Atıklardan TasarımHÜ GSF İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Sürdürülebilir Tasarım Dersi Öğrencileri

Sergi Açılışı   //  29 Mart 2018 @ 2:00

ATIKLARDAN TASARIM SERGİSİ
(HÜ GSF İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM DERSİ ÖĞRENCİLERİ)

Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde; Prof. Dr. Meltem YILMAZ yürütücülüğünde güz dönemlerinde gerçekleştirilen İÇT 467 Sürdürülebilir Tasarım Dersi kapsamında öğrencilere; tasarımcı olarak çevre üzerindeki rolleri anlatılmakta, çevre bilinci ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri ile tasarım yapma yetisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda "Atık" konusu, dünya genelindeki çevresel problemlerin başında gelmekte, dolayısıyla malzeme kullanımının birincil önem taşıdığı tasarım alanı içinde ayrı bir önem arz etmektedir. Tasarım aşamasında ya da sonrasında "atık oluşturma-oluşturmama" durumlarının yanı sıra tasarımda "atık kullanma" konusu da son dönemlerde üzerinde önemle durulan konulardır. Bu kapsamda Sürdürülebilir Tasarım dersinde öğrencilere atık konusu verilmiş ve çevrelerinde en çok bulunan atık malzemeleri kullanarak donatı ölçeğinde tasarımlar yapmaları istemiştir. Tasarım süreci ve uygulama aşamaları ders saatlerinde takip edilerek, çeşitli yönlendirmelerle nihai ürüne ulaşmaları sağlanmıştır.

Sonuç ürünler atık malzemelerle de iyi tasarımların yapılabileceğini, farklı fikirler geliştirilebileceğini ortaya koymuştur. Bu amaçla 7 adet çalışmayı donatının kendisi ve tasarım sürecini anlatan paftalarıyla birlikte sergilemenin alana katkı sağlayacağı düşünülmüştür.