Teknik Elemanların Demokratik, Ekonomik, Sendikal Haklar MücadelesiÇetin Ünalın

Kitap Tanıtımı   //   2 Mayıs 2018 @ 2:30

TEKNİK ELEMANLARIN DEMOKRATİK, EKONOMİK, SENDİKAL HAKLAR MÜCADELESİ
TEKSEN- Teknik Elemanlar Sendikası 1970-1971
TÜTED- Tüm Teknik Elemanlar Derneği 1971-1981

Kitap,1961 Anayasasının göreceli temel hak ve özgürlükler ortamından, Cumhuriyet tarihimizin askeri darbelerle bölünmüş, en baskıcı, en kanlı dönemi 70’lere, 80’lere uzanan süreçte, özelde teknik elemanların, genelde tüm çalışanların demokratik, ekonomik, sendikal haklar mücadelelerini anlatıyor.

TEKSEN – Teknik Elemanlar Sendikası (1970 – 1971) ve TÜTED – Tüm Teknik Elemanlar Derneği (1971-1981)’nin 40 yılı aşkın bir süre sonra gün yüzüne çıkmış yaklaşık 4.000 sayfalık belgeleri tanıklığında ölümler, öldürülmeler, tutuklanmalar, davalar, baskınlar, kapatılmalarla örülü yaşam süreçleri o yılları anlamamıza yardımcı olacak bir model niteliğindedir. Bu belgelerden alınan metinlerle, dönemin terminolojisi, dili, analizleri, değerlendirmeleri onların ağızlarından, doğrudan aktarılmaya özen gösterilmiştir.

Konuyla ilgili kanun ve yönetmelik maddelerinden çok sayıda alıntılar yapılarak, mücadelenin, gelişmelerin, ortamının anlaşılmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Kitap demokratik, ekonomik, sendikal haklar mücadelesine omuz verenler ve daha güzel bir dünya, daha güzel bir Türkiye’ye inanların çabalarına saygı niteliğindedir.

Bu kitaba kaynaklık eden yaklaşık 4.000 sayfa belge kitap ekinde CD olarak verilmiştir.