Ankara Göç Hikayeleri 1950 - 1970Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Kentsel Çevrenin Analizi Dersi Öğrencileri - Deniz Altay Baykan

Film Gösterimi   //  27 Mayıs 2015 @ 2:30