MimarlıkLAR: Kültürel Bir Çatışma ve Uzlaşma Ortamı Olarak MimarlıkProf. Dr. Celal Abdi Güzer

Sunum   //   7 Aralık 2016 @ 2:30

Dünya üzerindeki tasarım ve yapı deneyiminin arkasındaki itici gücü ve öncelikleri belirleyen farklı kültür ortamlarını ve o ortamların öne çıkardığı tasarım ve yapılaşma biçimlerini birbirleri ile çatışma ve süreklilik içinde tartışmaya açmayı hedefliyoruz. Akademi, uygulama yaşamı ve gündelik kullanıcı öncelikleri içinde mimarlığa yönelik değerlerin ve yapılı çevreye yönelik üretim ve tüketim ilişkilerinin nasıl farklılaştığını anlamak ve anlatmak içinde yaşadığımız ivmelenmiş üretim ortamında daha da önem kazanıyor.

Celal Abdi Güzer

Prof. Dr., ODTÜ

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer Lisans derecesini 1982 yılında ODTÜ'den almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını aynı üniversitede tamamlayan Güzer İngiltere’de, Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine doktora çalışması yapmış ve ders vermiştir. Halen ODTÜ'de uzmanlık alanı olan mimarlık eleştirisi üzerine ders vermekte ve dördüncü sınıf proje stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır.

Türk ve dünya mimarlığı üzerine teori, eleştiri ve tasarım odaklı pek çok ulusal ve uluslararası yayını olan Güzer ODTÜ’de Bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı gibi görevler üstlenmiş, bir dönem Mimarlar Derneği 1927 başkanlığı yapmıştır. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapan Güzer 3 birincilik olmak üzere çok sayıda derece ve ödül sahibidir. Projelerini ağırlıklı olarak ODTÜ bünyesinde gerçekleştiren Güzer’in uygulanmış ve devam eden çok sayıda kentsel ve mimari projesi vardır. Bu projeler arasında yer alan MATPUM araştırma merkezi yapısı 2008 yılında YEM ödülüne, Zeugma Müzesi 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı ödülüne layık bulunmuştur. Güzer’in araştırma konuları arasında mimarlık eleştirisi, çağdaş mimarlık uygulama ve kavramları, konut ve toplu konut, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konular yer almaktadır.

http://www.cagaw.com