Bir Mimar | Mimarın Hayatını ve İşlerini Bağlamıyla AnlamakÖzlem Altun tarafından verilen Çağdaş Mimarlık I ve II derslerinde hazırlanan posterlerden bir seçki

Sergi Açılışı   //  18 Ekim 2017 @ 2:30

2016-2017 Güz ve Bahar dönemlerinde Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Öğ. Gör. Özlem Altun tarafından verilen Çağdaş Mimarlık I ve II dersleri kapsamında adı ve işleri geçen mimarların öğrenciler tarafından üretilen infografik nitelikte posterlerden sunulan bu seçki, derste bahsedilen mimarların nerelerde yaşadıkları, kimlerden ve nelerden etkilendikleri, tasarım yaklaşımlarındaki değişimler gibi dönüm noktalarını daha iyi anlamak için yaşanan deneyimi paylaşıyor.