20. Yüzyıl Türkiye MimarlığıDoğan Hasol

Kitap Tanıtımı   //  31 Mayıs 2017 @ 2:30

20.Yüzyıl Türkiye Mimarlığı bir antoloji değildir. Sunulan yapılar, mimari değerlerinin yanı sıra dönemleri ve mimari anlayışları yansıtabilecek şekilde belirlenmiştir. Geçmiş pek çok dönemde olduğu gibi, 20. yüzyılda da ülkemizde hiç kuşkusuz çok iyi mimarlık ürünleri ortaya konabilmiştir.

Kitabın Bölümleri:
Yüz yıllık dönemin mimarlığı dönüştüren çeşitli evreleri ve seçilmiş mimarlık örnekleri...

    1. Yüzyıla Doğru ve 20. Yüzyıl Başı Türkiye Mimarlığı
  • Birinci Ulusalcı Mimarlık Akımı
  • Genç Cumhuriyet’in Konuğu Yabancı Mimarlar
  • 1930’larda Çağa Uygun Anlayış: Modernlik Arayışı
  • 1940’lar... Milli Mimari ya da İkinci Ulusalcı Mimarlık
  • 1950’ler... Modernizm /Uluslararası Üslup
  • 1960’lar, 1970’ler… Tekdüzeliğe Karşı Arayışlar
  • 1980-2000 Arası/Küreselleşme ve Neoliberalizm Etkileri

Doğan Hasol Deneyimlerini Paylaşıyor Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin “Cumartesi Buluşmaları” kapsamında “Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor” dizisinden çıkmıştır. Yaşamdan kesitler: çocukluk ve öğrenim, YEM’in kuruluşu, yayıncılık, mimarlık ve sivil toplumculuk etkinliklerine ilişkin deneyimler…

Doğan Hasol

1956’da Galatasaray Lisesi’ni, 1961’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. İTÜ’deki asistanlığının yanı sıra Mimarlar Odası’nda çeşitli görevler üstlendi. 1968’de İTÜ’den ayrılarak bir grup arkadaşı ile birlikte Yapı-Endüstri Merkezi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Uluslararası Yapı Merkezleri Birliği (UICB)’nin üçer yıllık iki dönem Başkanlığına, daha sonra da Onur Üyeliğine seçildi. Serbest mimarlık çalışmalarını, eşi ve kızıyla birlikte kurdukları Has Mimarlık grubu içinde sürdürmektedir. Kendisine İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nce Onursal Doktor unvanı verilmiştir. 450 mesleki makalesi ve 15 kitabı yayımlanmıştır.