#Bence... "Bir Mimarın Bir Eserini Seç ve..." Ana Temalı Pr 7 Öğrencilerinin Çalışmalarından Bir SeçkiAysun Özköse, Bilal Yakut, Çiçek Özmert, Haluk Kara, Ebabekir Özmert, Metin Aygün, Tümay Güneş

Sergi Açılışı   //   5 Nisan 2017 @ 2:30

Bence… Bir Mimarın Bir Eserini Seç ve… temalı öğrenci çalışmaları sergi açılışına ve devamında Ankara Atelyesinin Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümündeki deneyimlerinin paylaşılacağı söyleşiye bekleriz.

Günümüz mimarlığı yeni arayışlar ve denemelerle gelişen teknolojik olanakların da etkisiyle toplum yaşamındaki gelişmelerle birlikte hızlı bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Bu hızlı değişim sürecinde kendi yolumuzu bulmak ve sağlıklı bir çizgi yakalayabilmek için geçmişin birikim ve deneyimlerinin yolumuzu aydınlatacağı düşüncesiyle -pr 7 öğrencilerinden- mimarlık tarihinde yerini almış bir mimarı ve onun bir eserini seçerek, analiz etmeleri ve aynı yerde aynı programla yeniden yorumlamaları istenmiştir.

Bu deneyimin paylaşılması ve tartışılması amacıyla -Dernek mekanının elverdiği sayıda sadece 10 adet proje- daha sonraki çalışmalarımıza katkıda bulanacağını düşündüğümüz eleştiri ve değerlendirmelerinize sunulmuştur.

Ankara Atelyesi