Haziran 2017

Sergi Açılışı   //  10 Haziran 2017 @ 1:00

UrbanObscura Kentler: Değişen Rotalar Değişen Haritalar

Ayşin Zoe Güneş | Yer: Galeri Siyah Beyaz

Sunum   //   7 Haziran 2017 @ 1:30

Çağdaş Türkiye Mimarlığını Yeniden Konumlandırmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Arch 418 Case Studies in Architectural Criticism Ders Sunuşları

Sergi Açılışı   //   6 Haziran 2017 @ 1:30

Afet Sonrası Geçici Konut Tasarımı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dönem Sonu Öğrenci Sergisi