100. Yıla Doğru Mimarlar Derneği 1927 92. Yıl Sergisi

Sergi Açılışı   //   6 Şubat 2019 @ 2:30

100. Yıla Doğru Mimarlar Derneği 1927 - 92. Yıl Sergisi 5 Şubat 2019 günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

‘Meslek hakları için mücadeleden meslek için birikime’ uzanan bir sürecin 100. Yılına yaklaşan Mimarlar Derneği 1927’nin bir kesitini çizmek için derlenen bu sergi, geçmişin ve bugünün bilgi malzemesini bir araya getirerek arşiv kurmayı ve ileriye yönelik bir öngörü geliştirmeyi hedefleyen, geleceğe yönelik bir dizinin ilki olarak kurgulandı.

Bu çerçevede sergide, önceki kutlama programlarında üretilen içeriklerden örneğin farklı zamanlarda çeşitli vesilelerle üretilen efemera ile Derneğin kitap ve yayınlarından bir seçki; Dernek tarihine ait Yönetim Kurulu karar defterleri, üye kayıt defterleri gibi yazılı ve görsel kaynaklardan örnekler; Derneğin üye profiline, düzenlediği ulusal ve uluslararası etkinliklere dair analizler; 1927 yılında Türkiye’de yaşanan gelişmelere dair bir derleme ile Dernek merkez ve lokallerinin bir haritası izleyenlerin ilgisine sunuluyor. Ayrıca sergide, 2017 yılında, Derneğin 90. Kuruluş yıldönümü için hazırlanan “90. Yıl Filmi”ni de izlemek mümkün.

Derneğin, Türkiye’de mimarlığın bir meslek olarak gelişimindeki ve mimarlık kültürünün oluşumundaki rolü sergi tanıtım metninde şöyle vurgulanıyor:

“Mimarlar Derneği 1927, 18 Şubat 1927 tarihinde Türk Mimarlar Cemiyeti adı altında kurulduğunda, Ankara’nın başkent olmasının üzerinden 4 yıl geçmiş (13 Ekim 1923), sadece diplomalı mimar ve mühendislerin mesleklerini uygulamalarını sağlayan ‘Mimarlık ve Mühendislik Kanunu’ ise henüz kabul edilmemişti (31 Mayıs 1927). ‘Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’ kabul edilip (27 Ocak 1954) Mimarlar Odası kurulduğunda (15 Aralık 1954) Türk Yüksek Mimarlar Birliği adını almış olarak 27. yılına gelmişti. Geçen kısa süre içinde, Ankara’nın imar edilmesi sürecinde görev alan mimarlara ve yapım faaliyetlerine destek olmuş, Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) kurucuları arasına girmiş, (28 Haziran 1948), Türkiye’de mimarlığın bağımsız bir meslek olarak icra edilmesine yönelik yasalaşma süreci başta olmak üzere, mimarları bir mesleki topluluk bünyesinde bir araya getiren ve mesleki sorunlara yönelik çalışma ve çözüm geliştiren bir kurum olmuştu.

1954 yılını takip eden yıllar, Mimarlar Derneği 1927’nin mesleğin ve mimarların haklarının korunması sorumluluğunu devrettiği ve Ankara öncelikli olmak üzere, Türkiye mimarlık ortamına kültürel, sosyal ve akademik olarak katkıda bulunduğu dönemleri temsil eder. Gerçekleştirilen faaliyetlerin yoğunluğu ve çeşitliliği, 1980’li yıllardan itibaren, uygun mekânsal olanaklara sahip lokallere geçilmesiyle artar. Dernek, 1990’lı yılların sonundan başlayarak aylık programlar çerçevesinde düzenli etkinliklerin yapıldığı bir meslek ve kültür ortamı olur; aralarında uluslararası toplantı ve konferanslar olmak üzere ortam ve gündeme ait paylaşımların ve buluşmaların Ankara'daki adresi olur. 2013 yılında Ankara’nın modern mimarlık mirasının önemli ve en iyi korunmuş örneklerinden olan Cinnah 19 adresindeki konut bloğuna taşınır. Bugün, kurucularının vizyonunu, mimarlık mesleğine, eğitimine ve ortamına katkısını, kentin kültür, sanat ve sosyal yaşamındaki etkin rolünü, uluslararası bağlantı ve iş birliklerini, üyeleri, dostları ve kurumsal paydaşlarının katılımıyla, bu özgün yapı içinde sürdürmeye devam ediyor.”

100. Yıla Doğru Mimarlar Derneği 1927- 92. Yıl Sergisi Türkiye’de mimarların ilk bağımsız meslek örgütü olan Derneğin, 92 yılda biriktirdiklerini retrospektif bir seçkiyle gözler önüne sererken, aynı zamanda, yönünü geleceğe çeviriyor: 100. Yıla doğru izleyenlerin katkılarıyla, ortaya çıkacak yeni bilgi ve malzemenin eklenmesiyle gelişmeye açık bir Dernek ve bir kurgu.

100. Yıla Doğru Mimarlar Derneği 1927- 92. Yıl Sergisi’ni 18 Şubat 2019 tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaret edebilir.

92. YIL SERGİSİ
Sergi Konsepti: Mimarlar Derneği 1927 73. Dönem Yönetim Kurulu
Düzenleme: Neris Parlak Temizel, Caner Arıkboğa
Grafik Tasarım: Caner Arıkboğa
Teknik Destek: Feryati Malatyalı, Ahmet Besni, Hasan Kayacı
Gönüllü Katkı: Ensar Temizel, Yasemin Fillik
Baskı: Tuna Dijital