Biraz Teori, Biraz PratikHeves Beşeli, Onur Özkoç - Motto Mimarlık

Tasarım Günlüğü   //   5 Aralık 2018 @ 2:30

Sunum kapsamında ne akademiden ne de pratikten kopamayan 2 mimarın, doktora öğrencisiyken kurdukları ofis ile yaşadıkları 7 yıllık macera paylaşılacaktır.

Heves Beşeli

Heves Beşeli 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 2009 yılında "Bir Mimari Organizasyon Sistemi olarak Ağ: Frankfurt Römerberg Yarışma Projesi" başlıklı tezi ile aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. 2015 yılında "Mimari Öncülün Yeniden Kavramsallaştırılması: Metinsel Okuma Modelleri" başlıklı tezi ile doktora çalışmasını tamamladı. 2012-2013 eğitim döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4.sınıf mimari tasarım stüdyosunda, 2014-2016 yılları arasında ise Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ve Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümlerinde temel tasarım stüdyosunda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği çok sayıda mimari proje ve ulusal yarışmalarda aldığı ödüllerin yanı sıra, Dünya Mimarlık Topluluğu Ödülleri gibi uluslararası ödülleri bulunmaktadır.

Onur Özkoç

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 2009 yılında aynı bölümden yüksek lisans derecesini aldı. 2015 yılında Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) odaklı pratikte mimarlığın mesleki rolünün olası evrimini konu alan tezi ile doktora çalışmasını tamamladı. 2009-2015 yılları arasında önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Böşümü’nde, 2015-2018 yılları arasında ise TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tasarım stüdyolarında görev aldı. 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiği çok sayıda mimari proje ve ulusal yarışmalarda aldığı ödüllerin yanı sıra, Dünya Mimarlık Topluluğu Ödülleri gibi uluslararası ödülleri bulunmaktadır.