Mimarlar İçin Aydınlatma TasarımlarıBaşkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İÇT 312 Mobilya Tasarımı Dersi Ürünleri

Sergi Açılışı   //  31 Ekim 2018 @ 2:30

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi Umut Şumnu tarafından verilen İÇT 312 Mobilya Tasarımı dersi öğrencilerinin ürünleri “Mimarlar için Aydınlatma Tasarımları” sergisiyle Mimarlar Derneği 1927’de izleyici ile buluşuyor.

Umut Şumnu

Doç. Dr.

1978 yılında Ankara’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. 2012 yılında Between Being and Becoming: Idenity, Question of Foreignness and the Case of the Turkish House (Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu) başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Genel olarak, mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışıyor. Birçok uluslararası ve ulusal dergide makaleleri yayımlandı. Birçok kitapta bölüm yazarlığı yaptı. Kitabevi Yayınları’ndan Mimarlar ve Apartmanları: Ankara’da Konut/Barınma Kültüründen Örnekler adıyla bir kitap yayınladı. 2023 yılında b.kitap'tan çıkan Çizgilerle Türkiye'de Modern İç Mekan ve Everest yayınlarından çıkan Başrolde Mimarlık: Yeşilçam Filmlerinde Mekan ve Modernite kitabını yayına hazırladı. Ankara Apartmanları belgesellerinin bilimsel danışmanlığını yaptı. Halen Başkent Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Verdiği Tasarım Stüdyosu, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık ve Felsefe, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri gibi derslerin yanında, birçok çevirisi, katalog metni, iç mimarlık uygulamaları, sergilemeleri var.