Biri / SomeoneDeniz Sağdıç

Sergi Açılışı   //  28 Kasım 2018 @ 2:30

Sergide, sanatçının, formların adeta akışkanlaşarak geleneksel ebru sanatını çağrıştıran özgün üslubuyla oluşturduğu portrelere yer veriliyor. Farklı malzeme kullanımıyla tanınan sanatçının, denim giysi parçalarıyla ürettiği yapıtların yanı sıra yağlıboya gibi klasik yöntemlerle oluşturduğu çalışmalar izleyiciyle buluşuyor.

Sanatı; insan olmanın temel yetisi olarak karşılayan Sağdıç, insanı dolaysız tanımlama yöntemi olarak gördüğü insan yüzüne çalışmalarında sıklıkla yer veriyor. Sağdıç’a göre; insan yüzü kişilerin sadece “kim” olduklarını gösteren bir tanımlayıcıdan öte bakan, gören ilişkisi çerçevesinde insanın “ne” olduğunu hatırlatan temel imgedir. Bu nedenle “biri” olmak sadece sosyal bir kimlikle sınırlanmadan insan için “var” olma anlamına gelmektedir.

Sanatçı, sergi açılış kokteyli öncesi sergide yer alan yapıtları zemininde sanatı ve çalışmaları hakkında bir söyleşi gerçekleştiriyor. Deniz Sağdıç “Biri / Someone” sergisi 27 Kasım 2018 tarihinden itibaren Mimarlar Derneği 1927’de izlenebilir.

Deniz Sağdıç

Mersin doğumlu sanatçı, 1999 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakütesi’nde sanat eğitimine başladı. Daha öğrencilik yıllarında çeşitli projelerde yer aldı. 2003 yılında aynı üniversiteden, fakülte birincisi olarak mezun oldu. Mezuniyet başarısının getirdiği akademik davetlere rağmen, sanatını, ülkenin sanat başkentinde sürdürmek üzere İstanbul’da kendi atölyesini kurdu. Genç yaşta olgunlaştırdığı kendine özgü plastik üslubu, kısa zamanda sanatçının imzası haline geldi. Çalışmaları mimari mekân öğesi ve tasarım ürünü olarak, farklı sanatçılar tarafından yeniden üretildi. Video, fotoğraf ve baskı alanında da çalışmalarda bulunan sanatçının, son dönemde çeşitli mekanlara özel ürettiği yerleştirmeleri dikkat çekicidir. Bugüne dek dokuzu kişisel olmak üzere uluslararası ve ulusal birçok projede yer alan genç sanatçı çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.