemdeki politik dinamiklerinin yanı sıra, Tayinat Arkeoloji Projesi kapsamında yürütülen arkeolojik araştırmaları, bazalt heykel restorasyon projesini, ve kerpiç koruma ve konservasyonu çalışmalarını ele alacaktır.

Elif Denel

Elif Denel, 2008’den beri American Research Institute in Turkey, ARIT’in Ankara Direktörlüğü’nü yapmaktadır. Chicago Üniversitesi’nde tarih lisansı aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Philadelphia’da bulunan Bryn Mawr College’ın Klasik ve Yakın Doğu Arkeolojisi bölümünde, özellikle MÖ 1. binde Anadolu ve Suriye kültürlerine odaklanan çalışmalarla tamamlamıştır. 2006 yılında Toronto Üniversitesi’nden Timothy Harrison başkanlığında 2004’te Hatay’da başlatılan Tayinat Arkeoloji Projesi kapsamında kazılara katılmaya başlamıştır ve buradaki çalışmalarına halen Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir. Ayrıca 2016’dan itibaren Koç Üniversitesi’nden Matthew Harpster tarafından deniz ve kara bağlantılarını araştırmak amacıyla İtalya’nın Amalfi kıyılarında başlatılan Deniz Peyzajları projesinde yüzey araştırmalarına katılmaktadır.